نوشته شده توسط : Admin

 

کامبنییشن سامسونگ M405F ورژن M405FDDU1ASI1

M405F COMBINATION FAC FA90 M405FDDU1ASI1

 


 

کامبینیشن سامسونگ M205F ورژن M205FDDU2ASH1 باینری U2

M205F Binary U2 COMBINATION FAC FA81 M205FDDU2ASH1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A307GT ورژن A307GTVJU1ASI4

A307GT COMBINATION FAC FA90 A307GTVJU1ASI4

 


 

کامبینیشن سامسونگ A507FN ورژن A507FNXXU1ASI3

A507FN COMBINATION FAC FA90 A507FNXXU1ASI3

 


 

کامبینیشن سامسونگ A307FN ورژن A307FNXXU1ASI5

A307FN COMBINATION FAC FA90 A307FNXXU1ASI5

 


 

کامبینشن سامسونگ G960D ورژن SC03KOMU1ASA1

SC 02K G960D COMBINATION FAC FA80 SC03KOMU1ASA1

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T515 ورژن T515XXU2ASH6 اندروید 9.0

T515 T515XXU2ASH6 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 3 فایل سامسونگ T510 ورژن T510XXU2ASI4 اندروید 9.0

T510 T510XXU2ASI4 Android 9.0 3File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N960F ورژن N960FXXU3CSI3 اندروید 9.0

N960F N960FXXU3CSI3 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ J337U ورژن J337UUES3ASH3 اندروید 8.0

J337U J337UUES3ASH3 Android 8.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G977B ورژن G977BXXU2ASHF اندروید 9.0

G977B G977BXXU2ASHF Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G955F ورژن G955FXXU5DSHC اندروید 9.0

G955F G955FXXU5DSHC Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G950F ورژن G950FXXU5DSHC اندروید 9.0

G950F G950FXXU5DSHC Android 9.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 1729
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 28 شهريور 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N950U ورژن N950USQS6DSH1 اندروید 9.0

N950U N950USQS6DSH1 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G975U ورژن G975USQS2BSI4 اندروید 9.0

G975U G975USQS2BSI4 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G973U ورژن G973USQS2BSI4 اندروید 9.0

G973U G973USQS2BSI4 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G970U ورژن G970USQS2BSI4 اندروید 9.0

G970U G970USQS2BSI4 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G965U ورژن G965USQS6CSH8 اندروید 9.0

G965U G965USQS6CSH8 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G960U ورژن G960USQS6CSH8 اندروید 9.0

G960U G960USQS6CSH8 Android 9.0 5File Firmware

 


 

کامبینیشن سامسونگ T865 ورژن T865XXU1ASI1

T865 COMBINATION FAC FA90 T865XXU1ASI1

 


 

کامبینیشن سامسونگ T860 ورژن T860XXU1ASI1

T860 COMBINATION FAC FA90 T860XXU1ASI1

 
:: بازدید از این مطلب : 1708
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 26 شهريور 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ T867V ورژن T867VVRU1ASH6

T867V COMBINATION FAC FA90 T867VVRU1ASH6

 


 

کامبینیشن سامسونگ N976B ورژن N976QXXU0ASI1

N976Q COMBINATION FAC FA90 N976QXXU0ASI1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A908B ورژن A908BXXU1ASH7

A908B COMBINATION FAC FA90 A908BXXU1ASH7

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ T867V ورژن T867VVRU1ASHD اندروید 9.0

T867V T867VVRU1ASHD Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J600F ورژن J600FXXU5BSH5 اندروید 9.0

J600F J600FXXU5BSH5 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A307FN ورژن A307FNXXU1ASI2 اندروید 9.0

A307FN A307FNXXU1ASI2 Android 9.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 1747
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 24 شهريور 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ S102DL ورژن S102DLUDU2ASI1 باینری U2

S102DL Binary U2 COMBINATION FAC FA90 S102DLUDU2ASI1

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ T397U ورژن T397UUEU4CSI1 اندروید 9.0

T397U T397UUEU4CSI1 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ S737TL ورژن S737TLUDS5BSG2 اندروید 8.1

S737TL S737TLUDS5BSG2 Android 8.1 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ J737U ورژن J737UUEU3BSG5 اندروید 9.0

J737U J737UUEU3BSG5 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J737R4 ورژن J737R4TYS4BSH3 اندروید 9.0

