نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ J260A ورژن J260AUCU3ASH2 باینری U3

J260A Binary U3 COMBINATION FAC FA81 J260AUCU3ASH2

 


 

کامبینیشن سامسونگ A102U ورژن A102USQU2ASH2 باینری U2

A102U Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A102USQU2ASH2

 


 

کامبینیشن سامسونگ A105FN ورژن A105FNXXU1ASH1

A105FN COMBINATION FAC FA90 A105FNXXU1ASH1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A305F ورژن A305FDDU2ASH1 باینری U2

A305F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A305FDDU2ASH1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G970U ورژن G970USQU2ASH1 باینری U2

G970U Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G970USQU2ASH1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G973U ورژن G973USQU2ASH1 باینری U2

G973U Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G973USQU2ASH1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G975U ورژن G975USQU2ASH1 باینری U2

G975U Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G975USQU2ASH1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G977B ورژن G977BXXU2ASH3 باینری U2

G977B Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G977BXXU2ASH3

 


 

کامبینیشن سامسونگ T860 ورژن T860XXU1ASH2

T860 COMBINATION FAC FA90 T860XXU1ASH2

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T597V ورژن T597VVRS2ASG2 اندروید 8.1

T597V T597VVRS2ASG2 Android 8.1 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T387R4 ورژن T387R4TYU2BSG5 اندروید 9.0

T387R4 T387R4TYU2BSG5 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ R815F ورژن R815FXXU1ESG3

R815F R815FXXU1ESG3 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ R815F ورژن R815FXXU1ESG3

R815F R815FXXU1ESG3 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ R805F ورژن R805FXXU1ESG3

R805F R805FXXU1ESG3 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ N976V ورژن N976VVRU1ASH4 اندروید 9.0

N976V N976VVRU1ASH4 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N975U ورژن N975USQU1ASH4 اندروید 9.0

N975U N975USQU1ASH4 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N975F ورژن N975FXXU1ASH5 اندروید 9.0

N975F N975FXXU1ASH5 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N970U ورژن N970USQU1ASH4 اندروید 9.0

N970U N970USQU1ASH4 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N970F ورژن N970FXXU1ASH5 اندروید 9.0

N970F N970FXXU1ASH5 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N960U ورژن N960USQS2CSGB اندروید 9.0

N960U N960USQS2CSGB Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N960U ورژن N960USQS2CSGB اندروید 9.0

N960U N960USQS2CSGB Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ J327U ورژن J327UUES3BSG2 اندروید 8.1

J327U J327UUES3BSG2 Android 8.1 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G977T ورژن G977TUVU2ASGC اندروید 9.0

G977T G977TUVU2ASGC Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G930R7 ورژن G930R7WWSACSG1 اندروید 8.0

G930R7 G930R7WWSACSG1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G930R6 ورژن G930R6WWSACSG1 اندروید 8.0

G930R6 G930R6WWSACSG1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

کامبینیشن سامسونگ T865 ورژن T865XXU1ASH1

T865 COMBINATION FAC FA90 T865XXU1ASH1

 
:: بازدید از این مطلب : 1812
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 31 مرداد 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ T865 ورژن T865XXU1ASH1

T865 COMBINATION FAC FA90 T865XXU1ASH1

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T585 ورژن T585XXS5CSG1 اندروید 8.1

T585 T585XXS5CSG1 Android 8.1 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A605F ورژن A605FJXS4BSH1 اندروید 9.0

A605F A605FJXS4BSH1 Android 9.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 1733
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 28 مرداد 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ N976V ورژن N976VVRU1ASH3

N976V COMBINATION FAC FA90 N976VVRU1ASH3

 


 

کامبینیشن سامسونگ N975U ورژن N975USQU1ASH3

N975U COMBINATION FAC FA90 N975USQU1ASH3

 


 

کامبینیشن سامسونگ N970U ورژن N970USQU1ASH3

N970U COMBINATION FAC FA90 N970USQU1ASH3

 


 

کامبینیشن سامسونگ G977B ورژن G977BXXU1ASH2

G977B COMBINATION FAC FA90 G977BXXU1ASH2

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ A102U ورژن A102USQU1ASG9 اندروید 9.0

A102U A102USQU1ASG9 Android 9.0 5File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 1903
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 26 مرداد 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ N9760 ورژن N9760ZCU0ASH1

