نوشته شده توسط : Admin

 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ J727P ورژن J727PVPS6BSK1 اندروید 8.0

J727P J727PVPS6BSK1 Android 8.0 5File Firmware

 


 

کامبینیشن سامسونگ J737R4 ورژن J737R4TYU6BSL1 باینری U6

J737R4 Binary U6 COMBINATION FAC FA80 J737R4TYU6BSL1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A505G ورژن A505GTUBU4ASL1 باینری U4

A505G Binary U4 COMBINATION FAC FA90 A505GTUBU4ASL1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G973F ورژن G973FXXU3ASK4 باینری U3

G973F Binary U3 COMBINATION FAC FA90 G973FXXU3ASK4

 


 

کامبینیشن سامسونگ G973F ورژن G973FXXU1ASK2

G973F COMBINATION FAC FA90 G973FXXU1ASK2

 


 

R805F COMBINATION-FT40_R805FXXU1ASL2

R805F COMBINATION FT40 R805FXXU1ASL2

 


 

R815F COMBINATION-FT40_R815FXXU1ASL2

R815F COMBINATION FT40 R815FXXU1ASL2

 


 

R815U COMBINATION-FT40_R815USQU1ASL2

R815U COMBINATION FT40 R815USQU1ASL2

 


 

R810 R810XXU1DSL1 3File Firmware

R810 R810XXU1DSL1 3File Firmware

 


 

R800 R800XXU1DSL1 3File Firmware

R800 R800XXU1DSL1 3File Firmware

 


 

R500 R500XXU1DSL1 3File Firmware

R500 R500XXU1DSL1 3File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N976Q ورژن N976QXXS2ASL1 اندروید 9.0

N976Q N976QXXS2ASL1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J727U ورژن J727UUES7BSK2 اندروید 8.1

J727U J727UUES7BSK2 Android 8.1 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J337U ورژن J337UUES4BSK1 اندروید 9.0

J337U J337UUES4BSK1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G975U ورژن G975USQU2CSKP اندروید 10

G975U G975USQU2CSKP Android 10 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G973U ورژن G973USQU2CSKP اندروید 10

G973U G973USQU2CSKP Android 10 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G970U ورژن G970USQU2CSKP اندروید 10

G970U G970USQU2CSKP Android 10 5File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 1802
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 29 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

R810 COMBINATION-FT40_R810XXU1ASL2

R810 COMBINATION FT40 R810XXU1ASL2

 


 

R500 COMBINATION-FT40_R500XXU1ASL2

R500 COMBINATION FT40 R500XXU1ASL2

 


 

کامبینیشن سامسونگ S506DL ورژن S506DLUDU2ASL1 باینری U2

S506DL COMBINATION FAC FA90 S506DLUDU2ASL1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G975F ورژن G975FXXU2ASL1

G975F COMBINATION FAC FA90 G975FXXU2ASL1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A515F ورژن A515FXXU1ASL1

A515F COMBINATION FAC FAQ0 A515FXXU1ASL1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A908B ورژن A908BXXU2ASK3 باینری U2

A908B Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A908BXXU2ASK3

 


v

کامبینیشن سامسونگ A505U ورژت A505USQU3ASL1 باینری U3

A505U Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A505USQU3ASL1

 


 

کامبینیشن سامسونگ M305M ورژن M305MUBU3ASK1 باینری U3

M305M Binary U3 COMBINATION FAC FA81 M305MUBU3ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ M105G ورژن M105GDXU3ASL2 باینری U3

M105G Binary U3 COMBINATION FAC FA81 M105GDXU3ASL2

 


 

کامبینیشن سامسونگ G889A ورژن G889AUCU1ASJ1

G889A COMBINATION FAC FA81 G889AUCU1ASJ1

 


 