J737R4 J737R4TYS4BSH3 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J337R4 ورژن J337R4TYS5BSH2 اندروید 9.0

J337R4 J337R4TYS5BSH2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J337R4 ورژن J337R4TYS5BSH2 اندروید 9.0

J337R4 J337R4TYS5BSH2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ A600U ورژن A600UUES3BSH2 اندروید 9.0

A600U A600UUES3BSH2 Android 9.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 1659
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 23 شهريور 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ S506DL ورژن S506DLUDU1ASH2

S506DL COMBINATION FAC FA90 S506DLUDU1ASH2

 


 

کامبینیشن سامسونگ S337TL ورژن S337TLUDU6ASG1 باینری U6

S337TL Binary U6 COMBINATION TFN FA70 S337TLUDU6ASG1

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ S506DL ورژن S506DLUDU1ASH1 اندروید 9.0

S506DL S506DLUDU1ASH1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ S337TL ورژن S337TLUDS6BSG2 اندروید 7.0

S337TL S337TLUDS6BSG2 Android 7.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G975U1 ورژن G975U1UEU2BSGL اندروید 9.0

G975U1 G975U1UEU2BSGL Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G973U1 ورژن G973U1UEU2BSGL اندروید 9.0

G973U1 G973U1UEU2BSGL Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G970U1 ورژن G970U1UEU2BSGL اندروید 9.0

G970U1 G970U1UEU2BSGL Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ A505U1 ورژن A505U1UEU2ASH6 اندروید 9.0

A505U1 A505U1UEU2ASH6 Android 9.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 1635
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 21 شهريور 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ M205G ورژن M205GDDU2ASH1 باینری U2

M205G Binary U2 COMBINATION FAC FA81 M205GDDU2ASH1

 


 

کامبینیشن سامسونگ T390 ورژن T390XXU5ASI1 باینری U5

T390 Binary U5 COMBINATION OXA FA71 T390XXU5ASI1

 


 

کامبینیشن سامسونگ N9750 ورژن N9750ZHU1ASI1

N9750 COMBINATION FAC FA90 N9750ZHU1ASI1

 


 

کامبینیشن سامسونگ N9700 ورژن N9700ZCU1ASI1

N9700 COMBINATION FAC FA90 N9700ZCU1ASI1

 


 

کامبینیشن سامسونگ F9000 ورژن F9000ZCU1ASH7

F9000 COMBINATION FAC FA90 F9000ZCU1ASH7

 


 

کامبینیشن سامسونگ A507FN ورژن A507FNXXU1ASI2

A507FN COMBINATION FAC FA90 A507FNXXU1ASI2

 


 

کامبینیشن سامسونگ A205U ورژن A205USQU2ASH1 باینری U2

A205U Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A205USQU2ASH1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A205F ورژن A205FDDU2ASI1 باینری U2

A205F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A205FDDU2ASI1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A102U ورژن A102USQU1ASH3

A102U COMBINATION FAC FA90 A102USQU1ASH3

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ T727U ورژن T727UUEU1ASH7 اندروید 9.0

T727U T727UUEU1ASH7 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N975U ورژن N975USQU1ASHB اندروید 9.0

N975U N975USQU1ASHB Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N970U ورژن N970USQU1ASHB اندروید 9.0

N970U N970USQU1ASHB Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G935A ورژن G935AUCSACSH3 اندروید 8.0

G935A G935AUCSACSH3 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G930A ورژن G930AUCSACSH3 اندروید 8.0

G930A G930AUCSACSH3 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ F900U ورژن F900USQU1ASH9 اندروید 9.0

F900U F900USQU1ASH9 Android 9.0 5File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 1865
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 21 شهريور 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ A307FN ورژن A307FNXXU1ASI3

A307FN COMBINATION FAC FA90 A307FNXXU1ASI3

 


 

کامبینیشن سامسونگ A260F ورژن A260FXXU2ASH3 باینری U2

A260F Binary U2 COMBINATION FAC FG00 A260FXXU2ASH3

 


 

کامبینیشن سامسونگ A260F ورژن A260FXXU1ASH2

A260F COMBINATION FAC FG00 A260FXXU1ASH2

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T865 ورژن T865XXU1ASH6 اندروید 9.0

T865 T865XXU1ASH6 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N950F ورژن N950FXXS7DSHC اندروید 9.0

N950F N950FXXS7DSHC Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A505F ورژن A505FDDU2ASH4 اندروید 9.0

