نوشته شده توسط : Admin

 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ A530F ورژن A530FXXS5CSE4 A530FOXM5CSE4 اندروید 9.0

A530F A530FXXS5CSE4 A530FOXM5CSE4 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ A600G ورژن A600GDXU4BSD1 A600GODM4BSD1 اندروید 9.0

A600G A600GDXU4BSD1 A600GODM4BSD1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ A750GN ورژن A750GNDXU2BSD2 A750GNOLM2BSD2 اندروید 9.0

A750GN A750GNDXU2BSD2 A750GNOLM2BSD2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G930R4 ورژن G930R4TYS9CSD1 اندروید 8.0

G930R4 G930R4TYS9CSD1 G930R4USC9CSD1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G935R4 ورژن G935R4TYS9CSD1 اندروید 8.0

G935R4 G935R4TYS9CSD1 G935R4USC9CSD1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G950F ورژن G950FXXS4DSE1 اندروید 9.0

G950F G950FXXS4DSE1 G950FOXM4DSDA Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G955F ورژن G955FXXS4DSE1 اندروید 9.0

G955F G955FXXS4DSE1 G955FOXM4DSDA Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G960F ورژن G960FXXU4CSE3 اندروید 9.0

G960F G960FXXU4CSE3 G960FOXM4CSE3 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G965F ورژن G965FXXU4CSE3 اندروید 9.0

G965F G965FXXU4CSE3 G965FOXM4CSE3 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J600F ورژن J600FXXU3BSD6 اندروید 9.0

J600F J600FXXU3BSD6 J600FOJM3BSD6 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J610F ورژن J610FXXU1BSDF اندروید 9.0

J610F J610FXXU1BSDF J610FOJM1BSDF Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J610G ورژن J610GUBU1BSDD اندروید 9.0

J610G J610GUBU1BSDD J610GOLO1BSDE Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N950F ورژن N950FXXU6DSD5 اندروید 9.0

N950F N950FXXU6DSD5 N950FOXM6DSD5 Android 9.0 4File Firmware

 


 

کامبینیشن سامسونگ R815U ورژن R815USQU1ASE1

R815U COMBINATION FT40 R815USQU1ASE1

 


 

کامبینیشن سامسونگ R810 ورژن R810XXU1ASE1

R810 COMBINATION FT40 R810XXU1ASE1

 


 

کامبینیشن سامسونگ R805U ورژن R805USQU1ASE1

R805U COMBINATION FT40 R805USQU1ASE1

 


 

کامبینیشن سامسونگ R800 ورژن R800XXU1ASE1

R800 COMBINATION FT40 R800XXU1ASE1

 


 

کامبینیشن سامسونگ T725 ورژن T725XXU1ASE1

T725 COMBINATION FAC FA90 T725XXU1ASE1

 


 

کامبینیشن سامسونگ T820 ورژن T820XXU3ASD1 باینری U3

T820 Binary U3 COMBINATION FA70 T820XXU3ASD1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G977B ورژن G977BXXU1ASE3

G977B COMBINATION FAC FA90 G977BXXU1ASE3

 


 

کامبینیشن سامسونگ J737U ورژن J737UUEU3ASD1 باینری U3

J737U Binary U3 COMBINATION FAC FA80 J737UUEU3ASD1

 
:: بازدید از این مطلب : 3765
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 31 ارديبهشت 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ N9600 ورژن N9600ZCU1ASE3

N9600 COMBINATION FAC FA81 N9600ZCU1ASE3

 


 

کامبینیشن سامسونگ G9650 ورژن G9650ZCU4ASE1 باینری U4

G9650 Binary U4 COMBINATION FAC FA80 G9650ZCU4ASE1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G9600 ورژن G9600ZCU4ASE1 باینری U4

G9600 Binary U4 COMBINATION FAC FA80 G9600ZCU4ASE1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G8850 ورژن G8850ZCU3ASE1 باینری 3

G8850 Binary 3 COMBINATION CHC FA80 G8850ZCU3ASE1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A505G ورژن A505GTUBU1ASE1

A505G COMBINATION FAC FA90 A505GTUBU1ASE1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A305G ورژن A305GNDXU1ASE1

A305G COMBINATION FAC FA90 A305GNDXU1ASE1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A105G ورژن A105GDXU1ASE3

A105G COMBINATION FAC FA90 A105GDXU1ASE3

 


 

کامبینیشن سامسونگ T837V ورژن T837VVRU1ASA2

T837V COMBINATION FAC FA81 T837VVRU1ASA2

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T725 ورژن T725XXU1ASE4 T725OJM1ASE4 اندروید 9.0

T725 T725XXU1ASE4 T725OJM1ASE4 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ A750FN ورژن A750FNXXU1BSD6 A750FNOXM1BSD6 اندروید 9.0

A750FN A750FNXXU1BSD6 A750FNOXM1BSD6 Android 9.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 4177
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 28 ارديبهشت 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ A730F ورژن A730FXXU5ASE1 باینری 5

A730F Binary 5 COMBINATION OXM FA71 A730FXXU5ASE1

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G977U ورژن G977UVRU1ASEF G977UVZW1ASEF اندروید 9.0

G977U G977UVRU1ASEF G977UVZW1ASEF Android 9.0 5File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 3996
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 27 ارديبهشت 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ T510 ورژن T510XXU1ASE1

T510 COMBINATION FAC FA90 T510XXU1ASE1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A505F ورژن A505FDDU1ASE1

A505F COMBINATION FAC FA90 A505FDDU1ASE1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A105F ورژن A105FXXU1ASE2

A105F COMBINATION FAC FA90 A105FXXU1ASE2

 


 

