نوشته شده توسط : Admin

M105G COMBINATION FAC FA81 M105GDXU1ASC1

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ M105G ورژن M105GDXU1ASC1

A920F COMBINATION FAC FA80 A920FXXU1ASB1

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ A920F ورژن A920FXXU1ASB1

J727T Binary 5 COMBINATION TMB FA70 J727TUVU5ASC1

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ J727T ورژن J727TUVU5ASC1 باینری 5


:: بازدید از این مطلب : 5502
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 28 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

Samsung G9730 G9738 Service Manual

توضیحات : سرویس منوال سامسونگ G9730 - G9738

Samsung G970U G970U1 G970W Service Manual

توضیحات : سرویس منوال سامسونگ G970U - G970U1 - G970W

Samsung A105F A105M A105G Service Manual

توضیحات : سرویس منوال سامسونگ A105F - A105M - A105G

G9750 COMBINATION FAC FA90 G9750ZCU1ASC3

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ G9750 ورژن G9750ZCU1ASC3

G9730 COMBINATION FAC FA90 G9730ZCU1ASC3

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ G9730 ورژن G9730ZCU1ASC3

G965U1 G965U1UES3CSAA G965U1OYM3CSAA Android 9.0 5File Firmware

توضیحات : فایل فلش 5 فایل سامسونگ G965U1 ورژن G965U1UES3CSAA G965U1OYM3CSAA اندروید 9.0

G960U1 G960U1UES3CSAA G960U1OYM3CSAA Android 9.0 5File Firmware

توضیحات : فایل فلش 5 فایل سامسونگ G960U1 ورژن G960U1UES3CSAA G960U1OYM3CSAA اندروید 9.0

توضیحات : فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A105F ورژن A105FDDU1ASC9 A105FOJM1ASCB اندروید 9.0
 


:: بازدید از این مطلب : 5508
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 26 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

A305G A305GN COMBINATION FAC FA90 A305GNDXU1ASC1

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ A305G - A305GN ورژن A305GNDXU1ASC1

M205G COMBINATION FAC FA81 M205GDDU1ASB1

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ M205G ورژن M205GDDU1ASB1

M305F COMBINATION FAC FA81 M305FXXU1ASB3

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ M305F ورژن M305FXXU1ASB3

J400G Binary 2 COMBINATION FAC FA80 J400GDXU2ASB1

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ J400G ورژن J400GDXU2ASB1 باینری 2

G9750 COMBINATION FAC FA90 G9750ZCU1ASC2

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ G9750 ورژن G9750ZCU1ASC2

G9730 COMBINATION FAC FA90 G9730ZCU1ASC2

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ G9730 ورژن G9730ZCU1ASC2

G9700 COMBINATION FAC FA90 G9700ZCU1ASC2

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ G9700 ورژن G9700ZCU1ASC2

G975U COMBINATION FAC FA90 G975USQU1ASC2

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ G975U ورژن G975USQU1ASC2

G973U COMBINATION FAC FA90 G973USQU1ASC2

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ G973U ورژن G973USQU1ASC2

G970U COMBINATION FAC FA90 G970USQU1ASC2

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ G970U ورژن G970USQU1ASC2

G8870 COMBINATION FAC FA81 G8870ZCU1ASC1

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ G8870 ورژن G8870ZCU1ASC1

A750G A750GN COMBINATION FAC FA80 A750GNDXU1ASB1

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ A750G - A750GN ورژن A750GNDXU1ASB1

T700 T700XXS1CSB2 T700OJV1CSB2 Android 6.0.1 3File Firmware

توضیحات : فایل فلش 3 فایل فارسی سامسونگ T700 ورژن T700XXS1CSB2 T700OJV1CSB2 اندروید 6.0.1

R500 R500XXU1BSB7 R500OXA1BSB7 3File Firmware

توضیحات : فایل فلش 3 فایل سامسونگ R500 ورژن R500XXU1BSB7 R500OXA1BSB7

N9005 N9005XXSGBRL1 N9005OJVGBRL1 Android 5.0 4File Firmware

توضیحات : فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N9005 ورژن N9005XXSGBRL1 N9005OJVGBRL1 اندروید 5.0

N950F N950FXXS5DSB4 N950FOXM5DSB2 Android 9.0 4File Firmware

توضیحات : فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N950F ورژن N950FXXS5DSB4 N950FOXM5DSB2 اندروید 9.0
 


:: بازدید از این مطلب : 5377
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 24 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

A105F COMBINATION FAC FA90 A105FXXU1ASC2

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ A105F ورژن A105FXXU1ASC2

F900F COMBINATION FAC FA90 F900FXXU0ASC4

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ F900F ورژن F900FXXU0ASC4

F900U COMBINATION FAC FA90 F900USQU0ASC4

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ F900U ورژن F900USQU0ASC4

G973F COMBINATION FAC FA90 G973FXXU1ASC2

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ G973F ورژن G973FXXU1ASC2

N960U USERDATA CCT N960USQU1CSB3

T830 T830XXS2ASA3 T830OJM2ARJ3 Farsi Arabic Android 8.1.0 3File Firmware

توضیحات : فایل فلش 3 فایل فارسی سامسونگ T830ورژن T830XXS2ASA3 T830OJM2ARJ3 اندروید 8.1.0