A505F A505FDDU2ASH4 Android 9.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 1605
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 20 شهريور 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ G975U ورژن G975USQU2ASH2 باینری U2

G975U Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G975USQU2ASH2

 


 

کامبینیشن سامسونگ G973U ورژن G973USQU2ASH2 باینری U2

G973U Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G973USQU2ASH2

 


 

کامبینیشن سامسونگ G970U ورژن G970USQU2ASH2 باینری U2

G970U Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G970USQU2ASH2

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T837V ورژن T837VVRU2BSH2 اندروید 9.0

T837V T837VVRU2BSH2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T719 ورژن T719XXU2BSA1 اندروید 7.0

T719 T719XXU2BSA1 Android 7.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T387P ورژن T387PVPU1BSH6 اندروید 9.0

T387P T387PVPU1BSH6 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ M307FN ورژن M307FNXXU1ASHI اندروید 9.0

M307FN M307FNXXU1ASHI Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ F900U1 ورژن F900U1UEU1ASHA اندروید 9.0

F900U1 F900U1UEU1ASHA Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A750F ورژن A750FXXU2BSH8 اندروید 9.0

A750F A750FXXU2BSH8 Android 9.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 1831
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 18 شهريور 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ R830 ورژن R830XXU1ASH3

R830 COMBINATION FT40 R830XXU1ASH3

 


 

کامبینیشن سامسونگ R830 ورژن R830XXU1ASH3

R830 COMBINATION FT40 R830XXU1ASH3

 


 

کامبینیشن سامسونگ R830 ورژن R830XXU1ASI1

R830 COMBINATION FT40 R830XXU1ASI1

 


 

کامبینیشن سامسونگ R820 ورژن R820XXU1ASI1

R820 COMBINATION FT40 R820XXU1ASI1

 


 

کامبینیشن سامسونگ R820 ورژن R820XXU1ASH3

R820 COMBINATION FT40 R820XXU1ASH3

 


 

کامبینیشن سامسونگ T397U ورژن T397UUEU4ASG2 باینری U4

T397U Binary U4 COMBINATION OYM FA71 T397UUEU4ASG2

 


 

کامبینیشن سامسونگ S205DL ورژن S205DLUDU1ASG3

S205DL COMBINATION FAC FA90 S205DLUDU1ASG3

 


 

کامبینیشن سامسونگ N976V ورژن N976VVRU1ASI1

N976V COMBINATION FAC FA90 N976VVRU1ASI1

 


 

کامبینیشن سامسونگ N976B ورژن N976BXXU1ASH7

N976B COMBINATION FAC FA90 N976BXXU1ASH7

 


 

کامبینیشن سامسونگ N975U ورژن N975USQU1ASI1

N975U COMBINATION FAC FA90 N975USQU1ASI1

 


 

کامبینیشن سامسونگ N975F ورژن N975FXXU1ASH7

N975F COMBINATION FAC FA90 N975FXXU1ASH7

 


 

کامبینیشن سامسونگ N970U ورژن N970USQU1ASI1

N970U COMBINATION FAC FA90 N970USQU1ASI1

 


 

کامبینیشن سامسونگ N970F ورژن N970FXXU1ASI1

N970F COMBINATION FAC FA90 N970FXXU1ASI1

 


 

کامبینیشن سامسونگ F900U ورژن F900USQU1ASH7

F900U COMBINATION FAC FA90 F900USQU1ASH7

 


 

کامبینیشن سامسونگ A507FN ورژن A507FNXXU1ASI1

A507FN COMBINATION FAC FA90 A507FNXXU1ASI1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A505F ورژن A505FDDU1ASH2

A505F COMBINATION FAC FA90 A505FDDU1ASH2

 


 

فایل فلش 3 فایل سامسونگ T830 ورژن T830XXU4BSG4 اندروید 9.0

T830 T830XXU4BSG4 Android 9.0 3File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ S205DL ورژن S205DLUDU1ASGA اندروید 9.0

S205DL S205DLUDU1ASGA Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 3 فایل سامسونگ R830X ورژن R830XXXU1ASHF

R830X R830XXXU1ASHF 3File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N975F ورژن N975FXXU1ASHE اندروید 9.0

N975F N975FXXU1ASHE Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N970F ورژن N970FXXU1ASHE اندروید 9.0

N970F N970FXXU1ASHE Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G977U ورژن G977UUCU2ASH1 اندروید 9.0