N9760 COMBINATION FAC FA90 N9760ZCU0ASH1

 


 

کامبینیشن سامسونگ N9750 ورژن N9750ZHU1ASH2

N9750 COMBINATION FAC FA90 N9750ZHU1ASH2

 


 

کامبینیشن سامسونگ N9700 ورژن N9700ZCU1ASH1

N9700 COMBINATION FAC FA90 N9700ZCU1ASH1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G9750 ورژن G9750ZCU2ASG5 باینری U2

G9750 Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G9750ZCU2ASG5

 


 

کامبینیشن سامسونگ G9730 ورژن G9730ZCU2ASG5 باینری U2

G9730 Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G9730ZCU2ASG5

 


 

کامبینیشن سامسونگ G9700 ورژن G9700ZCU2ASG5 باینری U2

G9700 Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G9700ZCU2ASG5

 


 

کامبینیشن سامسونگ G9550 ورژن G9550ZCU4ASG1 باینری U4

G9550 Binary U4 COMBINATION FA70 G9550ZCU4ASG1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G9500 ورژن G9500ZCU4ASG1 باینری U4

G9500 Binary U4 COMBINATION FA70 G9500ZCU4ASG1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A8050 ورژن A8050ZCU2ASG4 باینری U2

A8050 Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A8050ZCU2ASG4

 


 

کامبینیشن سامسونگ A8050 ورژن A8050ZCU1ASG3

A8050 COMBINATION FAC FA90 A8050ZCU1ASG3

 
:: بازدید از این مطلب : 1859
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 24 مرداد 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ S767VL ورژن S767VLUDU4ASG1 باینری U4

S767VL Binary U4 COMBINATION FAC FA80 S767VLUDU4ASG1

 


 

کامبینیشن سامسونگ T597P ورژن T597PVPU2ASG2 باینری U2

T597P Binary U2 COMBINATION FAC FA81 T597PVPU2ASG2

 


 

کامبینیشن سامسونگ F900U ورژن F900USQU1ASH1

F900U COMBINATION FAC FA90 F900USQU1ASH1

 


 

کامبینیشن سامسونگ N976V ورژن N976VVRU1ASH2

N976V COMBINATION FAC FA90 N976VVRU1ASH2

 


 

کامبینیشن سامسونگ N976V ورژن N976VVRU1ASG8

N976V COMBINATION FAC FA90 N976VVRU1ASG8

 


 

کامبینیشن سامسونگ N976B ورژن N976BXXU1ASH3

N976B COMBINATION FAC FA90 N976BXXU1ASH3

 


 

کامبینیشن سامسونگ N975U ورژن N975USQU1ASH2

N975U COMBINATION FAC FA90 N975USQU1ASH2

 


 

کامبینیشن سامسونگ N975U ورژن N975USQU1ASG8

N975U COMBINATION FAC FA90 N975USQU1ASG8

 


 

کامبینیشن سامسونگ N970U ورژن N970USQU1ASH2

N970U COMBINATION FAC FA90 N970USQU1ASH2

 


 

کامبینیشن سامسونگ N970U ورژن N970USQU1ASGI

N970U COMBINATION FAC FA90 N970USQU1ASGI

 


 

کامبینیشن سامسونگ N970U ورژن N970USQU1ASGC

N970U COMBINATION FAC FA90 N970USQU1ASGC

 


 

کامبینیشن سامسونگ T517P ورژن T517PVPU1ASG2

T517P COMBINATION FAC FA90 T517PVPU1ASG2

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T517P ورژن T517PVPU1ASG7 اندروید 9.0

T517P T517PVPU1ASG7 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 3 فایل سامسونگ N976XU ورژن N976XUSQU1ASGP اندروید 9.0

N976XU N976XUSQU1ASGP Android 9.0 3File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ N976V ورژن N976VVRU1ASGO اندروید 9.0

N976V N976VVRU1ASGO Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ N976B ورژن N976BXXU1ASGO اندروید 9.0

N976B N976BXXU1ASGO Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 3 فایل سامسونگ N975XU ورژن N975XUSQU1ASGP اندروید 9.0

N975XU N975XUSQU1ASGP Android 9.0 3File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ N975U1 ورژن N975U1UEU1ASGO اندروید 9.0