کامبینیشن سامسونگ T825 ورژن T825XXU3ASE1 باینری 3

T825 Binary 3 COMBINATION FA70 T825XXU3ASE1

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ R775V ورژن R775VVRU1CSD6 R775VVZW1CSD6

R775V R775VVRU1CSD6 R775VVZW1CSD6 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ R775A ورژن R775AUCU1CSD7 R775AATT1CSD7

R775A R775AUCU1CSD7 R775AATT1CSD7 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ R765V ورژن R765VVRU1CSD6 R765VVZW1CSD6

R765V R765VVRU1CSD6 R765VVZW1CSD6 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ R765A ورژن R765AUCU2DSD7 R765AATT2DSD7

R765A R765AUCU2DSD7 R765AATT2DSD7 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J730F ورژن J730FXWS4BSD3 J730FOJV4BSD3 اندروید 8.1.0

J730F J730FXWS4BSD3 J730FOJV4BSD3 Android 8.1.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G970U1 ورژن G970U1UEU1ASD8 G970U1OYM1ASD8 اندروید 9.0

G970U1 G970U1UEU1ASD8 G970U1OYM1ASD8 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G975U1 ورژن G975U1UEU1ASD8 G975U1OYM1ASD8 اندروید 9.0

G975U1 G975U1UEU1ASD8 G975U1OYM1ASD8 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G973U1 ورژن G973U1UEU1ASD8 G973U1OYM1ASD8 اندروید 9.0

G973U1 G973U1UEU1ASD8 G973U1OYM1ASD8 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G965U ورژن G965USQS4CSD3 G965UOYN4CSD3 اندروید 9.0

G965U G965USQS4CSD3 G965UOYN4CSD3 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G960U ورژن G960USQS4CSD3 G960UOYN4CSD3 اندروید 9.0

G960U G960USQS4CSD3 G960UOYN4CSD3 Android 9.0 5File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 4049
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 26 ارديبهشت 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ A202F ورژن A202FXXU1ASE2

A202F COMBINATION FAC FA90 A202FXXU1ASE2

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G975U1 ورژن G975U1UEU1ASD3 G975U1OYM1ASD3 اندروید 9.0

G975U1 G975U1UEU1ASD3 G975U1OYM1ASD3 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G973U1 ورژن G973U1UEU1ASD3 G973U1OYM1ASD3 اندروید 9.0

G973U1 G973U1UEU1ASD3 G973U1OYM1ASD3 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G970U1 ورژن G970U1UEU1ASD3 G970U1OYM1ASD3 اندروید 9.0

G970U1 G970U1UEU1ASD3 G970U1OYM1ASD3 Android 9.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 3927
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 25 ارديبهشت 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ G977B ورژن G977BXXU1ASE2

G977B COMBINATION FAC FA90 G977BXXU1ASE2

 


 

کامبینیشن سامسونگ J327V ورژن J327VVRU3ASD1 باینری 3

J327V Binary 3 COMBINATION VZW FA70 J327VVRU3ASD1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A305F ورژن A305FDDU1ASE1

A305F COMBINATION FAC FA90 A305FDDU1ASE1

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T819 ورژن T819XXU2BSA1 T819OJV2BSC1 اندروید 7.0

T819 T819XXU2BSA1 T819OJV2BSC1 Android 7.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 4097
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 24 ارديبهشت 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G611F ورژن G611FXXU1CSE2 G611FOJV1CSE3 اندروید 9.0

G611F G611FXXU1CSE2 G611FOJV1CSE3 Android 9.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 3932
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 22 ارديبهشت 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ T725 ورژن T725XXU1ASD1

T725 COMBINATION FAC FA90 T725XXU1ASD1

 


 

کامبینیشن سامسونگ T725 ورژن T725XXU1ASC8

T725 COMBINATION FAC FA90 T725XXU1ASC8

 


 

کامبینیشن سامسونگ G977U ورژن G977UVRU1ASE3

G977U COMBINATION FAC FA90 G977UVRU1ASE3

 


 

کامبینیشن سامسونگ A3050 ورژن A3050ZCU1ASE1

A3050 COMBINATION FAC FA90 A3050ZCU1ASE1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A705MN ورژن A705MNXXU1ASE1

A705MN COMBINATION FAC FA90 A705MNXXU1ASE1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A705GM ورژن A705GMDDU1ASE2

A705GM COMBINATION FAC FA90 A705GMDDU1ASE2

 


 

کامبینیشن سامسونگ A305G ورژن A305GNDXU1ASD3

A305G COMBINATION FAC FA90 A305GNDXU1ASD3

 


 

کامبینیشن سامسونگ A105G ورژن A105GDXU1ASD5

A105G COMBINATION FAC FA90 A105GDXU1ASD5

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ T387R4 ورژن T387R4TYS2ASD1 T387R4USC2ASD1 اندروید 8.1.0

T387R4 T387R4TYS2ASD1 T387R4USC2ASD1 Android 8.1.0 5File Firmware

 


 

کامبینیشن سامسونگ S757BL ورژن S757BLUDU2ASC2 باینری 2

S757BL Binary 2 COMBINATION FAC FA80 S757BLUDU2ASC2

 


 

کامبینیشن سامسونگ S367VL ورژن S367VLUDU3ASC1 باینری 3

S367VL Binary 3 COMBINATION FAC FA80 S367VLUDU3ASC1

 


 

کامبینیشن سامسونگ S357BL ورژن S357BLUDU2ASC2 باینری 2

S357BL Binary 2 COMBINATION FAC FA80 S357BLUDU2ASC2

 


 

کامبینیشن سامسونگ G892U ورژن G892USQU5ASD1 باینری 5

G892U Binary 5 COMBINATION FA70 G892USQU5ASD1

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ S757BL ورژن S757BLUDU2ASC2 S757BLTFN2ASC2 اندروید 8.0