G977U G977UUCU2ASH1 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A730F ورژن A730FXXS6CSH5 اندروید 9.0

A730F A730FXXS6CSH5 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A307FN ورژن A307FNXXU1ASHL اندروید 9.0

A307FN A307FNXXU1ASHL Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ A205U1 ورژن A205U1UEU1ASH1 اندروید 9.0

A205U1 A205U1UEU1ASH1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ A102U ورژن A102USQU2ASHA اندروید 9.0

A102U A102USQU2ASHA Android 9.0 5File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 1822
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 16 شهريور 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Adminکامبینیشن سامسونگ A307FN ورژن A307FNXXU1ASHC   

  A307FN COMBINATION FAC FA90 A307FNXXU1ASHC

 
:: بازدید از این مطلب : 1709
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 15 شهريور 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ N9760 ورژن N9760ZCU1ASI1

N9760 COMBINATION FAC FA90 N9760ZCU1ASI1

 


 

کامبینیشن سامسونگ N9750 ورژن N9750ZHU1ASH5

N9750 COMBINATION FAC FA90 N9750ZHU1ASH5

 


 

کامبینیشن سامسونگ N9700 ورژن N9700ZCU1ASH4

N9700 COMBINATION FAC FA90 N9700ZCU1ASH4

 


 

کامبینیشن سامسونگ A8050 ورژن A8050ZCU2ASH1 باینری U2

A8050 Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A8050ZCU2ASH1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A6060 ورژن A6060ZCU1ASH1

A6060 COMBINATION FAC FA90 A6060ZCU1ASH1

 
:: بازدید از این مطلب : 1731
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 13 شهريور 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ J260Y ورژن J260YDXU2ASH3 باینری U2

J260Y Binary U2 COMBINATION FAC FG00 J260YDXU2ASH3

 


 

کامبینیشن سامسونگ J260Y ورژن J260YDXU1ASH4

J260Y COMBINATION FAC FG00 J260YDXU1ASH4

 


 

کامبینیشن سامسونگ F900F ورژن F900FXXU1ASH7

F900F COMBINATION FAC FA90 F900FXXU1ASH7

 
:: بازدید از این مطلب : 1856
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 13 شهريور 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ J327T ورژن J327TUVU4ASH1 باینری U4

J327T Binary U4 COMBINATION TMB FA70 J327TUVU4ASH1

 


 

کامبینیشن سامسونگ N976V ورژن N976VVRU1ASH7

N976V COMBINATION FAC FA90 N976VVRU1ASH7

 


 

کامبینیشن سامسونگ G977T ورژن G977TUVU2ASG1 باینری U2

G977T Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G977TUVU2ASG1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G977B ورژن G977BXXU2ASH4 باینری U2

G977B Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G977BXXU2ASH4

 


 

کامبینیشن سامسونگ G977B ورژن G977BXXU1ASH5

G977B COMBINATION FAC FA90 G977BXXU1ASH5

 


 

کامبینیشن سامسونگ T830 ورژن T830XXU4ASH1 باینری U4

T830 Binary U4 COMBINATION FAC FA81 T830XXU4ASH1

 


 

کامبینیشن سامسونگ T595 ورژن T595XXU4ASH1 باینری U4

T595 Binary U4 COMBINATION FAC FA81 T595XXU4ASH1

 


 

کامبینیشن سامسونگ T395 ورژن T395XXU5ASH1 باینری U5

T395 Binary U5 COMBINATION OXA FA71 T395XXU5ASH1

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T727V ورژن T727VVRU1ASH1 اندروید 9.0

T727V T727VVRU1ASH1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 3 فایل سامسونگ R820X ورژن R820XXXU1ASHF

R820X R820XXXU1ASHF 3File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J727V ورژن J727VVRU3BSG2 اندروید 8.0

J727V J727VVRU3BSG2 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J727VPP ورژن J727VPPVRU3BSG2 اندروید 8.0

J727VPP J727VPPVRU3BSG2 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G977T ورژن G977TUVS2ASH8 اندروید 9.0

G977T G977TUVS2ASH8 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ A505U ورژن A505USQU2ASH2 اندروید 9.0

A505U A505USQU2ASH2 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ A102U1 ورژن A102U1UEU2ASH6

A102U1 A102U1UEU2ASH6 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ J737T ورژن J737TUVU5BSG2 اندروید 9.0

J737T J737TUVU5BSG2 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J327T1 ورژن J327T1UVS4ASH2 اندروید 7.0

