نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ J337R4 ورژن J337R4TYU6BSL1 باینری U6

J337R4 Binary U6 COMBINATION FAC FA80 J337R4TYU6BSL1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A205U ورژن A205USQU3ATA1 باینری U3

A205U Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A205USQU3ATA1

 


 

کامبیینشن سامسونگ A305F ورژن A305FDDU4ATA1 باینری U4

A305F Binary U4 COMBINATION FAC FA90 A305FDDU4ATA1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A307FN ورژن A307FNXXU2ATA2 باینری U2

A307FN Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A307FNXXU2ATA2

 


 

کامبینیشن سامسونگ A307FN ورژن A307FNXXU1ATA1

A307FN COMBINATION FAC FA90 A307FNXXU1ATA1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A307GT ورژن A307GTVJU3ATA3 باینری U3

A307GT Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A307GTVJU3ATA3

 


 

کامبینیشن سامسونگ A307GT ورژن A307GTVJU2ATA4 باینری U2

A307GT Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A307GTVJU2ATA4

 


 

کامبینیشن سامسونگ A307GT ورژن A307GTVJU1ATA2

A307GT COMBINATION FAC FA90 A307GTVJU1ATA2

 


 

کامبینیشن سامسونگ F900F ورژن F900FXXU2ASL1 باینری U2

F900F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 F900FXXU2ASL1

 


 

کامبینیشن سامسونگ F900U ورژن F900USQU2ASL1 باینری U2

F900U Binary U2 COMBINATION FAC FA90 F900USQU2ASL1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G973U ورژن G973USQU2ATA1 باینری U2

G973U Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G973USQU2ATA1

 


 

کامبینیشن سامسونگ S205DL ورژن S205DLUDU2ASK1 باینری U2

S205DL Binary U2 COMBINATION FAC FA90 S205DLUDU2ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ T860 ورژن T860XXU1ATA1

T860 COMBINATION FAC FA90 T860XXU1ATA1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G715FN ورژن G715FNXXU1ASL3

G715FN COMBINATION FAC FAQ0 G715FNXXU1ASL3

 


 

کامبینیشن سامسونگ G770F ورژن G770FXXU1ASLC

G770F COMBINATION FAC FAQ0 G770FXXU1ASLC

 


 

کامبینیشن سامسونگ N770F ورژن N770FXXU1ASL9

N770F COMBINATION FAC FAQ0 N770FXXU1ASL9

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T867R4 ورژن T867R4TYU2ASL1 اندروید 9.0

T867R4 T867R4TYU2ASL1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T378V ورژن T378VVRS4BSL2 اندروید 8.0

T378V T378VVRS4BSL2 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 3 فایل سامسونگ R830 ورژن R830XXU1BTA1

R830 R830XXU1BTA1 3File Firmware

 


 

فایل فلش 3 فایل سامسونگ R820 ورژن R820XXU1BTA1

R820 R820XXU1BTA1 3File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ N976V ورژن N976VVRU2BSL7 اندروید 10

N976V N976VVRU2BSL7 Android 10 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ N976V ورژن N976VVRS2BSLA اندروید 10

N976V N976VVRS2BSLA Android 10 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ N975U1 ورژن N975U1UES2BSLD اندروید 10

N975U1 N975U1UES2BSLD Android 10 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N975U ورژن N975USQS2BSLB اندروید 10

N975U N975USQS2BSLB Android 10 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N975U ورژن N975USQS2BSLA اندروید 10

N975U N975USQS2BSLA Android 10 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ N970U1 ورژن N970U1UES2BSLD اندروید 10

N970U1 N970U1UES2BSLD Android 10 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N970U ورژن N970USQS2BSLA اندروید 10

N970U N970USQS2BSLA Android 10 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N970U ورژن N970USQS2BSLB اندروید 10

N970U N970USQS2BSLB Android 10 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N770F ورژن N770FXXU1ASLJ اندروید 10

N770F N770FXXU1ASLJ Android 10 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J737R4 ورژن J737R4TYS6BSL1 اندروید 9.0

J737R4 J737R4TYS6BSL1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J337R4 ورژن J337R4TYS6BSL1 اندروید 9.0