S757BL S757BLUDU2ASC2 S757BLTFN2ASC2 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ S357BL ورژن S357BLUDU2ASC2 S357BLTFN2ASC2 اندروید 8.0

S357BL S357BLUDU2ASC2 S357BLTFN2ASC2 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G977U ورژن G977UVRU1ASE8 G977UVZW1ASE8 اندروید 9.0

G977U G977UVRU1ASE8 G977UVZW1ASE8 Android 9.0 5File Firmware

 


 

کامبینیشن سامسونگ J727V ورژن J727VVRU3ASD1 باینری 3

J727V Binary 3 COMBINATION VZW FA70 J727VVRU3ASD1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G965F ورژن G965FXXU4ASD2 باینری 4

G965F Binary 4 COMBINATION OXM FA80 G965FXXU4ASD2

 


 

کامبینیشن سامسونگ T720 ورژن T720XXU1ASD1

T720 COMBINATION FAC FA90 T720XXU1ASD1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G977U ورژن G977UVRU1ASE2

G977U COMBINATION FAC FA90 G977UVRU1ASE2

 
:: بازدید از این مطلب : 4126
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 22 ارديبهشت 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ A7050 ورژن A7050ZCU1ASD9

A7050 COMBINATION FAC FA90 A7050ZCU1ASD9

 


 

کامبینیشن سامسونگ A205GN ورژن A205GNDXU1ASD5

A205GN COMBINATION FAC FA90 A205GNDXU1ASD5

 


 

کامبینیشن سامسونگ A105F ورژن A105FXXU1ASD4

A105F COMBINATION FAC FA90 A105FXXU1ASD4

 


 

کامبینیشن سامسونگ G977U ورژن G977UVRU1ASD5

G977U COMBINATION FAC FA90 G977UVRU1ASD5

 


 

کامبینیشن سامسونگ G9650 ورژن G9650ZCU4ASD1 باینری 4

G9650 Binary 4 COMBINATION FAC FA80 G9650ZCU4ASD1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G9600 ورژن G9600ZCU4ASC1 باینری 4

G9600 Binary 4 COMBINATION FAC FA80 G9600ZCU4ASC1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A720F ورژن A720FXXU7ASD1 باینری 7

A720F Binary 7 COMBINATION FAC FA60 A720FXXU7ASD1

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J720F ورژن J720FDDS4ASC1 J720FOJM4ASC1 اندروید 8.0

J720F J720FDDS4ASC1 J720FOJM4ASC1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J610F ورژن J610FXXS1ASD2 J610FOJM1ASA2 اندروید 8.1.0

J610F J610FXXS1ASD2 J610FOJM1ASA2 Android 8.1.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J260T1 ورژن J260T1UVS2ASD4 J260T1TMK2ASD4 اندروید 8.1.0

J260T1 J260T1UVS2ASD4 J260T1TMK2ASD4 Android 8.1.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A750F ورژن A750FXXU1BSD4 اندروید 9.0

A750F A750FXXU1BSD4 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T837T ورژن T837TUVU1BSD4 اندروید 9.0

T837T T837TUVU1BSD4 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ T597P ورژن T597PVPS1ASD1 اندروید 8.1.0

T597P T597PVPS1ASD1 Android 8.1.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N950U ورژن N950USQU5DSD3 اندروید 9.0

N950U N950USQU5DSD3 Android 9.0 5File Firmware

 


 

کامبینیشن سامسونگ J260T1 ورژن J260T1UVU2ASD1

J260T1 COMBINATION FAC FA81 J260T1UVU2ASD1

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G930P ورژن G930PVPS9CSD1 G930PSPT9CSD1 اندروید 8.0

G930P G930PVPS9CSD1 G930PSPT9CSD1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G935P ورژن G935PVPS9CSD1 G935PSPT9CSD1 اندروید 8.0

G935P G935PVPS9CSD1 G935PSPT9CSD1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ T837P ورژن T837PVPU1BSD3 T837PSPT1BSD3 اندروید 9.0

T837P T837PVPU1BSD3 T837PSPT1BSD3 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ T837R4 ورژن T837R4TYU1BSCB T837R4USC1BSCB اندروید 9.0

T837R4 T837R4TYU1BSCB T837R4USC1BSCB Android 9.0 5File Firmware

 


 

کامبینیشن سامسونگ R8050 ورژن R8050ZCU1ASD2

R8050 COMBINATION FT40 R8050ZCU1ASD2

 


 

کامبینیشن سامسونگ J737A ورژن J737AUCU4ASD1 باینری 4

J737A Binary 4 COMBINATION FAC FA80 J737AUCU4ASD1

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T827R4 ورژن T827R4TYS3BSD1 T827R4USC3BSD1 اندروید 8.0

T827R4 T827R4TYS3BSD1 T827R4USC3BSD1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J727R4 ورژن J727R4TYS2BSD1 J727R4USC2BSD1 اندروید 8.1.0

J727R4 J727R4TYS2BSD1 J727R4USC2BSD1 Android 8.1.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J327R4 ورژن J327R4TYS2BSD1 J327R4USC2BSD1 اندروید 8.1.0

J327R4 J327R4TYS2BSD1 J327R4USC2BSD1 Android 8.1.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A605F ورژن A605FJXU3BSD1 A605FOJM3BSD1 اندروید 9.0

A605F A605FJXU3BSD1 A605FOJM3BSD1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

کامبینیشن سامسونگ A260G ورژن A260GXXU1ASD2

A260G COMBINATION FAC FG00 A260GXXU1ASD2

 


 

کامبینیشن سامسونگ A6060 ورژن A6060ZCU1ASD6

A6060 COMBINATION FAC FA90 A6060ZCU1ASD6

 


 