N960F N960FXXS2CSBA N960FOXM2CSA2 Farsi Arabic Android 9.0 4File Firmware

توضیحات : فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N960F ورژن N960FXXS2CSBA N960FOXM2CSA2 اندروید 9.0

A505X A505XDDU1ASC1 A505XPAP1ASC1 Android 9.0 4File Firmware

توضیحات : فایل فلش 4 فایل سامسونگ A505X ورژن A505XDDU1ASC1 A505XPAP1ASC1 اندروید 9.0
 

J336AZ J336AZTUU5ASB2 J336AZAIZ5ASB2 Android 8.0 5File Firmware

توضیحات : فایل فلش 5 فایل سامسونگ J336AZ ورژن J336AZTUU5ASB2 J336AZAIZ5ASB2 اندروید 8.0

N950U N950USQS5CSA1 N950UOYN5CSA1 Android 8.0 5File Firmware

توضیحات : فایل فلش 4 فایل سامسونگ N950U ورژن N950USQS5CSA1 N950UOYN5CSA1 اندروید 8.0

G935A G935AUCS9CSB1 G935AATT9CSB1 Android 8.0 4File Firmware

توضیحات : فایل فلش 4 فایل سامسونگ G935A ورژن G935AUCS9CSB1 G935AATT9CSB1 اندروید 8.0

G930A G930AUCS9CSB1 G930AATT9CSB1 Android 8.0 4File Firmware

توضیحات : فایل فلش 4 فایل سامسونگ G930A ورژن G930AUCS9CSB1 G930AATT9CSB1 اندروید 8.0

G965U G965USQU3CSB5 G965UOYN3CSB5 Android 9.0 5File Firmware

توضیحات : فایل فلش 5 فایل سامسونگ G965U ورژن G965USQU3CSB5 G965UOYN3CSB5 اندروید 9.0

G975F COMBINATION FAC FA90 G975FXXU1ASC2

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ G975F ورژن G975FXXU1ASC2
 


:: بازدید از این مطلب : 5601
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 22 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

G965U G965USQU3CSB5 G965UOYN3CSB5 Android 9.0 5File Firmware

توضیحات : فایل فلش 5 فایل سامسونگ G965U ورژن G965USQU3CSB5 G965UOYN3CSB5 اندروید 9.0

G975F COMBINATION FAC FA90 G975FXXU1ASC2

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ G975F ورژن G975FXXU1ASC2

G970F COMBINATION FAC FA90 G970FXXU1ASC2

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ G970F ورژن G970FXXU1ASC2

A600U Binary 2 COMBINATION FAC FA80 A600UUES2ASB5

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ A600U ورژن A600UUES2ASB5 باینری 2

G892U Binary 4 COMBINATION FA70 G892USQU4ASB1

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ G892U ورژن G892USQU4ASB1 باینری 4

N960U USERDATA USC N960USQU1CSB3

توضیحات : N960U USERDATA For USC N960USQU1CSB3

G960U G960USQU3CSB5 G960UOYN3CSB5 Android 9.0 5File Firmware

توضیحات : فایل فلش 5 فایل سامسونگ G960U ورژن G960USQU3CSB5 G960UOYN3CSB5 اندروید 9.0
 


:: بازدید از این مطلب : 5228
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 21 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

A305F A305FDDU1ASBC A305FOJM1ASBC Android 9.0 4File Firmware

توضیحات : فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A305F ورژن A305FDDU1ASBC A305FOJM1ASBC اندروید 9.0

A700F A700FXXS2BRL1 A700FOJV2BRL1 Android 6.0.1 4File Firmware

توضیحات : فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A700F ورژن A700FXXS2BRL1 A700FOJV2BRL1 اندروید 6.0.1

A105F COMBINATION FAC FA90 A105FXXU1ASB6

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ A105F ورژن A105FXXU1ASB6


:: بازدید از این مطلب : 5261
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 19 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

T837P T837PVPU1ASBK T837PSPT1ASBK Android 8.1 5File Firmware

توضیحات : فایل فلش 5 فایل سامسونگ T837P ورژن T837PVPU1ASBK T837PSPT1ASBK اندروید 8.1
 

G975U1 G975U1UEU1ASBA G975U1OYM1ASBA Android 9.0 5File Firmware

توضیحات : فایل فلش 5 فایل سامسونگ G975U1 ورژن G975U1UEU1ASBA G975U1OYM1ASBA اندروید 9.0