کامبینیشن سامسونگ T585 ورژن T585XXU6ASL1 باینری U6

T585 Binary U6 COMBINATION FA60 T585XXU6ASL1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G8850 ورژن G8850ZCU4ASK1 باینری U4

G8850 Binary U4 COMBINATION CHC FA80 G8850ZCU4ASK1

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ S205DL ورژن S205DLUDU2ASK2 اندروید 9.0

S205DL S205DLUDU2ASK2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N960U ورژن N960USQS3CSK2 اندروید 9.0

N960U N960USQS3CSK2 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ M105G ورژن M105GDXS3BSK2 اندروید 9.0

M105G M105GDXS3BSK2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J330F ورژن J330FXWU3CSK2 اندروید 9.0

J330F J330FXWU3CSK2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G965U ورژن G965USQS7CSK4 اندروید 9.0

G965U G965USQS7CSK4 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G960U ورژن G960USQS7CSK4 اندروید 9.0

G960U G960USQS7CSK4 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A750F ورژن A750FXXU3BSL1 اندروید 9.0

A750F A750FXXU3BSL1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 3 فایل سامسونگ A515X ورژن A515XXXU1ASK6 اندروید 10

A515X A515XXXU1ASK6 Android 10 3File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ A205U ورژن A205USQU3ASK1 اندروید 9.0

A205U A205USQU3ASK1 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ A102U ورژن A102USQU4ASK7 اندروید 9.0

A102U A102USQU4ASK7 Android 9.0 5File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 2027
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 28 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ T867U ورژن T867USQS2ASK3 اندروید 9.0

T867U T867USQS2ASK3 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ J737A ورژن J737AUCS6BSK1 اندروید 9.0

J737A J737AUCS6BSK1 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G965U ورژن G965USQU7CSK6 اندروید 9.0

G965U G965USQU7CSK6 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G965U ورژن G965USQS7CSK5 اندروید 9.0

G965U G965USQS7CSK5 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G960U ورژن G960USQU7CSK6 اندروید 9.0

G960U G960USQU7CSK6 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G960U ورژن G960USQS7CSK5 اندروید 9.0

G960U G960USQS7CSK5 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ F900U ورژن F900USQS2ASK2 اندروید 9.0

F900U F900USQS2ASK2 Android 9.0 5File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 1834
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 26 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ G892U ورژن G892USQU6ASK1 باینری U6

G892U Binary U6 COMBINATION FA70 G892USQU6ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ J810Y ورژن J810YDXU5ASK1 باینری U5

J810Y Binary U5 COMBINATION FAC FA80 J810YDXU5ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A205F ورژن A205FDDU2ASK5 باینری U2

A205F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A205FDDU2ASK5

 


 

کامبینیشن سامسونگ A205F ورژن A205FDDU3ASK6 باینری U3

A205F Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A205FDDU3ASK6

 


 

کامبینیشن سامسونگ A3050 ورژن A3050ZCU2ASK2 باینری U2

A3050 Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A3050ZCU2ASK2

 


 

کامبینیشن سامسونگ T545 ورژن T545XXU1ASL1

T545 COMBINATION FAC FA90 T545XXU1ASL1

 


 

کامبینیشن سامسونگ T547U ورژن T547UUEU1ASL1

T547U COMBINATION FAC FA90 T547UUEU1ASL1

 


 

کامبینیشن سامسونگ S337TL ورژن S337TLUDU7ASK1 باینری U7

S337TL Binary U7 COMBINATION TFN FA70 S337TLUDU7ASK1

 


 

R800 COMBINATION-FT40_R800XXU1ASL2

R800 COMBINATION FT40 R800XXU1ASL2

 


 

کامبینیشن سامسونگ R820 ورژن R820XXU1ASL2

R820 COMBINATION FT40 R820XXU1ASL2

 


 

R825U COMBINATION-FT40_R825USQU1ASL2

R825U COMBINATION FT40 R825USQU1ASL2

 


 