N975U1 N975U1UEU1ASGO Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N975U ورژن N975USQU1ASGO اندروید 9.0

N975U N975USQU1ASGO Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 3 فایل سامسونگ N970XU ورژن N970XUSQU1ASGP اندروید 9.0

N970XU N970XUSQU1ASGP Android 9.0 3File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ N970U1 ورژن N970U1UEU1ASGO اندروید 9.0

N970U1 N970U1UEU1ASGO Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N970U ورژن N970USQU1ASGO اندروید 9.0

N970U N970USQU1ASGO Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G975U ورژن G975USQU2ASGC اندروید 9.0

G975U G975USQU2ASGC Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G973U ورژن G973USQU2ASGC اندروید 9.0

G973U G973USQU2ASGC Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G970U ورژن G970USQU2ASGC اندروید 9.0

G970U G970USQU2ASGC Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ A505U ورژن A505USQU1ASG5 اندروید 9.0

A505U A505USQU1ASG5 Android 9.0 5File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 2028
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 23 مرداد 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ T590 ورژن T590XXU3ASH1 باینری U3

T590 Binary U3 COMBINATION OXM FA81 T590XXU3ASH1

 


 

کامبینیشن سامسونگ F900F ورژن F900FXXU1ASH1

F900F COMBINATION FAC FA90 F900FXXU1ASH1

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T865 ورژن T865XXU1ASGJ اندروید 9.0

T865 T865XXU1ASGJ Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A505F ورژن A505FDDU2ASG4 اندروید 9.0

A505F A505FDDU2ASG4 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A107F ورژن A107FXXU3ASGM اندروید 9.0

A107F A107FXXU3ASGM Android 9.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 2060
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 22 مرداد 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A510FD ورژن A510FXXS8CSG1 اندروید 7.0

A510FD A510FXXS8CSG1 Android 7.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A805F ورژن A805FXXU2ASGE اندروید 9.0

A805F A805FXXU2ASGE Android 9.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 2060
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 21 مرداد 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ N975F ورژن N975FXXU1ASH3

N975F COMBINATION FAC FA90 N975FXXU1ASH3

 


 

کامبینیشن سامسونگ N970F ورژن N970FXXU1ASG8

N970F COMBINATION FAC FA90 N970FXXU1ASG8

 


 

کامبینیشن سامسونگ M305F ورژن M305FXXU2ASH1 باینری U2

M305F Binary U2 COMBINATION FAC FA81 M305FXXU2ASH1

 


 

کامبینیشن سامسونگ J810G ورژن J810GDDU3ASG1 باینری U3

J810G Binary U3 COMBINATION FAC FA80 J810GDDU3ASG1

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ N975X ورژن N975XXXU1ASGP اندروید 9.0

N975X N975XXXU1ASGP Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N975F ورژن N975FXXU1ASGO اندروید 9.0

N975F N975FXXU1ASGO Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ N970X ورژن N970XXXU1ASGP اندروید 9.0

N970X N970XXXU1ASGP Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N970F ورژن N970FXXU1ASGO اندروید 9.0

N970F N970FXXU1ASGO Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A510FD ورژن A510FXXU8CSG2 اندروید 7.0

A510FD A510FXXU8CSG2 Android 7.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 2028
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 21 مرداد 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G930R4 ورژن G930R4TYSACSG1 اندروید 8.0

G930R4TYSACSG1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ R765T ورژن R765TUVU3DSF1

R765T R765TUVU3DSF1 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N960U1 ورژن N960U1UES2CSF9 اندروید 9.0

N960U1 N960U1UES2CSF9 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N960U ورژن N960USQU2CSG2 اندروید 9.0

N960U N960USQU2CSG2 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G975U1 ورژن G975U1UEU2ASGB اندروید 9.0

G975U1 G975U1UEU2ASGB Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G973U1 ورژن G973U1UEU2ASGB اندروید 9.0

G973U1 G973U1UEU2ASGB Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G960U1 ورژن G960U1UES6CSG1 اندروید 9.0

G960U1 G960U1UES6CSG1 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G970U1 ورژن G970U1UEU2ASGB اندروید 9.0

G970U1 G970U1UEU2ASGB Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G965U1 ورژن G965U1UES6CSG1 اندروید 9.0