کامبینیشن سامسونگ A305F ورژن A305FDDU1ASD2

A305F COMBINATION FAC FA90 A305FDDU1ASD2

 


 

کامبینیشن سامسونگ A505F ورژن A505FDDU1ASD5

A505F COMBINATION FAC FA90 A505FDDU1ASD5

 


 

کامبینیشن سامسونگ T585 ورژن T585XXU5ASC1 باینری 5

T585 Binary 5 COMBINATION FA60 T585XXU5ASC1

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A505F ورژن A505FDDU1ASD6 A505FOJM1ASD5 اندروید 9.0

A505F A505FDDU1ASD6 A505FOJM1ASD5 Android 9.0 4File Firmware

 


 

کامبینیشن سامسونگ G960F ورژن G960FXXU4ASD2 باینری 4

G960F Binary 4 COMBINATION OXM FA80 G960FXXU4ASD2

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T387V ورژن T387VVRS1ASD1 T387VVZW1ASD1 اندروید 8.1.0

T387V T387VVRS1ASD1 T387VVZW1ASD1 Androd 8.1.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N960F ورژن N960FXXU2CSDE N960FOXM2CSDE اندروید 9.0

N960F N960FXXU2CSDE N960FOXM2CSDE Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G975U ورژن G975USQU1ASD7 G975UOYN1ASD7 اندروید 9.0

G975U G975USQU1ASD7 G975UOYN1ASD7 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G973U ورژن G973USQU1ASD7 G973UOYN1ASD7 اندروید 9.0

G973U G973USQU1ASD7 G973UOYN1ASD7 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G970U ورژن G970USQU1ASD7 G970UOYN1ASD7 اندروید 9.0

G970U G970USQU1ASD7 G970UOYN1ASD7 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G955F ورژن G955FXXU4DSDA G955FOXM4DSDA اندروید 9.0

G955F G955FXXU4DSDA G955FOXM4DSDA Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G950F ورژن G950FXXU4DSDA G950FOXM4DSDA اندروید 9.0

G950F G950FXXU4DSDA G950FOXM4DSDA Android 9.0 4File Firmware

 


 

کامبینیشن سامسونگ A105FN ورژن A105FNXXU1ASDE

A105FN COMBINATION FAC FA90 A105FNXXU1ASDE

 


 

کامبینیشن سامسونگ S767VL ورژن S767VLUDU3ASD1 باینری 3

S767VL Binary 3 COMBINATION FAC FA80 S767VLUDU3ASD1

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G930R7 ورژن G930R7WWS9CSD1 G930R7WWS9CSD1 اندروید 8.0

G930R7 G930R7WWS9CSD1 G930R7WWS9CSD1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G930R6 ورژن G930R6WWS9CSD1 G930R6LRA9CSD1 اندروید 8.0

G930R6 G930R6WWS9CSD1 G930R6LRA9CSD1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ A260G ورژن A260GDDU1ASE1 A260GODM1ASE1 اندروید 8.1.0

A260G A260GDDU1ASE1 A260GODM1ASE1 Android 8.1.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A505F ورژن A505FDDU1ASE1 A505FOJM1ASE1 اندروید 9.0

A505F A505FDDU1ASE1 A505FOJM1ASE1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N950U1 ورژن N950U1UEU5DSC1 N950U1OYM5DSC1 اندروید 9.0

N950U1 N950U1UEU5DSC1 N950U1OYM5DSC1 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J410F ورژن J410FXXS1ASD2 J410FOJM1ARJD اندروید 8.1.0

J410F J410FXXS1ASD2 J410FOJM1ARJD Android 8.1.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G955U1 ورژن G955U1UEU5DSC1 G955U1OYM5DSC1 اندروید 9.0

G955U1 G955U1UEU5DSC1 G955U1OYM5DSC1 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G950U1 ورژن G950U1UEU5DSC1 G950U1OYM5DSC1 اندروید 9.0

G950U1 G950U1UEU5DSC1 G950U1OYM5DSC1 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G892U ورژن G892USQS5BSD4 G892UOYN5BSD4 اندروید 8.0

G892U G892USQS5BSD4 G892UOYN5BSD4 Android 8.0 5File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 4467
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 22 ارديبهشت 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J400F ورژن J400FXXU3BSDD J400FOJM3BSDD اندروید 9.0

J400F J400FXXU3BSDD J400FOJM3BSDD Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G965F ورژن G965FXXU3CSD4 G965FOXM3CSD4 اندروید 9.0

G965F G965FXXU3CSD4 G965FOXM3CSD4 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G960F ورژن G960FXXU3CSD4 G960FOXM3CSD4 اندروید 9.0

G960F G960FXXU3CSD4 G960FOXM3CSD4 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A920F ورژن A920FXXU1BSD3 A920FOJM1BSD3 اندروید 9.0

A920F A920FXXU1BSD3 A920FOJM1BSD3 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A720F ورژن A720FXXU7CSC9 A720FOJV7CSC3 اندروید 8.0

A720F A720FXXU7CSC9 A720FOJV7CSC3 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A260F ورژن A260FXXU1ASD2 A260FOJM1ASD2 اندروید 8.1.0

A260F A260FXXU1ASD2 A260FOJM1ASD2 Android 8.1.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ T837A ورژن T837AUCU1BSC8 T837AATT1BSC8 اندروید 9.0

T837A T837AUCU1BSC8 T837AATT1BSC8 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ J737A ورژن J737AUCS4ASD1 J737AATT4ASD1 اندروید 8.0

J737A J737AUCS4ASD1 J737AATT4ASD1 Android 8.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J327A ورژن J327AUCS4BSD1 J327AATT4BSD1 اندروید 8.1.0

J327A J327AUCS4BSD1 J327AATT4BSD1 Android 8.1.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G965U1 ورژن G965U1UES4CSD4 G965U1OYM4CSD4 اندروید 9.0