G973U1 G973U1UEU1ASBA G973U1OYM1ASBA Android 9.0 5File Firmware

توضیحات : فایل فلش 5 فایل سامسونگ G973U1 ورژن G973U1UEU1ASBA G973U1OYM1ASBA اندروید 9.0

G970U1 G970U1UEU1ASBA G970U1OYM1ASBA Android 9.0 5File Firmware

توضیحات : فایل فلش 5 فایل سامسونگ G970U1 ورژن G970U1UEU1ASBA G970U1OYM1ASBA اندروید 9.0

G892U G892USQS4BSB2 G892UOYN4BSB2 Android 8.0 5File Firmware

توضیحات : فایل فلش 5 فایل سامسونگ G892U ورژن G892USQS4BSB2 G892UOYN4BSB2 اندروید 8.0


:: بازدید از این مطلب : 5467
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 19 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin
http://parsnews.pars-hamrah.com/
http://file.pars-hamrah.com/
http://www.gsm2file.com/
 
 
A305F COMBINATION FAC FA90 A305FDDU1ASC1
http://parsnews.pars-hamrah.com/post/1620/a305f_combination_fac_fa90_a305fddu1asc1/

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ A305F ورژن A305FDDU1ASC1
 
J400F COMBINATION FAC FA80 J400FXXU2ASA1
http://parsnews.pars-hamrah.com/post/1619/j400f_combination_fac_fa80_j400fxxu2asa1/

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ J400F ورژن J400FXXU2ASA1
 
J337R7 Binary 3 COMBINATION FAC FA80 J337R7WWU3ASB1
http://parsnews.pars-hamrah.com/post/1618/j337r7_binary_3_combination_fac_fa80_j337r7wwu3asb1/

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ J337R7 ورژن J337R7WWU3ASB1 باینری 3
 
J337A Binary 5 COMBINATION FAC FA80 J337AUCU5ASB1
http://parsnews.pars-hamrah.com/post/1617/j337a_binary_5_combination_fac_fa80_j337aucu5asb1/

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ J337A ورژن J337AUCU5ASB1 باینری 5
 
A750FN COMBINATION FAC FA80 A750FNXXU1ASB1
http://parsnews.pars-hamrah.com/post/1616/a750fn_combination_fac_fa80_a750fnxxu1asb1/

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ A750FN ورژن A750FNXXU1ASB1
 
T395 T395JXU4BSB5 T395OJV4BSB1 Android 8.1.0 4File Firmware
http://parsnews.pars-hamrah.com/post/1615/t395_t395jxu4bsb5_t395ojv4bsb1_android_8.1.0_4file_firmware/

توضیحات : فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T395 ورژن T395JXU4BSB5 T395OJV4BSB1 اندروید 8.1.0
 
J410F J410FXXU1ASB1 J410FOJM1ASB2 Android 8.1.0 4File Firmware
http://parsnews.pars-hamrah.com/post/1614/j410f_j410fxxu1asb1_j410fojm1asb2_android_8.1.0_4file_firmware/

توضیحات : فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J410F ورژن J410FXXU1ASB1 J410FOJM1ASB2 اندروید 8.1.0
 
J337R7 J337R7WWS3ASB1 J337R7ACG3ASB1 Android 8.0 4File Firmware
http://parsnews.pars-hamrah.com/post/1613/j337r7_j337r7wws3asb1_j337r7acg3asb1_android_8.0_4file_firmware/

توضیحات : فایل فلش 4 فایل سامسونگ J337R7 ورژن J337R7WWS3ASB1 J337R7ACG3ASB1 اندروید 8.0
 
G532F G532FXWU1ASB1 G532FOJV1ASB1 Android 6.0.1 4File Firmware
http://parsnews.pars-hamrah.com/post/1612/g532f_g532fxwu1asb1_g532fojv1asb1_android_6.0.1_4file_firmware/

توضیحات : فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G532F ورژن G532FXWU1ASB1 G532FOJV1ASB1 اندروید 6.0.1
 
A600U A600UUES2ASB2 A600UOYM2ASB2 Android 8.0 5File Firmware
http://parsnews.pars-hamrah.com/post/1611/a600u_a600uues2asb2_a600uoym2asb2_android_8.0_5file_firmware/

توضیحات : فایل فلش 5 فایل سامسونگ A600U ورژن A600UUES2ASB2 A600UOYM2ASB2 اندروید 8.0
 
A505F A505FDDU1ASBE A505FOJM1ASBA Android 9.0 4File Firmware
http://parsnews.pars-hamrah.com/post/1610/a505f_a505fddu1asbe_a505fojm1asba_android_9.0_4file_firmware/
 

توضیحات : فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A505F ورژن A505FDDU1ASBE A505FOJM1ASBA اندروید 9.0


:: بازدید از این مطلب : 5379
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 18 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

J337AZ J337AZTUU5ASB2 J337AZAIO5ASB2 Android 8.0 4File Firmware

توضیحات : فایل فلش 4 فایل سامسونگ J337AZ ورژن J337AZTUU5ASB2 J337AZAIO5ASB2 اندروید 8.0