J337R4 J337R4TYS6BSL1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G977U ورژن G977UVRS3BSL6 اندروید 10

G977U G977UVRS3BSL6 Android 10 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G975U1 ورژن G975U1UES2CSL1 اندروید 10

G975U1 G975U1UES2CSL1 Android 10 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G975U ورژن G975USQS2CSL1 اندروید 10

G975U G975USQS2CSL1 Android 10 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G973U1 ورژن G973U1UES2CSL1 اندروید 10

G973U1 G973U1UES2CSL1 Android 10 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G973U ورژن G973USQS2CSL1 اندروید 10

G973U G973USQS2CSL1 Android 10 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G970U1 ورژن G970U1UES2CSL1 اندروید 10

G970U1 G970U1UES2CSL1 Android 10 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G970U ورژن G970USQS2CSL1 اندروید 10

G970U G970USQS2CSL1 Android 10 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ A505U ورژن A505USQU3ASL3 اندروید 9.0

A505U A505USQU3ASL3 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A320F ورژن A320FXXS5CSK1 اندروید 8.0

A320F A320FXXS5CSK1 Android 8.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 2463
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 28 دی 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ T867V ورژن T867VVRU2ATA2 باینری U2

T867V Binary U2 COMBINATION FAC FA90 T867VVRU2ATA2

 


 

کامبینیشن سامسونگ T867V ورژن T867VVRU1ATA1

T867V COMBINATION FAC FA90 T867VVRU1ATA1

 


 

کامبینیشن سامسونگ T865 ورژن T865XXU1ATA1

T865 COMBINATION FAC FA90 T865XXU1ATA1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A805F ورژن A805FXXU4ATA1 باینری U4

A805F Binary U4 COMBINATION FAC FA90 A805FXXU4ATA1

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T867V ورژن T867VVRU2ASLA اندروید 9.0

T867V T867VVRU2ASLA Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ T867U ورژن T867USQU2ASL2 اندروید 9

T867U T867USQU2ASL2 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T835 ورژن T835JXU4BSK1 اندروید 9.0

T835 T835JXU4BSK1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ N975U1 ورژن N975U1UEU2BSLC اندروید 10

N975U1 N975U1UEU2BSLC Android 10 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ N970U1 ورژن N970U1UEU2BSLC اندروید 10

N970U1 N970U1UEU2BSLC Android 10 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J737V ورژن J737VVRU5BSL2 اندروید 9.0

J737V J737VVRU5BSL2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل ساموسنگ J737VPP ورژن J737VPPVRU5BSL2 اندروید 9.0

J737VPP J737VPPVRU5BSL2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J737T1 ورژن J737T1UVS6BSK1 اندروید 9.0

J737T1 J737T1UVS6BSK1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J737T ورژن J737TUVS6BSK1 اندروید 9.0

J737T J737TUVS6BSK1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J337V ورژن J337VVRU5BSL2 اندروید 9.0

J337V J337VVRU5BSL2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J337VPP ورژن J337VPPVRU5BSL2 اندروید 9.0

J337VPP J337VPPVRU5BSL2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ A505U1 ورژن A505U1UES3ASL1 اندروید 9.0

A505U1 A505U1UES3ASL1 Android 9.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 1865
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 21 دی 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ A705GM ورژن A705GMDDU4ASL2 باینری U4

A705GM Binary U4 COMBINATION FAC FA90 A705GMDDU4ASL2

 


 

کامبینیشن سامسونگ A505F ورژن A505FDDU3ASL1 باینری U3

A505F Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A505FDDU3ASL1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A307GT ورژن A307GTVJU1ASL2

A307GT COMBINATION FAC FA90 A307GTVJU1ASL2

 


 

کامبینیشن سامسونگ A307FN ورژن A307FNXXU1ASL2

A307FN COMBINATION FAC FA90 A307FNXXU1ASL2

 


 

کامبینیشن سامسونگ A305F ورژن A305FDDU4ASL2 باینری U4

A305F Binary U4 COMBINATION FAC FA90 A305FDDU4ASL2

 


 

کامبینیشن سامسونگ A205GN ورژن A205GNDXU5ASL2 باینری U5

A205GN Binary U5 COMBINATION FAC FA90 A205GNDXU5ASL2

 