G965U1 G965U1UES4CSD4 G965U1OYM4CSD4 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T387AA ورژن T387AAUCU1ASC3 T387AAATT1ASC3 اندروید 8.1.0

T387AA T387AAUCU1ASC3 T387AAATT1ASC3 Android 8.1.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J260AZ ورژن J260AZTUS2ASD2 J260AZAIO2ASD2 اندروید 8.1.0

J260AZ J260AZTUS2ASD2 J260AZAIO2ASD2 Android 8.1.0 4File Firmware

 


 

کامبینیشن سامسونگ G9750 ورژن G9750ZCU1ASD1

G9750 COMBINATION FAC FA90 G9750ZCU1ASD1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G9730 ورژن G9730ZCU1ASD1

G9730 COMBINATION FAC FA90 G9730ZCU1ASD1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G9700 ورژن G9700ZCU1ASD1

G9700 COMBINATION FAC FA90 G9700ZCU1ASD1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A3050 ورژن A3050ZCU1ASC9

A3050 COMBINATION FAC FA90 A3050ZCU1ASC9

 


 

کامبینیشن سامسونگ A705FN ورژن A705FNXXU1ASDB

A705FN COMBINATION FAC FA90 A705FNXXU1ASDB

 


 

کامبینیشن سامسونگ J600F ورژن J600FXXU3ASB1 باینری 3

J600F COMBINATION FAC FA80 J600FXXU3ASB1

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J810F ورژن J810FJXU3BSD6 J810FOJM3BSD4 اندروید 9.0

J810F J810FJXU3BSD6 J810FOJM3BSD4 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J415F ورژن J415FXXU2BSDM J415FOJM2BSDM اندروید 9.0

J415F J415FXXU2BSDM J415FOJM2BSDM Android 9.0 4File Firmware

 


 

کامبینیشن سامسونگ J260F ورژن J260FPUU2ASD1 باینری U2

J260F Binary U2 COMBINATION FAC FG00 J260FPUU2ASD1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G977B ورژن G977BXXU1ASD7

G977B COMBINATION FAC FA90 G977BXXU1ASD7

 


 

کامبینیشن سامسونگ A205F ورژن A205FDDU1ASD5

A205F COMBINATION FAC FA90 A205FDDU1ASD5

 


 

کامبینیشن سامسونگ G930F ورژن G930FXXU5ASD2 باینری 5

G930F Binary 5 COMBINATION FA60 G930FXXU5ASD2

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T378V ورژن T378VVRS3BSD1 T378VVZW3BSD1 اندروید 8.0

T378V T378VVRS3BSD1 T378VVZW3BSD1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ N960U1 ورژن N960U1UES1CSD1 N960U1OYM1CSD1 اندروید 9.0

N960U1 N960U1UES1CSD1 N960U1OYM1CSD1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ T837V ورژن T837VVRU1BSC3 T837VVZW1BSC3 اندروید 9.0

T837V T837VVRU1BSC3 T837VVZW1BSC3 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ A600A ورژن A600AUCU3BSD3 A600AATT3BSD3 اندروید 9.0

A600A A600AUCU3BSD3 A600AATT3BSD3 Android 9.0 5File Firmware

 


 

کامبینیشن سامسونگ A202F ورژن A202FXXU1ASD6

A202F COMBINATION FAC FA90 A202FXXU1ASD6

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T827V ورژن T827VVRS3BSD2 T827VVZW3BSD2 اندروید 8.0

T827V T827VVRS3BSD2 T827VVZW3BSD2 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A520F ورژن A520FXXS9CSD2 A520FOJV9CSD1 اندروید 8.0

A520F A520FXXS9CSD2 A520FOJV9CSD1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

کامبینیشن سامسونگ T830 ورژن T830XXU2ASA2 باینری 2

T830 COMBINATION FAC FA81 T830XXU2ASA2

 


 

کامبینیشن سامسونگ M205F ورژن M205FDDU1ASD1

M205F COMBINATION FAC FA81 M205FDDU1ASD1

 


 

کامبینیشن سامسونگ R815U ورژن R815USQU1ASD2

R815U COMBINATION FT40 R815USQU1ASD2

 


 

کامبینیشن سامسونگ R815F ورژن R815FXXU1ASD2

R815F COMBINATION FT40 R815FXXU1ASD2

 


 

کامبینیشن سامسونگ R810 ورژن R810XXU1ASD2

R810 COMBINATION FT40 R810XXU1ASD2

 


 

کامبینیشن سامسونگ R805U ورژن R805USQU1ASD2

R805U COMBINATION FT40 R805USQU1ASD2

 


 

کامبینیشن سامسونگ R805U ورژن R805USQU1ASD2

R805U COMBINATION FT40 R805USQU1ASD2

 


 

کامبینیشن سامسونگ R805F ورژن R805FXXU1ASD2

R805F COMBINATION FT40 R805FXXU1ASD2

 


 

کامبینیشن سامسونگ R800 ورژن R800XXU1ASD2

R800 COMBINATION FT40 R800XXU1ASD2

 


 

کامبینیشن سامسونگ T380 ورژن T380DXU3ASD1 باینری 3

T380 Binary U3 COMBINATION OLB FA70 T380DXU3ASD1

 
:: بازدید از این مطلب : 4550
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 22 ارديبهشت 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ G975F ورژن G975FXXU1ASD1

G975F COMBINATION FAC FA90 G975FXXU1ASD1

 


 

فایل فلش 3 فایل فارسی سامسونگ T720 ورژن T720XXU1ASD1 T720OJM1ASD1 اندروید 9.0

T720 T720XXU1ASD1 T720OJM1ASD1 Android 9.0 3File Firmware

 