J327T1 J327T1UVS4ASH2 Android 7.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G975U ورژن G975USQS2ASGK اندروید 9.0

G975U G975USQS2ASGK Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G970U ورژن G970USQS2ASGK اندروید 9.0

G970U G970USQS2ASGK Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G965U ورژن G965USQS6CSH5 اندروید 9.0

G965U G965USQS6CSH5 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G960U ورژن G960USQS6CSH5 اندروید 9.0

G960U G960USQS6CSH5 Android 9.0 5File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 1994
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 12 شهريور 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ T510 ورژن T510XXU2ASH2 باینری U2

T510 binary U2 COMBINATION FAC FA90 T510XXU2ASH2

 


 

کامبینیشن سامسونگ T510 ورژن T510XXU1ASH1

T510 COMBINATION FAC FA90 T510XXU1ASH1

 


 

کامبینیشن سامسونگ N975F ورژن N975FXXU1ASH6

N975F COMBINATION FAC FA90 N975FXXU1ASH6

 


 

کامبینیشن سامسونگ M307F ورژن M307FXXU1ASH9

M307F COMBINATION FAC FA90 M307FXXU1ASH9

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T825 ورژن T825JXU3CSHA اندروید 9.0

T825 T825JXU3CSHA Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 3 فایل فارسی سامسونگ T720 ورژن T720XXU1ASH1 اندروید 9.0

T720 T720XXU1ASH1 Android 9.0 3File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J530F ورژن J530FXWU5CSH7 اندروید 9.0

J530F J530FXWU5CSH7 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A505F ورژن A505FDDU2ASG5 اندروید 9.0

A505F A505FDDU2ASG5 Android 9.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 1604
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 11 شهريور 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ R830 ورژن R830XXU1ASH2

R830 COMBINATION FT40 R830XXU1ASH2

 


 

کامبینیشن سامسونگ R820 ورژن R820XXU1ASH2

R820 COMBINATION FT40 R820XXU1ASH2

 


 

کامبینیشن سامسونگ T865 ورژن T865XXU1ASH2

T865 COMBINATION FAC FA90 T865XXU1ASH2

 


 

کامبینیشن سامسونگ T860 ورژن T860XXU1ASH3

T860 COMBINATION FAC FA90 T860XXU1ASH3

 


 

کامبینیشن سامسونگ T727V ورژن T727VVRU1ASH4

T727V COMBINATION FAC FA90 T727VVRU1ASH4

 


 

کامبینیشن سامسونگ A260F ورژن A260FXXU2ASF1 باینری U2

A260F Binary U2 COMBINATION FAC FG00 A260FXXU2ASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A105F ورژن A105FXXU3ASH1 باینری U3

A105F Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A105FXXU3ASH1

 


 

کامبینیشن سامسونگ J337T ورژن J337TUVU5ASH1 باینری U5

J337T Binary U5 COMBINATION FAC FA80 J337TUVU5ASH1

 


 

فایل فلش 3 فایل سامسونگ R830 ورژن R830XXU1ASHF

R830 R830XXU1ASHF 3File Firmware

 


 

فایل فلش 3 فایل سامسونگ R820 ورژن R820XXU1ASHF

R820 R820XXU1ASHF 3File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J337T ورژن J337TUVS5ASH2 اندروید 8.0

J337T J337TUVS5ASH2 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J337AZ ورژن J337AZTUS7ASH1 اندروید 8.0

J337AZ J337AZTUS7ASH1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G973U ورژن G973USQS2ASGK اندروید 9.0

G973U G973USQS2ASGK Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G892U ورژن G892USQU5CSH1 اندروید 9.0

G892U G892USQU5CSH1 Android 9.0 5File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 1670
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 9 شهريور 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G977U ورژن G977UVRU2ASH7 اندروید 9.0

G977U G977UVRU2ASH7 Android 9.0 5File Firmware

 


 

کامبینیشن سامسونگ N975U ورژن N975USQU1ASH7

N975U COMBINATION FAC FA90 N975USQU1ASH7

 


 

کامبینیشن سامسونگ N970U ورژن N970USQU1ASH7

N970U COMBINATION FAC FA90 N970USQU1ASH7

 


 

کامبینیشن سامسونگ J260G ورژن J260GDDU3ASH2 باینری U3

J260G Binary U3 COMBINATION FAC FG00 J260GDDU3ASH2

 


 