 

کامبینیشن سامسونگ A520F ورژن A520FXXUCASL1 باینری UC

A520F Binary UC COMBINATION FAC FA60 A520FXXUCASL1

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ N976B ورژن N976BXXU1BSLA اندروید 10

N976B N976BXXU1BSLA Android 10 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ N770X ورژن N770XXXU1ASLI اندروید 10

N770X N770XXXU1ASLI Android 10 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G965U1 ورژن G965U1UES7CSK2 اندروید 9.0

G965U1 G965U1UES7CSK2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G960U1 ورژن G960U1UES7CSK2 اندروید 9.0

G960U1 G960U1UES7CSK2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G892U ورژن G892USQS6CSL2 اندروید 9.0

G892U G892USQS6CSL2 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G889A ورژن G889AUCU1ASK3 اندروید 8.1

G889A G889AUCU1ASK3 Android 8.1 4File Firmwar

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G770X ورژن G770XXXU1ASLF اندروید 10

G770X G770XXXU1ASLF Android 10 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G389FN ورژن G398FNXXS2ASL5 اندروید 9.0

G398FN G398FNXXS2ASL5 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ F900U1 ورژن F900U1UES2ASK2 اندروید 9.0

F900U1 F900U1UES2ASK2 Android 9.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 1732
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 18 دی 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ A102W ورژن A102WVLU2ASL1 باینری U2

A102W Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A102WVLU2ASL1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A205W ورژن A205WVLU3ASK3 باینری U3

A205W Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A205WVLU3ASK3

 


 

کامبینیشن سامسونگ A705W ورژن A705WVLU3ASL2 باینری U3

A705W Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A705WVLU3ASL2

 


 

کامبینیشن سامسونگ A705W ورژن A705WVLU2ASL1 باینری U2

A705W Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A705WVLU2ASL1

 


 

کامبینیشن سامسونگ SC01M - N975D ورژن SC01MOMU1ASK2

SC 01M N975D N975J COMBINATION FAC FA90 SC01MOMU1ASK2

 


 

کامبینیشن سامسونگ A305J - SCV43 ورژن SCV43KDU1ASL1

SC V43 A305J COMBINATION FAC FA90 SCV43KDU1ASL1

 


 

کامبینیشن سامسونگ J327W ورژن J327WVLU4BSK1 باینری U4

J327W Binary U4 COMBINATION OYA FA70 J327WVLU4BSK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ R805W ورژن R805WVLU1ASL2

R805W COMBINATION FT40 R805WVLU1ASL2

 


 

کامبینیشن سامسونگ R815W ورژن R815WVLU1ASL2

R815W COMBINATION FT40 R815WVLU1ASL2

 
:: بازدید از این مطلب : 1895
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 13 دی 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ A7050 ورژن A7050ZCU4ASL1 باینری U4

A7050 Binary U4 COMBINATION FAC FA90 A7050ZCU4ASL1

 


 

کامبینیشن سامسونگ T580 ورژن T580ZCU6ASL1 باینری U6

T580 Binary U6 COMBINATION FA60 T580ZCU6ASL1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A307FN ورژن A307FNXXU2ASL1 باینری U2

A307FN Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A307FNXXU2ASL1

 


 

کامبیشن سامسونگ A307GT ورژن A307GTVJU2ASL1 باینری U2

A307GT Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A307GTVJU2ASL1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A705FN ورژن A705FNXXU4ASL2 باینری U4

A705FN Binary U4 COMBINATION FAC FA90 A705FNXXU4ASL2

 


 

کامبینیشن سامسونگ A705FN ورژن A705FNXXU3ASL1 باینری U3

A705FN Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A705FNXXU3ASL1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A5070 ورژن A5070ZCU2ASL2 باینری U2

A5070 Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A5070ZCU2ASL2

 


 

کامبینیشن سامسونگ A7070 ورژن A7070ZCU2ASL1 باینری U2

A7070 Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A7070ZCU2ASL1

 


 

کامبینشین سامسونگ A8050 ورژن A8050ZCU3ASL2 باینری U3

A8050 Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A8050ZCU3ASL2

 


 