R830 COMBINATION-FT40_R830XXU1ASL2

R830 COMBINATION FT40 R830XXU1ASL2

 


 

کامبینیشن سامسونگ R835U ورژن R835USQU1ASL2

R835U COMBINATION FT40 R835USQU1ASL2

 


 

N976U USERDATA_ATT_N976USQU1ASL3

N976U USERDATA ATT N976USQU1ASL3

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N960U ورژن N960USQS3CSK1 اندروید 9.0

N960U N960USQS3CSK1 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N950U ورژن N950USQS7DSK6 اندروید 9.0

N950U N950USQS7DSK6 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G965U ورژن G965USQS7CSK3 اندروید 9.0

G965U G965USQS7CSK3 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G965F ورژن G965FXXS7CSK4 اندروید 9.0

G965F G965FXXS7CSK4 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G960U ورژن G960USQS7CSK3 اندروید 9.0

G960U G960USQS7CSK3 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G960F ورژن G960FXXS7CSK4 اندروید 9.0

G960F G960FXXS7CSK4 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G570F ورژن G570FXXS2CSH1 اندروید 8.0

G570F G570FXXS2CSH1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ F900U1 ورژن F900U1UES2ASK1 اندروید 9.0

F900U1 F900U1UES2ASK1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ F900F ورژن F900FXXU2ASKB اندروید 9.0

F900F F900FXXU2ASKB Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ A205U ورژن A205USQU3ASK8 اندروید 9.0

A205U A205USQU3ASK8 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G973F ورژن G973FXXU3BSKO اندروید 10

G973F G973FXXU3BSKO Android 10 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G975F ورژن G975FXXU3BSKO اندروید 10

G975F G975FXXU3BSKO Android 10 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G970F ورژن G970FXXU3BSKO اندروید 10

G970F G970FXXU3BSKO Android 10 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 1786
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 24 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G970F ورژن G970FXXU3BSKO اندروید 10

G970F G970FXXU3BSKO Android 10 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G975F ورژن G975FXXU3BSKO اندروید 10

G975F G975FXXU3BSKO Android 10 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G973F ورژن G973FXXU3BSKO اندروید 10

G973F G973FXXU3BSKO Android 10 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 1614
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 24 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ A600P ورژن A600PVPU5ASK1 باینری U5

A600P Binary U5 COMBINATION FAC FA80 A600PVPU5ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A600U ورژن A600UUES4BSK1 باینری S4

A600U Binary S4 COMBINATION FAC FA80 A600UUES4BSK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ J337U ورژن J337UUES4BSK1

J337U COMBINATION FAC FA80 J337UUES4BSK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ J737A ورژن J737AUCU6ASK1 باینری U6

J737A Binary U6 COMBINATION FAC FA80 J737AUCU6ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ J415F ورژن J415FXXU5ASK1 باینری U5

J415F Binary U5 COMBINATION FAC FA81 J415FXXU5ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ M205F ورژن M205FDDU3ASL1 باینری U3

M205F Binary U3 COMBINATION FAC FA81 M205FDDU3ASL1

 


 

کامبینیشن سامسونگ T387AA ورژن T387AAUCU2ASK1 باینری U2

T387AA Binary U2 COMBINATION FAC FA81 T387AAUCU2ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ T927A ورژن T927AUCU4ASK1 باینری U4

T927A Binary U4 COMBINATION FAC FA81 T927AUCU4ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A205U ورژن A205USQU3ASK1 باینری U3

A205U Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A205USQU3ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A3051 ورژن A3051XXU3ASL1 باینری U3

A3051 Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A3051XXU3ASL1

 


 

کامبینیشن سامسونگ F9000 ورژن F9000ZCU2ASK1 باینری U2

F9000 Binary U2 COMBINATION FAC FA90 F9000ZCU2ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G975F ورژن G975FXXU1ASK3

G975F COMBINATION FAC FA90 G975FXXU1ASK3

 


 