J327T1 J327T1UVS3ASB1 J327T1TMK3ASB1 Android 7.0 4File Firmware

توضیحات : فایل فلش 4 فایل سامسونگ J327T ورژن J327T1UVS3ASB1 J327T1TMK3ASB1 اندروید 7.0

J327T J327TUVS3ASB1 J327TTMB3ASB1 Android 7.0 4File Firmware

توضیحات : فایل فلش 4 فایل سامسونگ J327T ورژن J327TUVS3ASB1 J327TTMB3ASB1 اندروید 7.0

G930A Binary 9 COMBINATION VZW FA60 G930AUCU9ASA1

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ G930A ورژن G930AUCU9ASA1 باینری 9

G390F Binary 4 COMBINATION OXA FA70 G390FXXU4ASB1

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ G390F ورژن G390FXXU4ASB1 باینری 4

J327A Binary 4 COMBINATION ATT FA70 J327AUCU4ASB1

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ J327A ورژن J327AUCU4ASB1 باینری 4

G935A Binary 9 COMBINATION ATT FA60 G935AUCU9ASA1

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ G935A ورژن G935AUCU9ASA1 باینری 9

T590 T590XXU2ARK2 T590OJM2ARL1 Farsi Arabic Android 8.1 3File Firmware

توضیحات : فایل فلش 3 فایل فارسی سامسونگ T590 ورژن T590XXU2ARK2 T590OJM2ARL1 اندروید 8.1

J727P J727PVPS5BSA3 J727PSPT5BSA3 Android 8.0 4File Firmware

توضیحات : فایل فلش 4 فایل سامسونگ J727P ورژن J727PVPS5BSA3 J727PSPT5BSA3 اندروید 8.0

J327AZ J327AZTUS4ASB2 J327AZAIO4ASB2 Android 7.0 4File Firmware

توضیحات : فایل فلش 4 فایل سامسونگ J327AZ ورژن J327AZTUS4ASB2 J327AZAIO4ASB2 اندروید 7.0

J326AZ J326AZTUS4ASB2 J326AZAIZ4ASB2 Android 7.0 4File Firmware

توضیحات : فایل فلش 4 فایل سامسونگ J326AZ ورژن J326AZTUS4ASB2 J326AZAIZ4ASB2 اندروید 7.0

G935U G935UUEU9CSA3 G935UOYM9CSA3 Android 8.0 5File Firmware

توضیحات : فایل فلش 5 فایل سامسونگ G935U ورژن G935UUEU9CSA3 G935UOYM9CSA3 اندروید 8.0

G930U G930UUEU9CSA3 G930UOYM9CSA3 Android 8.0 5File Firmware

توضیحات : فایل فلش 5 فایل سامسونگ G930U ورژن G930UUEU9CSA3 G930UOYM9CSA3 اندروید 8.0

G930AZ G930AZTUS9CSB1 G930AZAIO9CSB1 Android 8.0 4File Firmware

توضیحات : فایل فلش 4 فایل سامسونگ G930az ورژن G930AZTUS9CSB1 G930AZAIO9CSB1 اندروید 8.0
 


:: بازدید از این مطلب : 5544
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 17 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

G935T G935TUVS9CSB2 G935TTMB9CSB2 Android 8.0 4File Firmware

توضیحات : فایل فلش 4 فایل سامسونگ G935T ورژن G935TUVS9CSB2 G935TTMB9CSB2 اندروید 8.0

G930VL G930VLUDS8DSA1 G930VLTFN8DSA1 Android 8.0 4File Firmware

توضیحات : فایل فلش 4 فایل سامسونگ G930VL ورژن G930VLUDS8DSA1 G930VLTFN8DSA1 اندروید 8.0

G930T1 G930T1UVS9CSB2 G930T1TMK9CSB2 Android 8.0 4File Firmware

توضیحات : فایل فلش 4 فایل سامسونگ G930T1 ورژن G930T1UVS9CSB2 G930T1TMK9CSB2 اندروید 8.0

G930T G930TUVS9CSB2 G930TTMB9CSB2 USA T Mobile Android 8.0 4File Firmware

توضیحات : فایل فلش 4 فایل سامسونگ G930T ورژن G930TUVS9CSB2 G930TTMB9CSB2 اندروید 8.0

Samsung C7100 Service Manual

توضیحات : سرویس منوال سامسونگ C7100

Samsung G9750 Service Manual

توضیحات : سرویس منوال سامسونگ G9750

Samsung G9700 Service Manual

توضیحات : سرویس منوال سامسونگ G9700


:: بازدید از این مطلب : 5722
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 15 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin


:: بازدید از این مطلب : 5545
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 15 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin
File
Send Date
Size
Describe
2017-12-11
فایل فلش 4 فایل سامسونگ A300FU ورژن A300FUXXS1BPE1_VFG1BPC1 اندروید 5.1.1
2019-03-06
فایل فلش 4 فایل  سامسونگ A300FU ورژن A300FUXXU1BPC2_VFG1BPC1 اندروید 5.1.1


:: بازدید از این مطلب : 5754
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 15 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin
File
Send Date
Size
Describe
2017-12-11
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A300F ورژن A300FXCS1BPI1_OJV1BOI1 اندروید 5.0.2
2017-12-11
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A300F ورژن A300FXCS1BPK4_OJV1BPB2 اندروید 5.0.2
2017-12-11
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A300F ورژن A300FXXS1BPG2_OJV1BOI1 اندروید 5.0.2
2017-12-11
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A300F ورژن A300FXXS1BPK3_OJV1BOI1 اندروید 5.0.2
2017-12-11
فایل فلش 4  فایل فارسی سامسونگ A300F ورژن A300FXXS1BQC1_OJV1BOI1 اندروید 5.0.2
2017-12-11
فایل فلش 4 فایل فارسی A300F ورژن A300FXXU1BOK3_OJV1BOI1 اندروید 5.0.2
2017-12-11
4.27KB


:: بازدید از این مطلب : 5778
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 15 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin
2018-09-06
فایل فلش 4 فایل سامسونگ A3000 ورژن A3000ZCS1BRH1 CHC1BRH1 اندروید 5.0.2
2017-12-11
فایل فلش 4 فایل سامسونگ A3000 ورژن A3000ZCU1BOK2_CHC1BOK2
2017-12-11
فایل فلش 4 فایل چینی سامسونگ A3000 ورژن A3000ZCU1BOL1_CHC1BOL1 اندروید 5.0.2
2017-12-11
فایل فلش 4 فایل سامسونگ A3000 ورژن A3000ZHU1BOL2_ZZH1BOL2 اندروید 5.0.2
2017-12-11
فایل فلش های کارخانه ای سامسونگ A3000
2017-12-11
4.27KB
فایل pit سامسونگ A3000
2017-12-11
975.90KB


:: بازدید از این مطلب : 5769
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 15 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin
2017-12-11
فایل فلش 4 فایل سامسونگ A3009 ورژن A3009KEU1BOL2_CTC1BOL2
2017-12-11
فایل فلش 4 فایل سامسونگ A3009 ورژن A3009KEU1BPE1_CTC1BPE1 اندروید 5.0.2
2017-12-11
4.27KB
فایل pit سامسونگ A3009


:: بازدید از این مطلب : 5892
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 15 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

N950U USERDATA VZW N950USQS5CSA1

G975U USERDATA CCT G975USQU1ASBA

G975U USERDATA VZW G975USQU1ASBA

G973U USERDATA CCT G973USQU1ASBA

G973U USERDATA VZW G973USQU1ASBA

G970U USERDATA CCT G970USQU1ASBA

G970U USERDATA VZW G970USQU1ASBA

G955U USERDATA VZW G955USQS5CSB1

G950U USERDATA VZW G950USQS5CSB1

N960U USERDATA TMB N960USQU1CSB3

G930V G930VVRS9CSB1 G930VVZW9CSB1 USA Verizon Android 8.0 4File Firmware

توضیحات : فایل فلش 4 فایل سامسونگ G930V ورژن G930VVRS9CSB1 G930VVZW9CSB1 اندروید 8.0

G935V G935VVRS9CSB1 G935VVZW9CSB1 USA Verizon Android 8.0 4File Firmware

توضیحات : فایل فلش 4 فایل سامسونگ G935V ورژن G935VVRS9CSB1 G935VVZW9CSB1 اندروید 8.0

A505F COMBINATION FAC FA90 A505FDDU1ASC1

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ A505F - A505F-DS - A505X ورژن A505FDDU1ASC1

J610F COMBINATION FAC FA81 J610FXXU1ASB1

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ J610F - J610F-DS ورژن J610FXXU1ASB1

Samsung A305F Service Manual

توضیحات : سرویس منوال سامسونگ  A305F , A305FN , A305GT ,A305G ,A305GN

Samsung A505F Service Manual

توضیحات : سرویس منوال سامسونگ A505F - A505FN , A505FM , A505G , A505GT , A505GN


:: بازدید از این مطلب : 5981
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 15 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

G960F G960FXXU2CSB9 G960FOXM2CSB3 Android 9.0 4File Firmware

توضیحات : فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G960F ورژن G960FXXU2CSB9 G960FOXM2CSB3 اندروید 9.0

G965F G965FXXS2CSB8 G965FOXM2CRLI Farsi Arabic Android 9.0 4File Firmware

توضیحات : فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G965F ورژن G965FXXS2CSB8 G965FOXM2CRLI اندروید 9.0