 

فایل فلش 3 فایل فارسی سامسونگ T720 ورژن T720XXU1ASD1 T720OJM1ASD1 اندروید 9.0

T720 T720XXU1ASD1 T720OJM1ASD1 Android 9.0 3File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G955F ورژن G955FXXS4DSD3 G955FOXM4DSBA اندروید 9.0

G955F G955FXXS4DSD3 G955FOXM4DSBA Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G950F ورژن G950FXXS4DSD3 G950FOXM4DSBA اندروید 9.0

G950F G950FXXS4DSD3 G950FOXM4DSBA Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G955U ورژن G955USQU5DSD3 G955UOYN5DSD3 اندروید 9.0

G955U G955USQU5DSD3 G955UOYN5DSD3 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G950U ورژن G950USQU5DSD3 G950UOYN5DSD3 اندروید 9.0

G950U G950USQU5DSD3 G950UOYN5DSD3 Android 9.0 5File Firmware

 


 

کامبینیشن سامسونگ G8870 ورژن G8870ZCU1ASD1

G8870 G887XC COMBINATION FAC FA81 G8870ZCU1ASD1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A7050 ورژن A7050ZCU1ASD8

A7050 COMBINATION FAC FA90 A7050ZCU1ASD8

 


 

کامبینیشن سامسونگ A505F ورژن A505FDDU1ASD4

A505F COMBINATION FAC FA90 A505FDDU1ASD4

 


 

کامبینیشن سامسونگ A705FN ورژن A705FNXXU1ASDA

A705FN COMBINATION FAC FA90 A705FNXXU1ASDA

 


 

کامبینیشن سامسونگ A105G ورژن A105GDXU1ASD3

A105G COMBINATION FAC FA90 A105GDXU1ASD3

 


 

کامبینیشن سامسونگ A600G ورژن A600GDXU3ASB1 باینری 3

A600G COMBINATION FAC FA80 A600GDXU3ASB1

 


 

کامبینیشن سامسونگ S260DL ورژن S260DLUDU1ASC3

S260DL COMBINATION FAC FA81 S260DLUDU1ASC3

 


 

کامبینیشن سامسونگ J260A ورژن J260AUCU1ASC1

J260A COMBINATION FAC FA81 J260AUCU1ASC1

 


 

کامبینیشن سامسونگ J737V ورژن J737VVRU2ASD1

J737V COMBINATION FAC FA80 J737VVRU2ASD1

 


 

کامبینیشن سامسونگ J737R4 ورژن J737R4TYU3ASC1 باینری 3

J737R4 Binary 3 COMBINATION FAC FA80 J737R4TYU3ASC1

 


 

کامبینیشن سامسونگ J337R4 ورژن J337R4TYU3ASC3 باینری 3

J337R4 Binary 3 COMBINATION FAC FA80 J337R4TYU3ASC3

 


 

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ T397U ورژن T397UUES3BSD1 T397UOYM3BSD1 اندروید 8.1.0

T397U T397UUES3BSD1 T397UOYM3BSD1 Andorid 8.1.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ S260DL ورژن S260DLUDU1ASC7 S260DLTFN1ASC7 اندروید 8.1.0

S260DL S260DLUDU1ASC7 S260DLTFN1ASC7 Android 8.1.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J327VPP ورژن J327VPPVRS3BSD1 J327VPPVZW3BSD1 اندروید 8.0

J327VPP J327VPPVRS3BSD1 J327VPPVZW3BSD1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J327V ورژن J327VVRS3BSD1 J327VVZW3BSD1 اندروید 8.0

J327V J327VVRS3BSD1 J327VVZW3BSD1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A305F ورژن A305FDDU1ASD5 A305FOJM1ASD5 اندروید 9.0

A305F A305FDDU1ASD5 A305FOJM1ASD5 Android 9.0 4File Firmware

 


 

کامبینیشن سامسونگ A205F ورژن A205FDDU1ASD4

A205F COMBINATION FAC FA90 A205FDDU1ASD4

 


 

کامبینیشن سامسونگ J737P ورژن J737PVPU3ASD1 باینری 3

J737P Binary 3 COMBINATION FAC FA80 J737PVPU3ASD1

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T725 ورژن T725XXU1ASD7 T725OJM1ASD3 اندروید 9.0

T725 T725XXU1ASD7 T725OJM1ASD3 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T725 ورژن T725XXU1ASD2 T725OJM1ASD3 اندروید 9.0

T725 T725XXU1ASD2 T725OJM1ASD3 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J260F ورژن J260FXXS2ASD1 J260FOJM2ASD1 اندروید 8.1.0

J260F J260FXXS2ASD1 J260FOJM2ASD1 Android 8.1.0 4File Firmware

 


 

کامبینیشن سامسونگ J400G ورژن J400GDXU3ASD1 باینری 3

J400G binary 3 COMBINATION FAC FA80 J400GDXU3ASD1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A505G ورژن A505GTUBU1ASD4

A505G COMBINATION FAC FA90 A505GTUBU1ASD4

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G960U1 ورژن G960U1UES4CSD4 G960U1OYM4CSD4 اندروید 9.0

G960U1 G960U1UES4CSD4 G960U1OYM4CSD4 Android 9.0 5File Firmware

 


 

کامبینیشن سامسونگ T977T ورژن G977TUVU0ASD4

G977T COMBINATION FAC FA90 G977TUVU0ASD4

 


 

کامبینیشن سامسونگ T397U ورژن T397UUEU3ASD1 باینری 3

T397U Binary 3 COMBINATION OYM FA71 T397UUEU3ASD1

 


 

کامبینیشن سامسونگ T387P ورژن T387PVPU2ASD1 باینری 2

T387P Binary 2 COMBINATION FAC FA81 T387PVPU2ASD1

 