G965U1 G965U1UES6CSG1 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G935R4 ورژن G935R4TYSACSG1 اندروید 8.0

G935R4 G935R4TYSACSG1 Android 8.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 2206
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 20 مرداد 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ T865 ورژن T865XXU1ASG8

T865 COMBINATION FAC FA90 T865XXU1ASG8

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T835 ورژن T835JXU3BSF2 اندروید 9.0

T835 T835JXU3BSF2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 3 فایل سامسونگ R600 ورژن R600XXU1CSG1

R600 R600XXU1CSG1 3File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J330F ورژن J330FXWU3CSG7 اندروید 9.0

J330F J330FXWU3CSG7 Android 9.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 1956
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 19 مرداد 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ T860 ورژن T860XXU1ASG8

T860 COMBINATION FAC FA90 T860XXU1ASG8

 


 

کامبینیشن سامسونگ S367VL ورژن S367VLUDU4ASG1 باینری U4

S367VL Binary U4 COMBINATION FAC FA80 S367VLUDU4ASG1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G977U ورژن G977UVRU2ASG1 باینری U2

G977U Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G977UVRU2ASG1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G950F ورژن G950FXXU5ASF1 باینری U5

G950F Binary U5 COMBINATION FA70 G950FXXU5ASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A202F ورژن A202FXXU2ASH4 باینری U2

A202F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A202FXXU2ASH4

 


 

کامبینیشن سامسونگ A202F ورژن A202FXXU1ASH3

A202F COMBINATION FAC FA90 A202FXXU1ASH3

 


 

کامبینیشن سامسونگ A105FN ورژن A105FNXXU2ASG3 باینری U2

A105FN Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A105FNXXU2ASG3

 


 

کامبینیشن سامسونگ A102U ورژن A102USQU1ASG1

A102U COMBINATION FAC FA90 A102USQU1ASG1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A510FD ورژن A510FDXXU8ASE1 باینری U8

A510FD Binary U8 COMBINATION FAC FA51 A510FDXXU8ASE1

 


 

فایل فلش 3 فایل سامسونگ T860 ورژن T860XXU1ASGM اندروید 9.0

T860 T860XXU1ASGM Android 9.0 3File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T597P ورژن T597PVPS2ASG3 اندروید 8.1

T597P T597PVPS2ASG3 Android 8.1 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T378V ورژن T378VVRU4BSG6 اندروید 8.0

T378V T378VVRU4BSG6 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ S260DL ورژن S260DLUDU2ASE4 اندروید 8.1

S260DL S260DLUDU2ASE4 Android 8.1 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ R775T ورژن R775TUVU1DSF1

R775T R775TUVU1DSF1 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G965U ورژن G965USQU6CSGF اندروید 9.0

G965U G965USQU6CSGF Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N960U ورژن N960USQU2CSGA اندروید 9.0

N960U N960USQU2CSGA Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G960U ورژن G960USQU6CSGF اندروید 9.0

G960U G960USQU6CSGF Android 9.0 5File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 1975
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 18 مرداد 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A600F ورژن A600FJXS4BSG1 اندروید 9.0

A600F A600FJXS4BSG1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A605F ورژن A605FJXS4BSG2 اندروید 9.0

A605F A605FJXS4BSG2 Android 9.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 1971
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 17 مرداد 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G955U1 ورژن G955U1UES6DSG1 اندروید 9.0

G955U1 G955U1UES6DSG1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G950U1 ورژن G950U1UES6DSG1 اندروید 9.0

G950U1 G950U1UES6DSG1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

کامبینیشن سامسونگ N950U ورژن N950USQU6ASG1 باینری U6

N950U Binary U6 COMBINATION FA71 N950USQU6ASG1

 


 

کامبینیشن سامسونگ J260T1 ورژن J260T1UVU3ASH1 باینری U3

J260T1 Binary U3 COMBINATION FAC FA81 J260T1UVU3ASH1

 


 

کامبینیشن سامسونگ F900U ورژن F900USQU1ASG2

F900U COMBINATION FAC FA90 F900USQU1ASG2

 


 

کامبینیشن سامسونگ A505U ورژن A505USQU2ASG1 باینری U2

A505U Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A505USQU2ASG1

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ N950U1 ورژن N950U1UES6DSG2 اندروید 9.0