G970U G970USQU1ASBA G970UOYN1ASBA USA Android 9.0 5File Firmware

توضیحات : فایل فلش 5 فایل سامسونگ G970U ورژن G970USQU1ASBA G970UOYN1ASBA اندروید 9.0

G973U G973USQU1ASBA G973UOYN1ASBA USA ANdroid 9.0 5File Firmware

توضیحات : فایل فلش 5 فایل سامسونگ G973U ورژن G973USQU1ASBA G973UOYN1ASBA اندروید 9.0

G975U G975USQU1ASBA G975UOYN1ASBA USA Android 9.0 5File Firmware

توضیحات : فایل فلش 5 فایل سامسونگ G975U ورژن G975USQU1ASBA G975UOYN1ASBA اندروید 9.0

R800X R800XXXU1ASB1 R800XOXA1ASB1 3File Firmware

توضیحات : فایل فلش 3 فایل سامسونگ R800X ورژن R800XXXU1ASB1 R800XOXA1ASB1

R810X R810XXXU1ASB1 R810XOXA1ASB1 3File Firmware

توضیحات : فایل فلش 3 فایل سامسونگ R810X ورژن R810XXXU1ASB1 R810XOXA1ASB1

T837T T837TUVS1ASB3 T837TTMB1ASB3 USA T Mobile Android 8.1.0 4File Firmware

توضیحات : فایل فلش 4 فایل سامسونگ T837T ورژن T837TUVS1ASB3 T837TTMB1ASB3 اندروید 8.1.0

J327W Binary U3 COMBINATION OYA FA70 J327WVLU3BSA1

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ J327W ورژن J327WVLU3BSA1 باینری 3

R805W COMBINATION FT40 R805WVLU1ASB1

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ R805W ورژن R805WVLU1ASB1

R815W COMBINATION FT40 R815WVLU1ASB1

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ R815W ورژن R815WVLU1ASB1

T837V T837VVRS1ASB3 T837VVZW1ASB3 USA Verizon Android 8.1.0 4File Firmware

توضیحات : فایل فلش 4 فایل سامسونگ T837V ورژن T837VVRS1ASB3 T837VVZW1ASB3 اندروید 8.1.0

T818V T818VVRS1BSBD T818VVZW1BSBD USA Verizon Android 7.0 4File Firmware

توضیحات : فایل فلش 4 فایل سامسونگ T818V ورژن T818VVRS1BSBD T818VVZW1BSBD اندروید 7.0
 


:: بازدید از این مطلب : 5888
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 14 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

J737T COMBINATION FAC FA80 J737TUVU4ASB1

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ J737T ورژن J737TUVU4ASB1

N960U N960USQU1CSB3 N960UOYN1CSB3 USA Android 9.0 5File Firmware

توضیحات : فایل فلش 5 فایل سامسونگ N960U ورژن N960USQU1CSB3 N960UOYN1CSB3 اندروید 9.0

N950U N950USQS5CSA1 N950UOYN5CSA1 USA Android 8.0 5File Firmware

توضیحات : فایل فلش 5 فایل سامسونگ N950U ورژن N950USQS5CSA1 N950UOYN5CSA1 اندروید 8.0

G955U G955USQS5CSB1 G955UOYN5CSB1 USA Android 8.0 5File Firmware

توضیحات : فایل فلش 5 فایل سامسونگ G955U ورژن G955USQS5CSB1 G955UOYN5CSB1 اندروید 8.0

G950U G950USQS5CSB1 G950UOYN5CSB1 USA Android 8.0 5File Firmware

توضیحات : فایل فلش 5 فایل سامسونگ G950U ورژن G950USQS5CSB1 G950UOYN5CSB1

G965U USERDATA SPR G965USQS3CSAG

توضیحات : G965U USERDATA For SPR Version G965USQS3CSAG

G960U USERDATA SPR G960USQS3CSAG

توضیحات : G960U USERDATA For SPR Version G960USQS3CSAG

G960U USERDATA AIO G960USQS3CSAG

توضیحات : G960U USERDATA For AIO Version G960USQS3CSAG
 


:: بازدید از این مطلب : 5651
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 13 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

E500F E500FXXS1BRH3 E500FOJV1BRH1 Farsi Arabic Android 5.1.1 4File Firmware

توضیحات : فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ E500F ورژن E500FXXS1BRH3 E500FOJV1BRH1 اندروید 5.1.1

Samsung G975U Service Manual

توضیحات : سرویس منوال سامسونگ G975U

Samsung G970F Service Manual

توضیحات : سرویس منوال سامسونگ G970F


:: بازدید از این مطلب : 5678
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 12 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

G965U COMBINATION FAC FA80 G965USQU3ASB1

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ G965U ورژن G965USQU3ASB1

G960U COMBINATION FAC FA80 G960USQU3ASB1

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ G960U ورژن G960USQU3ASB1 باینری 3