 

کامبینیشن سامسونگ J415G ورژن J415GUBU2ASD1 باینری 2

J415G Binary 2 COMBINATION FAC FA81 J415GUBU2ASD1

 


 

کامبینیشن سامسونگ J337V ورژن J337VVRU2ASD1

J337V COMBINATION FAC FA80 J337VVRU2ASD1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A205GN ورژن A205GNDXU1ASD4

A205GN COMBINATION FAC FA90 A205GNDXU1ASD4

 


 

کامبینیشن سامسونگ A600FN ورژن A600FNXXU3ASB1

A600FN COMBINATION FAC FA80 A600FNXXU3ASB1

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J727VPP ورژن J727VPPVRS3BSD1 J727VPPVZW3BSD1 اندروید 8.0

J727VPP J727VPPVRS3BSD1 J727VPPVZW3BSD1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J727V ورژن J727VVRS3BSD1 J727VVZW3BSD1 اندروید 8.0

J727V J727VVRS3BSD1 J727VVZW3BSD1 Android 8.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 4343
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 22 ارديبهشت 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ G965F ورژن G965FXXU3ASD1 باینری 3

G965F Binary 3 COMBINATION OXM FA80 G965FXXU3ASD1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G960F ورژن G960FXXU3ASD1 باینری 3

G960F Binary 3 COMBINATION OXM FA80 G960FXXU3ASD1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A260F ورژن A260FXXU1ASD2

A260F A260F DS COMBINATION FAC FG00 A260FXXU1ASD2

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G965U1 ورژن G965U1UEU4CSC7 G965U1OYM4CSC7 اندروید 9.0

G965U1 G965U1UEU4CSC7 G965U1OYM4CSC7 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G960U1 ورژن G960U1UEU4CSC7 G960U1OYM4CSC7 اندروید 9.0

G960U1 G960U1UEU4CSC7 G960U1OYM4CSC7 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ A600P ورژن A600PVPU2BSC8 A600PSPT2BSC8 اندروید 9.0

A600P A600PVPU2BSC8 A600PSPT2BSC8 Android 9.0 4File Firmware

 


 

کامبینیشن سامسونگ G975U ورژن G975USQU1ASD1

G975U G975U1 COMBINATION FAC FA90 G975USQU1ASD1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G973U ورژن G973USQU1ASD1

G973U COMBINATION FAC FA90 G973USQU1ASD1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G973U ورژن G973USQU1ASD1

G973U COMBINATION FAC FA90 G973USQU1ASD1

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T837R4 ورژن T837R4TYS1ASC1 T837R4USC1ASC1 اندروید 8.1.0

T837R4 T837R4TYS1ASC1 T837R4USC1ASC1 Android 8.1.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G975U ورژن G975USQU1ASD5 G975UOYN1ASD5 اندروید 9.0

G975U G975USQU1ASD5 G975UOYN1ASD5 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G973U ورژن G973USQU1ASD5 G973UOYN1ASD5 اندروید 9.0

G973U G973USQU1ASD5 G973UOYN1ASD5 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G970U ورژن G970USQU1ASD5 G970UOYN1ASD5 اندروید 9.0

G970U G970USQU1ASD5 G970UOYN1ASD5 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G935U ورژن G935UUES9CSC2 G935UOYM9CSC2 اندروید 8.0

G935U G935UUES9CSC2 G935UOYM9CSC2 Android 8.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G930U ورژن G930UUES9CSC2 G930UOYM9CSC2 اندروید 8.0

G930U G930UUES9CSC2 G930UOYM9CSC2 Android 8.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ F900U ورژن F900USQU1ASD4 F900UOYN1ASD4 اندروید 9.0

F900U F900USQU1ASD4 F900UOYN1ASD4 Android 9.0 5File Firmware

 


 

کامبینیشن سامسونگ A505F ورژن A505FDDU1ASD3

A505F COMBINATION FAC FA90 A505FDDU1ASD3

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J260A ورژن J260AUCU1ASC6 J260AATT1ASC6 اندروید 8.1.0

J260A J260AUCU1ASC6 J260AATT1ASC6 Android 8.1.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N960U ورژن N960USQS1CSD1 N960UOYN1CSD1 اندروید 9.0

N960U N960USQS1CSD1 N960UOYN1CSD1 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ N960U1 ورژن N960U1UEU1CSC2 N960U1OYM1CSC2 اندروید 9.0

N960U1 N960U1UEU1CSC2 N960U1OYM1CSC2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N950U ورژن N950USQU5DSD4 N950UOYN5DSD4 اندروید 9.0

N950U N950USQU5DSD4 N950UOYN5DSD4 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G975U1 ورژن G975U1UEU1ASD5 G975U1OYM1ASD5 اندروید 9.0

G975U1 G975U1UEU1ASD5 G975U1OYM1ASD5 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G973U1 ورژن G973U1UEU1ASD5 G973U1OYM1ASD5 اندروید 9.0

G973U1 G973U1UEU1ASD5 G973U1OYM1ASD5 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G970U1 ورژن G970U1UEU1ASD5 G970U1OYM1ASD5 اندروید 9.0

G970U1 G970U1UEU1ASD5 G970U1OYM1ASD5 USA Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G965U ورژن G965USQS4CSC8 G965UOYN4CSC8 اندروید 9.0

G965U G965USQS4CSC8 G965UOYN4CSC8 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G960U ورژن G960USQS4CSC8 G960USQS4CSC8 اندروید 9.0

G960U G960USQS4CSC8 Android 9.0 5File Firmware

 


 

کامبینیشن سامسونگ G977U ورژن G977UVRU1ASD4

G977U COMBINATION FAC FA90 G977UVRU1ASD4

 


 