کامبینیشن سامسونگ J260G ورژن J260GDDU2ASH1 باینری U2

J260G Binary U2 COMBINATION FAC FG00 J260GDDU2ASH1

 


 

کامبینیشن سامسونگ J260F ورژن J260FPUU3ASH3 باینری U3

J260F Binary U3 COMBINATION FAC FG00 J260FPUU3ASH3

 


 

کامبینیشن سامسونگ J260F ورژن J260FPUU2ASH2 باینری U2

J260F Binary U2 COMBINATION FAC FG00 J260FPUU2ASH2

 


 

کامبینیشن سامسونگ A260G ورژن A260GXXU3ASH1 باینری U3

A260G Binary U3 COMBINATION FAC FG00 A260GXXU3ASH1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A260F ورژن A260FXXU3ASH1 باینری U3

A260F Binary U3 COMBINATION FAC FG00 A260FXXU3ASH1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A205GN ورژن A205GNDXU3ASH1 باینری U3

A205GN Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A205GNDXU3ASH1

 


 

کامبینیشن سامسونگ M305F ورژن M305FXXU2ASH2 باینری U2

M305F Binary U2 COMBINATION FAC FA81 M305FXXU2ASH2

 


 

کامبینیشن سامسونگ M105M ورژن M105MUBU2ASH2 باینری U2

M105M Binary U2 COMBINATION FAC FA81 M105MUBU2ASH2

 


 

کامبینیشن سامسونگ J337R4 ورژن J337R4TYU5ASH2 باینری U5

J337R4 Binary U5 COMBINATION FAC FA80 J337R4TYU5ASH2

 


 

کامبینیشن سامسونگ J337R4 ورژن J337R4TYU4ASE2 باینری U4

J337R4 Binary U4 COMBINATION FAC FA80 J337R4TYU4ASE2

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J336AZ ورژن J336AZTUS7ASH1 اندروید 8.0

J336AZ J336AZTUS7ASH1 Android 8.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 1951
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 7 شهريور 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N950U ورژن N950USQU6DSH3 اندروید 9.0

N950U N950USQU6DSH3 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G975U ورژن G975USQU2BSGJ اندروید 9.0

G975U G975USQU2BSGJ Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G973U ورژن G973USQU2BSGJ اندروید 9.0

G973U G973USQU2BSGJ Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G970U ورژن G970USQU2BSGJ اندروید 9.0

G970U G970USQU2BSGJ Android 9.0 5File Firmware

 


 

کامبینیشن سامسونگ J710F ورژن J710FXXU6BSE1 باینری U6

J710F Binary U6 COMBINATION OXA FA60 J710FXXU6BSE1

 


 

کامبینیشن سامسونگ N976V ورژن N976VVRU1ASH4

N976V COMBINATION FAC FA90 N976VVRU1ASH4

 


 

کامبینیشن سامسونگ N976B ورژن N976BXXU1ASH6

N976B COMBINATION FAC FA90 N976BXXU1ASH6

 


 

کامبینیشن سامسونگ N975U ورژن N975USQU1ASH4

N975U COMBINATION FAC FA90 N975USQU1ASH4

 


 

کامبینیشن سامسونگ N970U ورژن N970USQU1ASH4

N970U COMBINATION FAC FA90 N970USQU1ASH4

 


 

کامبینیشن سامسونگ N970F ورژن N970FXXU1ASH3

N970F COMBINATION FAC FA90 N970FXXU1ASH3

 


 

کامبینیشن سامسونگ A805F ورژن A805FXXU1ASH2

A805F COMBINATION FAC FA90 A805FXXU1ASH2

 


 

کامبینیشن سامسونگ A805F ورژن A805FXXU2ASH3 باینری U2

A805F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A805FXXU2ASH3

 


 

کامبینیشن سامسونگ A505U ورژن A505USQU2ASH1 باینری U2

A505U Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A505USQU2ASH1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A920F ورژن A920FXXU2ASG1 باینری U2

A920F Binary U2 COMBINATION FAC FA80 A920FXXU2ASG1

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ V110A ورژن V110AUCU1ASD1

V110A V110AUCU1ASD1 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T387V ورژن T387VVRU1BSG7 اندروید 9.0

T387V T387VVRU1BSG7 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T387AA ورژن T387AAUCU1BSG9 اندروید 9.0

T387AA T387AAUCU1BSG9 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ N975X ورژن N975XXXU1ASH5 اندروید 9.0