T580 T580XXU4CSA1 T580OJV4CSA1 Farsi Arabic Android 8.1 3File Firmware

توضیحات : فایل فلش 3 فایل فارسی سامسونگ T580 ورژن T580XXU4CSA1 T580OJV4CSA1 اندروید 8.1

J600F J600FXXU3ASA1 J600FOJM3ASA1 Farsi Arabic Android 8.0 4File Firmware

توضیحات : فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J600F ورژن J600FXXU3ASA1 J600FOJM3ASA1 اندروید 8.0

G891A G891AUCS5CSB1 G891AATT5CSB1 USA ATT Android 8.0 4File Firmware

توضیحات : فایل فلش 4 فایل سامسونگ G891A ورژن G891AUCS5CSB1 G891AATT5CSB1 اندروید 8.0

A600AZ A600AZTUS3ASB1 A600AZAIO3ASB1 USA Android 8.0 5File Firmware

توضیحات : فایل فلش 5 فایل سامسونگ A600AZ ورژن A600AZTUS3ASB1 A600AZAIO3ASB1 اندروید 8.0

A600A A600AUCS3ASB1 A600AATT3ASB1 USA ATT Android 8.0 5File Firmware

توضیحات : فایل فلش 5 فایل سامسونگ A600A ورژن A600AUCS3ASB1 A600AATT3ASB1 اندروید 8.0
 


:: بازدید از این مطلب : 5966
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 11 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

G970F G970FXXU1ASBA G970FOXM1ASBA Farsi Arabic Android 9.0 4File Firmware

توضیحات : فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G970F ورژن G970FXXU1ASBA G970FOXM1ASBA اندروید 9.0

G973F G973FXXU1ASBA G973FOXM1ASBA Farsi Arabic Android 9.0 4File Firmware

توضیحات : فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G973F ورژن G973FXXU1ASBA G973FOXM1ASBA اندروید 9.0

G975F G975FXXU1ASBA G975FOXM1ASBA Farsi Arabic Android 9.0 4File Firmware

توضیحات : فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G975F ورژن G975FXXU1ASBA G975FOXM1ASBA اندروید 9.0

A505F COMBINATION FAC FA90 A505FDDU1ASB5

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ A505F ورژن A505FDDU1ASB5


:: بازدید از این مطلب : 5823
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 11 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

G9750 COMBINATION FAC FA90 G9750ZCU1ASB5

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ G9750 ورژن G9750ZCU1ASB5

G9730 COMBINATION FAC FA90 G9730ZCU1ASB5

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ G9730 ورژن G9730ZCU1ASB5

G9700 COMBINATION FAC FA90 G9700ZCU1ASB4

توضیحات : کامبینیشن سامسونگ G9700 ورژن G9700ZCU1ASB4


:: بازدید از این مطلب : 6566
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 9 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin
تاریخ انتشار : پنج شنبه 9 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin
تاریخ انتشار : چهار شنبه 8 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin
تاریخ انتشار : سه شنبه 7 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin
تاریخ انتشار : سه شنبه 7 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin
تاریخ انتشار : سه شنبه 7 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T331 ورژن T331XXS1BSA2 T331OJV1BSA2 اندروید 5.1.1

T331 T331XXS1BSA2 T331OJV1BSA2 Farsi Arabic Android 5.1.1 4File Firmware

کامبینیشن سامسونگ G970F ورژن G970FXXU1ASB4

G970F COMBINATION FAC FA90 G970FXXU1ASB4

کامبینیشن سامسونگ A730F ورژن A730FXXU4ASB1 باینری 4

A730F Binary 4 COMBINATION OXM FA71 A730FXXU4ASB1

کامبینیشن سامسونگ A530F ورژن A530FXXU4ASB1 باینری 4

A530F Binary 4 COMBINATION OXM FA71 A530FXXU4ASB1

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T331 ورژن T331XXS1BSA1 T331OJV1BSA1 اندروید 5.1.1

T331 T331XXS1BSA1 T331OJV1BSA1 Farsi Arabic Android 5.1.1 4File Firmware

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G950F ورژن G950FXXU4DSBA G950FOXM4DSBA اندروید 9.0


:: بازدید از این مطلب : 6121
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 4 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

کامبینیشن سامسونگ G975X - G975F ورژن G975FXXU0ARKG

G975F G975X COMBINATION FAC FA90 G975FXXU0ARKG

فایل فلش 3 فایل سامسونگ G970XC ورژن G970XCZCU1ASAT G970XCOZH1ASAT اندروید 9.0

G970XC G970XCZCU1ASAT G970XCOZH1ASAT Android 9.0 3File Firmware

فایل فلش 3 فایل سامسونگ G973XC ورژن G973XCZCU1ASAT G973XCOZH1ASAT اندروید 9.0

G973XC G973XCZCU1ASAT G973XCOZH1ASAT Android 9.0 3File Firmware

فایل فلش 3 فایل سامسونگ G975XC ورژن G975XCZCU1ASAT G975XCOZH1ASAT اندروید 9.0

G975XC G975XCZCU1ASAT G975XCOZH1ASAT Android 9.0 3File Firmware

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G9708 ورژن G9708ZMU1ASAU G9708ZMU1ASAU اندروید 9.0