N950U1 N950U1UES6DSG2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G935U ورژن G935UUESACSF1 اندروید 8.0

G935U G935UUESACSF1 Android 8.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G930U ورژن G930UUESACSF1 اندروید 8.0

G930U G930UUESACSF1 Android 8.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 3 فایل سامسونگ T860X ورژن T860XXXU1ASGF اندروید 9.0

T860X T860XXXU1ASGF Android 9.0 3File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T837R4 ورژن T837R4TYS2BSG1 اندروید 9.0

T837R4 T837R4TYS2BSG1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ S767VL ورژن S767VLUDU4BSG3 اندروید 9.0

S767VL S767VLUDU4BSG3 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ S367VL ورژن S367VLUDU4BSG3 اندروید 9.0

S367VL S367VLUDU4BSG3 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J337R7 ورژن J337R7WWU4BSG1 اندروید 9.0

J337R7 J337R7WWU4BSG1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J337R7 ورژن J337R7WWU4BSG1 اندروید 9.0

J337R7 J337R7WWU4BSG1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G965U ورژن G965USQS6CSGB اندروید 9.0

G965U G965USQS6CSGB Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G960U ورژن G960USQS6CSGB اندروید 9.0

G960U G960USQS6CSGB Android 9.0 5File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 2230
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 15 مرداد 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ A705MN ورژن A705MNXXU3ASG7 باینری U3

A705MN Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A705MNXXU3ASG7

 


 

کامبینیشن سامسونگ A705MN ورژن A705MNXXU2ASG8 باینری U2

A705MN Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A705MNXXU2ASG8

 


 

کامبینیشن سامسونگ J400G ورژن J400GDXU4ASG1 باینری U4

J400G Binary U4 COMBINATION FAC FA80 J400GDXU4ASG1

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A705MN ورژن A705FNXXU3ASG6 اندروید 9.0

A705FN A705FNXXU3ASG6 Android 9.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 2196
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 14 مرداد 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ G960F ورژن G960FXXU6ASG2 باینری U6

G960F Binary U6 COMBINATION OXM FA80 G960FXXU6ASG2

 


 

کامبینیشن سامسونگ F900F ورژن F900FXXU1ASG2

F900F COMBINATION FAC FA90 F900FXXU1ASG2

 


 

کامبینیشن سامسونگ A530F ورژن A530FXXU7ASG1 باینری U7

A530F Binary U7 COMBINATION OXM FA71 A530FXXU7ASG1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A805F ورژن A805FXXU1ASG8

A805F COMBINATION FAC FA90 A805FXXU1ASG8

 


 

کامبینیشن سامسونگ A805F ورژن A805FXXU2ASG9 باینری U2

A805F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A805FXXU2ASG9

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T725 ورژن T725XXU1ASG3 اندروید 9.0

T725 T725XXU1ASG3 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G975F ورژن G975FXXU3ASG8 اندروید 9.0

G975F G975FXXU3ASG8 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G973F ورژن G973FXXU3ASG8 اندروید 9.0

G973F G973FXXU3ASG8 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G970F ورژن G970FXXU3ASG8 اندروید 9.0

G970F G970FXXU3ASG8 Android 9.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 2048
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 14 مرداد 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G975U ورژن G975USQU2ASG8 اندروید 9.0

G975U G975USQU2ASG8 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G975U ورژن G975USQS2ASGB اندروید 9.0

G975U G975USQS2ASGB Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G973U ورژن G973USQS2ASGB اندروید 9.0

G973U G973USQS2ASGB Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G970U ورژن G970USQS2ASGB اندروید 9.0

G970U G970USQS2ASGB Android 9.0 5File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 2101
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 13 مرداد 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ G975U ورژن G975USQU2ASG6 باینری U2

G975U Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G975USQU2ASG6

 


 

کامبینیشن سامسونگ G973U ورژن G973USQU2ASG4 باینری U2

G973U Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G973USQU2ASG4

 


 

کامبینیشن سامسونگ G970U ورژن G970USQU1ASG5

G970U COMBINATION FAC FA90 G970USQU1ASG5

 
:: بازدید از این مطلب : 1909
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 12 مرداد 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ G975U ورژن G975USQU1ASG5

G975U COMBINATION FAC FA90 G975USQU1ASG5

 


 