کامبینیشن سامسونگ A105F ورژن A105FXXU1ASD3

A105F COMBINATION FAC FA90 A105FXXU1ASD3

 


 

کامبینیشن سامسونگ J400F ورژن J400FXXU3ASD1 باینری 3

J400F Binary 3 COMBINATION FAC FA80 J400FXXU3ASD1

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T835 ورژن T835JXU2BSD2 T835OJM2BSD2 اندروید 9.0

T835 T835JXU2BSD2 T835OJM2BSD2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J810F ورژن J810FJXS3ASC1 J810FOJM3ASC1 اندروید 8.0

J810F J810FJXS3ASC1 J810FOJM3ASC1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G975F ورژن G975FXXU1ASD5 G975FOXM1ASD4 اندروید 9.0

G975F G975FXXU1ASD5 G975FOXM1ASD4 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G973F ورژن G973FXXU1ASD5 G973FOXM1ASD4 اندروید 9.0

G973F G973FXXU1ASD5 G973FOXM1ASD4 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G970F ورژن G970FXXU1ASD5 G970FOXM1ASD4 اندروید 9.0

G970F G970FXXU1ASD5 G970FOXM1ASD4 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G965F ورژن G965FXXS3CSD1 G965FOXM3CSD1 اندروید 9.0

G965F G965FXXS3CSD1 G965FOXM3CSD1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G960F ورژن G960FXXS3CSD1 G960FOXM3CSD1 اندروید 9.0

G960F G960FXXS3CSD1 G960FOXM3CSD1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A705FN ورژن A705FNXXU1ASD3 A705FNOJM1ASD3 اندروید 9.0

A705FN A705FNXXU1ASD3 A705FNOJM1ASD3 Android 9.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 4203
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 22 ارديبهشت 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin
فایل فلش 4 فایل سامسونگ J337R4 ورژن J337R4TYS3ASC1 J337R4USC3ASC1 اندروید 8.0      J337R4 J337R4TYS3ASC1 J337R4USC3ASC1 Android 8.0 4File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ J337U ورژن J337UUES3ASC2 J337UOYM3ASC2 اندروید 8.0      J337U J337UUES3ASC2 J337UOYM3ASC2 Android 8.0 5File Firmware
فایل فلش 5 فایل سامسونگ J727U ورژن J727UUES5BSC2 J727UOYM5BSC2 اندروید 8.1.0      J727U J727UUES5BSC2 J727UOYM5BSC2 Android 8.1.0 5File Firmware
فایل فلش 4 فایل سامسونگ J737R4 ورژن J737R4TYS3ASC1 J737R4USC3ASC1 اندروید 8.0      J737R4 J737R4TYS3ASC1 J737R4USC3ASC1 Android 8.0.0 4File Firmware
G950U USERDATA For AIO Version G950USQU5DSC1      G950U USERDATA AIO G950USQU5DSC1
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A705FN ورژن A705FNXXU1ASD1 A705FNOJM1ASD1 اندروید 9.0      A705FN A705FNXXU1ASD1 A705FNOJM1ASD1 Android 9.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A705X ورژن A705XXXU1ASD1 A705XPAP1ASD1 اندروید 9.0      A705XXXU1ASD1 A705XPAP1ASD1 Android 9.0 3File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ F900F ورژن F900FXXU1ASD4 F900FOXM1ASD4 اندروید 9.0      F900F F900FXXU1ASD4 F900FOXM1ASD4 Android 9.0 4File Firmware
کامبینیشن سامسونگ G970U ورژن G970USQU1ASD1      G970U COMBINATION FAC FA90 G970USQU1ASD1
کامبینیشن سامسونگ A7050 ورژن A7050ZCU1ASD5      A7050 COMBINATION FAC FA90 A7050ZCU1ASD5
کامبینیشن سامسونگ A205GN ورژن A205GNDXU1ASD3      A205GN COMBINATION FAC FA90 A205GNDXU1ASD3
فایل فلش 4 فایل سامسونگ N960U1 ورژن N960U1UEU1CSC2 N960U1OYM1CSC2 اندروید 9.0      N960U1 N960U1UEU1CSC2 N960U1OYM1CSC2 Android 9.0 4File Firmware
کامبینیشن سامسونگ A520F ورژن A520FXXU8ASB1 باینری 8      A520F   A520F DS Binary 8 COMBINATION FAC FA60 A520FXXU8ASB1
کامبینیشن سامسونگ A520F ورژن A520FXXU8ASB1 باینری 8      A520F   A520F DS Binary 8 COMBINATION FAC FA60 A520FXXU8ASB1
کامبینیشن سامسونگ F900U ورژن F900USQU1ASD3      F900U COMBINATION FAC FA90 F900USQU1ASD3
کامبینیشن سامسونگ F900F ورژن F900FXXU1ASD3      F900F COMBINATION FAC FA90 F900FXXU1ASD3
کامبینیشن سامسونگ A705FN ورژن A705FNXXU1ASD7      A705FN COMBINATION FAC FA90 A705FNXXU1ASD7
کامبینیشن سامسونگ J337P ورژن J337PVPU3ASC1 باینری 3      J337P Binary 3 COMBINATION FAC FA80 J337PVPU3ASC1
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J730F ورژن J730FXWS4BSD1 J730FOJV4BSD1 اندروید 8.1.0      J730F J730FXWS4BSD1 J730FOJV4BSD1 Android 8.1.0 4File Firmware
فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J730F ورژن J730FXWS4BSD1 J730FOJV4BSD1 اندروید 8.1.0      J730F J730FXWS4BSD1 J730FOJV4BSD1 Android 8.1.0 4File Firmware


:: بازدید از این مطلب : 4126
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 22 ارديبهشت 1398 | نظرات ()