N975X N975XXXU1ASH5 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ N970X ورژن N970XXXU1ASH5 اندروید 9.0

N970X N970XXXU1ASH5 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J810F ورژن J810FJXS4BSH1 اندروید 9.0

J810F J810FJXS4BSH1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G955U ورژن G955USQS6DSH3 اندروید 9.0

G955U G955USQS6DSH3 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G950U ورژن G950USQS6DSH3 اندروید 9.0

G950U G950USQS6DSH3 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G398FN ورژن G398FNXXU1ASH1 اندروید 9.0

G398FN G398FNXXU1ASH1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A530F ورژن A530FXXS7CSH7 اندروید 9.0

A530F A530FXXS7CSH7 Android 9.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 1718
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 5 شهريور 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ J337A ورژن J337AUCU7ASG1 باینری U7

J337A Binary U7 COMBINATION FAC FA80 J337AUCU7ASG1

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N975U1 ورژن N975U1UEU1ASH4 اندروید 9.0

N975U1 N975U1UEU1ASH4 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N975U1 ورژن N975U1UEU1ASH4 اندروید 9.0

N975U1 N975U1UEU1ASH4 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N970U1 ورژن N970U1UEU1ASH4 اندروید 9.0

N970U1 N970U1UEU1ASH4 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ J337A ورژن J337AUCS7BSH1 اندروید 9.0

J337A J337AUCS7BSH1 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ J260A ورژن J260AUCS3ASH1 اندروید 8.1.0

J260A J260AUCS3ASH1 Android 8.1.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G965U ورژن G965USQS6CSH3 اندروید 9.0

G965U G965USQS6CSH3 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G960U ورژن G960USQS6CSH3 اندروید 9.0

G960U G960USQS6CSH3 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G892A ورژن G892AUCS5CSH1 اندروید 9.0

G892A G892AUCS5CSH1 Android 9.0 5File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 1889
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 3 شهريور 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ N9760 ورژن N9760ZCU1ASH3

N9760 COMBINATION FAC FA90 N9760ZCU1ASH3

 


 

کامبینیشن سامسونگ N9750 ورژن N9750ZHU1ASH4

N9750 COMBINATION FAC FA90 N9750ZHU1ASH4

 


 

کامبینیشن سامسونگ N9700 ورژن N9700ZCU1ASH3

N9700 COMBINATION FAC FA90 N9700ZCU1ASH3

 
:: بازدید از این مطلب : 1716
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 2 شهريور 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ M105G ورژن M105GDXU2ASH1 باینری U2

M105G Binary U2 COMBINATION FAC FA81 M105GDXU2ASH1

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N960F ورژن N960FXXS3CSH3 اندروید 9.0

N960F N960FXXS3CSH3 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J710F ورژن J710FXXU6CSG2 اندروید 8.1.0

J710F J710FXXU6CSG2 Android 8.1.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G975F ورژن G975FXXS3ASH1 اندروید 9.0

G975F G975FXXS3ASH1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G973F ورژن G973FXXS3ASH1 اندروید 9.0

G973F G973FXXS3ASH1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G970F ورژن G970FXXS3ASH1 اندروید 9.0

G970F G970FXXS3ASH1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A520F ورژن A520FXXSBCSH4 اندروید 8.0

A520F A520FXXSBCSH4 Android 8.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 1965
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 2 شهريور 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ S102DL ورژن S102DLUDU1ASG6

S102DL COMBINATION FAC FA90 S102DLUDU1ASG6

 


 

کامبینیشن سامسونگ P205 ورژن P205DXU2ASH1 باینری U2

P205 Binary U2 COMBINATION FAC FA90 P205DXU2ASH1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A505G ورژن A505GTUBU2ASH1 باینری U2

A505G Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A505GTUBU2ASH1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A305GN ورژن A305GNDXU2ASH1 باینری U2

A305GN Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A305GNDXU2ASH1

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ S102DL ورژن S102DLUDU1ASGA اندروید 9.0

S102DL S102DLUDU1ASGA Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G977P ورژن G977PVPU2ASH6 اندروید 9.0

G977P G977PVPU2ASH6 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G955U ورژن G955USQS6DSH2 اندروید 9.0

G955U G955USQS6DSH2 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G950U ورژن G950USQS6DSH2 اندروید 9.0

G950U G950USQS6DSH2 Android 9.0 5File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 1916
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 2 شهريور 1398 | نظرات ()