کامبینیشن سامسونگ G973U ورژن G973USQU1ASG3

G973U COMBINATION FAC FA90 G973USQU1ASG3

 


 

کامبینیشن سامسونگ G970U ورژن G970USQU2ASG4 باینری U2

G970U Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G970USQU2ASG4

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J720F ورژن J720FDDU4BSG7 اندروید 9.0

J720F J720FDDU4BSG7 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T818T ورژن T818TUVS4BSG3 اندروید 7.0

T818T T818TUVS4BSG3 Android 7.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T295 ورژن T295XXU1ASG4 اندروید 9.0

T295 T295XXU1ASG4 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N950U ورژن N950USQS6DSG6 اندروید 9.0

N950U N950USQS6DSG6 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G977U ورژن G977UVRU2ASGC اندروید 9.0

G977U G977UVRU2ASGC Android 9.0 5File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 1987
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 12 مرداد 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ G950U ورژن G950USQU6ASG1 باینری U6

G950U Binary U6 COMBINATION FA70 G950USQU6ASG1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G965F ورژن G965FXXU6ASG2 باینری U6

G965F Binary U6 COMBINATION OXM FA80 G965FXXU6ASG2

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T725 ورژن T725XXU1ASE8 اندروید 9.0

T725 T725XXU1ASE8 Android 9.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 2103
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 9 مرداد 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ J260T1 ورژن J260T1UVU3ASG1 باینری U3

J260T1 Binary U3 COMBINATION FAC FA81 J260T1UVU3ASG1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G975F ورژن G975FXXU3ASG3 باینری U3

G975F Binary U3 COMBINATION FAC FA90 G975FXXU3ASG3

 


 

کامبینیشن سامسونگ G970F ورژن G970FXXU3ASG3 باینری U3

G970F Binary U3 COMBINATION FAC FA90 G970FXXU3ASG3

 


 

کامبینیشن سامسونگ A705FN ورژن A705FNXXU3ASG7 باینری U3

A705FN Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A705FNXXU3ASG7

 


 

کامبینیشن سامسونگ A705FN ورژن A705FNXXU3ASG7 باینری U3

A705FN Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A705FNXXU3ASG7

 


 

کامبینیشن سامسونگ A705FN ورژن A705FNXXU2ASG8 باینری U2

A705FN Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A705FNXXU2ASG8

 


 

کامبینیشن سامسونگ A705FN ورژن A705FNXXU1ASG6

A705FN COMBINATION FAC FA90 A705FNXXU1ASG6

 


 

کامبینیشن سامسونگ A505F ورژن A505FDDU1ASG2

A505F COMBINATION FAC FA90 A505FDDU1ASG2

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G973U ورژن G973USQU2ASG8 اندروید 9.0

G973U G973USQU2ASG8 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G970U ورژن G970USQU2ASG8 اندروید 9.0

G970U G970USQU2ASG8 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G935T ورژن G935TUVSACSG1 اندروید 8.0

G935T G935TUVSACSG1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G930T1 ورژن G930T1UVSACSG2 اندروید 8.0

G930T1 G930T1UVSACSG2 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G930T ورژن G930TUVSACSG1 اندروید 8.0

G930T G930TUVSACSG1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G892U ورژن G892USQS5BSG4 اندروید 8.0

G892U G892USQS5BSG4 Android 8.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A530F ورژن A530FXXS7CSG4 اندروید 9.0

A530F A530FXXS7CSG4 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A520F ورژن A520FXXSBCSG2 اندروید 8.0

A520F A520FXXSBCSG2 Android 8.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 2287
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 8 مرداد 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ A7050 ورژن A7050ZCU3ASG6 باینری U3

A7050 Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A7050ZCU3ASG6

 


 

کامبینیشن سامسونگ A7050 ورژن A7050ZCU2ASG5 باینری U2

A7050 Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A7050ZCU2ASG5

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ T837P ورژن T837PVPS3BSG1 اندروید 9.0

T837P T837PVPS3BSG1 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N950U ورژن N950USQS6DSG4 اندروید 9.0

N950U N950USQS6DSG4 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G965U1 ورژن G965U1UEU5CSF1 اندروید 9.0

G965U1 G965U1UEU5CSF1 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G960U1 ورژن G960U1UEU5CSF1 اندروید 9.0