کامبینیشن سامسونگ M3070 ورژن M3070ZCU2ASK1 باینری U2

M3070 Binary U2 COMBINATION FAC FA90 M3070ZCU2ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ R8050 ورژن R8050ZCU1ASL2

R8050 COMBINATION FT40 R8050ZCU1ASL2

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J600F ورژن J600FXXU6BSK6 اندروید 9.0

J600F J600FXXU6BSK6 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J410F ورژن J410FXXU2ASL5 اندروید 8.1

J410F J410FXXU2ASL5 Android 8.1 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G935F ورژن G935FXXS7ESL7 اندروید 8.0

G935F G935FXXS7ESL7 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G930F ورژن G930FXXS7ESL7 اندروید 8.0

G930F G930FXXS7ESL7 Android 8.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 1953
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 13 دی 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ T540 ورژن T540XXU1ASL1

T540 COMBINATION FAC FA90 T540XXU1ASL1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A507FN ورژن A507FNXXS2ASL2 باینری 2

A507FN Binary 2 COMBINATION FAC FA90 A507FNXXS2ASL2

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T587P ورژن T587PVPS2CSL1 اندروید 8.1

T587P T587PVPS2CSL1 Android 8.1.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N975U ورژن N975USQU2BSL8 اندروید 10

N975U N975USQU2BSL8 Android 10 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N970U ورژن N970USQU2BSL8 اندروید 10

N970U N970USQU2BSL8 Android 10 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N970U ورژن N970USQU2BSL7 اندروید 10

N970U N970USQU2BSL7 Android 10 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ M307FN ورژن M307FNXXU2ASL2 اندروید 9.0

M307FN M307FNXXU2ASL2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G977U ورژن G977UUCU3BSL3 اندروید 10

G977U G977UUCU3BSL3 Android 10 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G975U1 ورژن G975U1UEU2CSKP اندروید 10

G975U1 G975U1UEU2CSKP Android 10 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G973U1 ورژن G973U1UEU2CSKP اندروید 10

G973U1 G973U1UEU2CSKP Android 10 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G970U1 ورژن G970U1UEU2CSKP اندروید 10

G970U1 G970U1UEU2CSKP Android 10 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G955U ورژن G955USQU7DSL3 اندروید 9.0

G955U G955USQU7DSL3 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G950U ورژن G950USQU7DSL3 اندروید 9.0

G950U G950USQU7DSL3 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G935F ورژن G935FXXS7ESL6 اندروید 8.0

G935F G935FXXS7ESL6 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G930F ورژن G930FXXS7ESL6 اندروید 8.0

G930F G930FXXS7ESL6 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A805F ورژن A805FXXU3ASK4 اندروید 9.0

A805F A805FXXU3ASK4 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A515F ورژن A515FXXU1ASL6 اندروید 10

A515F A515FXXU1ASL6 Android 10 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ A505U ورژن A505USQS3ASL4 اندروید 9.0

A505U A505USQS3ASL4 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A107F ورژن A107FXXU4ASL1 اندروید 9.0

A107F A107FXXU4ASL1 Android 9.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 1685
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 12 دی 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

R805U COMBINATION-FT40_R805USQU1ASL2

R805U COMBINATION FT40 R805USQU1ASL2

 


 

کامبینیشن سامسونگ A515F ورژن A515FXXU1ASL2

A515F COMBINATION FAC FAQ0 A515FXXU1ASL2

 


 

کامبینیشن سامسونگ G977B ورژن G977BXXU2ASL1 باینری U2

G977B Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G977BXXU2ASL1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G977B ورژن G977BXXU1ASK1

G977B COMBINATION FAC FA90 G977BXXU1ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A805F ورژن A805FXXU3ASL2 باینری U3

A805F Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A805FXXU3ASL2

 


 

کامبینیشن سامسونگ A805F ورژن A805FXXU2ASL1 باینری U2

A805F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A805FXXU2ASL1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A705U ورژن A705USQU1ASL1

A705U COMBINATION FAC FA90 A705USQU1ASL1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A205F ورژن A205FDDU4ASL2 باینری U4

A205F Binary U4 COMBINATION FAC FA90 A205FDDU4ASL2

 


 