G9708 G9708ZMU1ASAU G9708ZMU1ASAU China Android 9.0 4File Firmware

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G9730 ورژن G9730ZCU1ASAT G9730CHC1ASAT اندروید 9.0

G9730 G9730ZCU1ASAT G9730CHC1ASAT China Android 9.0 4File Firmware

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G9730 ورژن G9730ZHU1ASAT G9730TGY1ASAT اندروید 9.0

G9730 G9730ZHU1ASAT G9730TGY1ASAT HK Android 9.0 4File Firmware

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G9750 ورژن G9750ZCU1ASAT G9750CHC1ASAT اندروید 9.0

G9750 G9750ZCU1ASAT G9750CHC1ASAT China Android 9.0 4File Firmware

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G9750 ورژن G9750ZHU1ASAT G9750TGY1ASAT اندروید 9.0

G9750 G9750ZHU1ASAT G9750TGY1ASAT HK Android 9.0 4File Firmware

کامبینیشن سامسونگ G973U ورژن G973USQU1ASB2

Samsung G973U COMBINATION FAC FA90 G973USQU1ASB2

کامبینیشن سامسونگ G9730 ورژن G9730ZCU1ASB2

Samsung G9730 COMBINATION FAC FA90 G9730ZCU1ASB2

کامبینیشن سامسونگ G9750 ورژن G9750ZCU1ASB2

Samsung G9750 COMBINATION FAC FA90 G9750ZCU1ASB2

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G955F ورژن G955FXXU4DSBA G955FOXM4DSBA اندروید 9.0

G955F G955FXXU4DSBA G955FOXM4DSBA Farsi Arabic Android 9.0 4File Firmware

کامبینیشن سامسونگ G9700 ورژن G9700ZCU1ASB2

Samsung G9700 COMBINATION FAC FA90 G9700ZCU1ASB2

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G9700 ورژن G9700ZCU1ASAT G9700CHC1ASAT اندروید 9.0

G9700 G9700ZCU1ASAT G9700CHC1ASAT China Android 9.0 4File Firmware

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G9700 ورژن G9700ZHU1ASAT G9700TGY1ASAT اندروید 9.0


:: بازدید از این مطلب : 5980
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 3 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

فایل فلش 3 فایل فارسی سامسونگ G973X ورژن G973XXXU1ASAT G973XPAP1ASB1 اندروید 9.0

G973X G973XXXU1ASAT G973XPAP1ASB1 Android 9.0 3File Firmware

 
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G970F ورژن G970FXXU1ASAT G970FOXM1ASAT اندروید 9.0

G970F G970FXXU1ASAT G970FOXM1ASAT Farsi Arabic Android 9.0 4File Firmware

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G970U ورژن G970USQU1ASAT G970UOYN1ASAT اندروید 9.0

G970U G970USQU1ASAT G970UOYN1ASAT USA Android 9.0 5File Firmware

فایل فلش 3 فایل فارسی سامسونگ G970X ورژن G970XXXU1ASAT G970XPAP1ASB1 اندروید 9.0

G970X G970XXXU1ASAT G970XPAP1ASB1 3File Firmware

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G973U ورژن G973USQU1ASAT G973UOYN1ASAT اندروید 9.0

G973U G973USQU1ASAT G973UOYN1ASAT USA Android 9.0 5File Firmware

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G975U ورژن G975USQU1ASAT G975UOYN1ASAT اندروید 9.0

G975U G975USQU1ASAT G975UOYN1ASAT USA Android 9.0 5File Firmware

فایل فلش 3 فایل سامسونگ G975X ورژن G975XXXU1ASAT G975XPAP1ASB1 اندروید 9.0

G975X G975XXXU1ASAT G975XPAP1ASB1 Android 9.0 3File Firmware

کامبینیشن سامسونگ G973F ورژن G973FXXU1ASB2

G973F COMBINATION FAC FA90 G973FXXU1ASB2 FAC

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G975XU ورژن G975XUSQU1ASAC G975XUOYU1ASAE اندروید 9.0


:: بازدید از این مطلب : 6651
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 3 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin


:: بازدید از این مطلب : 5898
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 3 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin
تاریخ انتشار : جمعه 3 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin
تاریخ انتشار : جمعه 3 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin


:: بازدید از این مطلب : 6435
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 3 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin


:: بازدید از این مطلب : 6863
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 3 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin
تاریخ انتشار : پنج شنبه 2 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin


:: بازدید از این مطلب : 6604
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 2 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin


:: بازدید از این مطلب : 6941
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 2 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin
تاریخ انتشار : پنج شنبه 2 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin
تاریخ انتشار : پنج شنبه 2 اسفند 1397 | نظرات ()