G960U1 G960U1UEU5CSF1 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ A600T ورژن A600TUVS2BSG1 اندروید 9.0

A600T A600TUVS2BSG1 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ A600T1 ورژن A600T1UVS2BSG1 اندروید 9.0

A600T1 A600T1UVS2BSG1 Android 9.0 5File Firmware

 


 

کامبینیشن سامسونگ A3050 ورژن A3050ZCU1ASG1

A3050 COMBINATION FAC FA90 A3050ZCU1ASG1

 
:: بازدید از این مطلب : 2097
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 6 مرداد 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ G973F ورژن G973FXXU3ASG3 باینری U3

G973F Binary U3 COMBINATION FAC FA90 G973FXXU3ASG3

 


 

کامبینیشن سامسونگ J730G ورژن J730GDXU7ASG1 باینری U7

J730G Binary U7 COMBINATION OXA FA70 J730GDXU7ASG1

 


 

کامبینیشن سامسونگ J730GM ورژن J730GMDXU7ASG1 باینری U7

J730GM Binary U7 COMBINATION OLC FA70 J730GMDXU7ASG1

 


 

کامبینیشن سامسونگ J400F ورژن J400FXXU4ASG1 باینری U4

J400F Binary U4 COMBINATION FAC FA80 J400FXXU4ASG1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A705GM ورژن A705GMDDU3ASG7 باینری U3

A705GM Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A705GMDDU3ASG7

 


 

کامبینیشن سامسونگ A705GM ورژن A705GMDDU2ASG8 باینری U2

A705GM Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A705GMDDU2ASG8

 


 

کامبینیشن سامسونگ A705GM ورژن A705GMDDU1ASG5

A705GM COMBINATION FAC FA90 A705GMDDU1ASG5

 


 

کامبینیشن سامسونگ A600FN ورژن A600FNXXU4ASG1 باینری U4

A600FN Binary U4 COMBINATION FAC FA80 A600FNXXU4ASG1

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N950F ورژن N950FXXS7DSG1 اندروید 9.0

N950F N950FXXS7DSG1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J260T1 ورژن J260T1UVS3ASG1 اندروید 8.1.0

J260T1 J260T1UVS3ASG1 Android 8.1.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G955U ورژن G955USQS6DSG4 اندروید 9.0

G955U G955USQS6DSG4 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G950U ورژن G950USQS6DSG4 اندروید 9.0

G950U G950USQS6DSG4 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G892U ورژن G892USQS5BSG2 اندروید 8.0

G892U G892USQS5BSG2 Android 8.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A605F ورژن A605FJXS4BSG1 اندروید 9.0

A605F A605FJXS4BSG1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ A205U ورژن A205USQU1ASG4 اندروید 9.0

A205U A205USQU1ASG4 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ A205U ورژن A205USQU1ASG3 اندروید 9.0

A205U A205USQU1ASG3 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ A205U ورژن A205USQU1ASFA اندروید 9.0

A205U A205USQU1ASFA Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ A102U ورژن A102USQU1ASFA اندروید 9.0

A102U A102USQU1ASFA Android 9.0 5File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 2452
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 5 مرداد 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ T27V ورژن T727VVRU1ASG7

T727V COMBINATION FAC FA90 T727VVRU1ASG7

 


 

کامبیشنشن سامسونگ T725 ورژن T725XXU1ASG2

T725 COMBINATION FAC FA90 T725XXU1ASG2

 


 

کامبینیشن سامسونگ T720 ورژن T720XXU1ASG2

T720 COMBINATION FAC FA90 T720XXU1ASG2

 
:: بازدید از این مطلب : 2183
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 3 مرداد 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

فایل فلش 3 فایل فارسی سامسونگ T720 ورژن T720XXU1ASG3 اندروید 9.0

T720 T720XXU1ASG3 Android 9.0 3File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J610F ورژن J610FXXU2BSF6 اندروید 9.0

J610F J610FXXU2BSF6 Android 9.0 4File Firmware

 


 

کامبینیشن سامسونگ J730F ورژن J730FXXU5ASG1 باینری U5

J730F Binary U5 COMBINATION OXA FA70 J730FXXU5ASG1

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A805F ورژن A805FXXU2ASG7 اندروید 9.0

A805F A805FXXU2ASG7 Android 9.0 4File Firmware

 