کامبینیشن سامسونگ A750FN ورژن A750FNXXU3ASL1 باینری U3

A750FN Binary U3 COMBINATION FAC FA80 A750FNXXU3ASL1

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ F900F ورژن F900FXXS2ASL4 اندروید 9.0

F900F F900FXXS2ASL4 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T727U ورژن T727UUEU1ASK5 اندروید 9.0

T727U T727UUEU1ASK5 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T727A ورژن T727AUCS1ASL1 اندروید 9.0

T727A T727AUCS1ASL1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T515 ورژن T515XXU3ASK5 اندروید 9.0

T515 T515XXU3ASK5 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 3 فایل فارسی سامسونگ T510 ورژن T510XXU2ASK5 اندروید 9.0

T510 T510XXU2ASK5 Android 9.0 3File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G965U1 ورژن G965U1UEU7CSK1 اندروید 9.0

G965U1 G965U1UEU7CSK1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G960U1 ورژن G960U1UEU7CSK1 اندروید 9.0

G960U1 G960U1UEU7CSK1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G955U ورژن G955USQS7DSL2 اندروید 9.0

G955U G955USQS7DSL2 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G950U ورژن G950USQS7DSL2 اندروید 9.0

G950U G950USQS7DSL2 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ A705U ورژن A705USQU1ASK3 اندروید 9.0

A705U A705USQU1ASK3 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ A600T1 ورژن A600T1UVS3BSK2 اندروید 9.0

A600T1 A600T1UVS3BSK2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ A600T ورژن A600TUVS3BSK2 اندروید 9.0

A600T A600TUVS3BSK2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A520F ورژن A520FXXSCCSKG اندروید 8.0

A520F A520FXXSCCSKG Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ A505U ورژن A505USQU3ASL2 اندروید 9.0

A505U A505USQU3ASL2 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ A205U1 ورژن A205U1UEU3ASK9 اندروید 9.0

A205U1 A205U1UEU3ASK9 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A015F ورژن A015FXXU1ASLC اندروید 10

A015F A015FXXU1ASLC Android 10 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 1813
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 7 دی 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N975U ورژن N975USQU2BSL7 اندروید 10

N975U N975USQU2BSL7 Android 10 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N976U ورژن N976USQU1ASL7 اندروید 10

N976U N976USQU1ASL7 Android 10 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T865 ورژن T865XXU2ASL3 اندروید 9.0

T865 T865XXU2ASL3 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T727V ورژن T727VVRS1ASL1 اندروید 9.0

T727V T727VVRS1ASL1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T595 ورژن T595JXU4BSK2 اندروید 9.0

T595 T595JXU4BSK2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T397U ورژن T397UUES5CSL2 اندروید 9.0

T397U T397UUES5CSL2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T387VK ورژن T387VKVRS2BSK1اندروید 9.0

T387VK T387VKVRS2BSK1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T387T ورژن T387TUVS1BSK1 اندروید 9.0

T387T T387TUVS1BSK1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N975F ورژن N975FXXU1BSL7 اندروید 10

N975F N975FXXU1BSL7 Android 10 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N970F ورژن N970FXXU1BSL7 اندروید 10

N970F N970FXXU1BSL7 Android 10 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ N960U1 ورژن N960U1UES3CSK1 اندروید 9.0

N960U1 N960U1UES3CSK1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N950U ورژن N950USQS7DSK7 اندروید 9.0

N950U N950USQS7DSK7 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N935F ورژن N935FXXU6CSK1 اندروید 9.0

N935F N935FXXU6CSK1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J415F ورژن J415FXXU5BSL3 اندروید 9.0

J415F J415FXXU5BSL3 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G977U ورژن G977UVRU3BSL2 اندروید 10

G977U G977UVRU3BSL2 Android 10 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A705FN ورژن A705FNXXU4ASK6 اندروید 9.0

A705FN A705FNXXU4ASK6 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A307FN ورژن A307FNXXU2ASL1 اندروید 9.0

A307FN A307FNXXU2ASL1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A107F ورژن A107FXXU3ASK2 اندروید 9.0

A107F A107FXXU3ASK2 Android 9.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 1900
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 2 دی 1398 | نظرات ()