 

کامبینیشن سامسونگ A705MN ورژن A705MNXXU3ASG4 باینری U3

A705MN Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A705MNXXU3ASG4

 


 

کامبینیشن سامسونگ A705GM ورژن A705GMDDU3ASG4 باینری U3

A705GM Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A705GMDDU3ASG4

 


 

کامبینیشن سامسونگ A8050 ورژن A8050ZCU2ASG1 باینری U2

A8050 Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A8050ZCU2ASG1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A8050 ورژن A8050ZCU1ASG2

A8050 COMBINATION FAC FA90 A8050ZCU1ASG2

 


 

کامبینیشن سامسونگ A7050 ورژن A7050ZCU3ASG4 باینری U3

A7050 Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A7050ZCU3ASG4

 


 

کامبینیشن سامسونگ A6060 ورژن A6060ZCU1ASG3

A6060 COMBINATION FAC FA90 A6060ZCU1ASG3

 


 

کامبینیشن سامسونگ A205GN ورژن A205GNDXU2ASG2 باینری U2

A205GN Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A205GNDXU2ASG2

 


 

کامبینیشن سامسونگ A105G ورژن A105GDXU3ASG1 باینری U3

A105G Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A105GDXU3ASG1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A105G ورژن A105GDXU2ASF2 باینری U2

A105G Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A105GDXU2ASF2

 


 

کامبینیشن سامسونگ A105F ورژن A105FXXU3ASG2 باینری U3

A105F Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A105FXXU3ASG2

 


 

کامبینیشن سامسونگ A105F ورژن A105FXXU2ASF3

A105F COMBINATION FAC FA90 A105FXXU2ASF3

 


 

کامبینیشن سامسونگ N960U ورژن N960USQU2ASG1 باینری U2

N960U Binary U2 COMBINATION FAC FA81 N960USQU2ASG1

 


 

کامبینیشن سامسونگ T387V ورژن T378VVRU4ASG2 باینری U4

T378V Binary U4 COMBINATION VZW FA71 T378VVRU4ASG2

 


 

کامبینیشن سامسونگ T725C ورژن T725CZCU1ASF1

T725C COMBINATION FAC FA90 T725CZCU1ASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ P205 ورژن P205DXU1ASG1

P205 COMBINATION FAC FA90 P205DXU1ASG1

 


 

کامبینیشن سامسونگ P200 ورژن P200ZCU1ASG1

P200 COMBINATION FAC FA90 P200ZCU1ASG1

 


 

کامبینیشن سامسونگ M405F ورژن M405FDDU1ASG3

M405F COMBINATION FAC FA90 M405FDDU1ASG3

 


 

کامبینیشن سامسونگ M305M ورژن M305MUBU1ASG2

M305M COMBINATION FAC FA81 M305MUBU1ASG2

 


 

کامبینیشن سامسونگ M305F ورژن M305FXXU1ASG1

M305F COMBINATION FAC FA81 M305FXXU1ASG1

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N950U ورژن N950USQS6DSG5 اندروید 9.0

N950U N950USQS6DSG5 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J737R4 ورژن J737R4TYU4BSF2 اندروید 9.0

J737R4 J737R4TYU4BSF2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ J737P ورژن J737PVPU3BSF6 اندروید 9.0

J737P J737PVPU3BSF6 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل ساموسنگ J737A ورژن J737AUCU4BSF4 اندروید 9.0

J737A J737AUCU4BSF4 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J337VPP ورژن J337VPPVRU3BSEB اندروید 9.0

J337VPP J337VPPVRU3BSEB Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J337V ورژن J337VVRU3BSEB اندروید 9.0

J337V J337VVRU3BSEB Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G955U ورژن G955USQU6DSG7 اندروید 9.0

G955U G955USQU6DSG7 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G950U ورژن G950USQU6DSG7 اندروید 9.0

G950U G950USQU6DSG7 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G892A ورژن G892AUCU5CSF8 اندروید 9.0

G892A G892AUCU5CSF8 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G891A ورژن G891AUCU6CSF2 اندروید 8.0

G891A G891AUCU6CSF2 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ A102U ورژن A102USQU1ASF1 اندروید 9.0

A102U A102USQU1ASF1 Android 9.0 5File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 2668
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 1 مرداد 1398 | نظرات ()