کامبینیشن سامسونگ G975F ورژن G975FXXU3ASK2 باینری U3

G975F Binary U3 COMBINATION FAC FA90 G975FXXU3ASK2

 


 

کامبینیشن سامسونگ N970F ورژن N970FXXU1ASK2

N970F COMBINATION FAC FA90 N970FXXU1ASK2

 


 

کامبینیشن سامسونگ N970U ورژن N970USQU2ASK2 باینری U2

N970U Binary U2 COMBINATION FAC FA90 N970USQU2ASK2

 


 

کامبینیشن سامسونگ N975F ورژن N975FXXU1ASK1

N975F COMBINATION FAC FA90 N975FXXU1ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ N976B ورژن N976BXXU1ASK1

N976B COMBINATION FAC FA90 N976BXXU1ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ N976Q ورژن N976QXXU2ASK1 باینری U2

N976Q Binary U2 COMBINATION FAC FA90 N976QXXU2ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ N976V ورژن N976VVRU2ASK2 باینری U2

N976V Binary U2 COMBINATION FAC FA90 N976VVRU2ASK2

 


 

کامبینیشن سامسونگ N9700 ورژن N9700ZCU1ASK2

N9700 COMBINATION FAC FA90 N9700ZCU1ASK2

 


 

کامبینیشن سامسونگ N9750 ورژن N9750ZHU1ASK2

N9750 COMBINATION FAC FA90 N9750ZHU1ASK2

 


 

کامبینیشن سامسونگ N9760 ورژن N9760ZCU1ASK1

N9760 COMBINATION FAC FA90 N9760ZCU1ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ W2020 ورژن W2020ZCU1ASK5

W2020 COMBINATION FAC FA90 W2020ZCU1ASK5

 


 

کامبینیشن سامسونگ A515F ورژن A515FXXU1ASK8

A515F COMBINATION FAC FAQ0 A515FXXU1ASK8

 


 

کامبینیشن سامسونگ N976U ورژن N976USQU1ASL1

N976U COMBINATION FAC FAQ0 N976USQU1ASL1

 


 

کامبینیشن سامسونگ J727T ورژن J727TUVU7ASL1 باینری U7

J727T Binary U7 COMBINATION TMB FA70 J727TUVU7ASL1

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T867R4 ورژن T867R4TYS2ASK1 اندروید 9.0

T867R4 T867R4TYS2ASK1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T395 ورژن T395JXU5CSJ1 اندروید 9.0

T395 T395JXU5CSJ1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ S337TL ورژن S337TLUDS7BSK1 اندروید 7.0

S337TL S337TLUDS7BSK1 Android 7.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N976U ورژن N976USQU1ASL3 اندروید 10

N976U N976USQU1ASL3 Android 10 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ N975U1 ورژن N975U1UES2ASK2 اندروید 9.0

N975U1 N975U1UES2ASK2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ N970U1 ورژن N970U1UES2ASK2 اندروید 9.0

N970U1 N970U1UES2ASK2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N950U ورژن N950USQU7DSK4 اندروید 9.0

N950U N950USQU7DSK4 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ M205F ورژن M205FDDS3BSK2 اندروید 9.0

M205F M205FDDS3BSK2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G975U1 ورژن G975U1UES2BSKA اندروید 9.0

G975U1 G975U1UES2BSKA Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G973U1 ورژن G973U1UES2BSKA اندروید 9.0

G973U1 G973U1UES2BSKA Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G970U1 ورژن G970U1UES2BSKA اندروید 9.0

G970U1 G970U1UES2BSKA Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G950F ورژن G950FXXU6DSK9 اندروید 9.0

G950F G950FXXU6DSK9 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ F900U ورژن F900USQU2ASK1 اندروید 9.0

F900U F900USQU2ASK1 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A720F ورژن A720FXXU9CSK3 اندروید 8.0

A720F A720FXXU9CSK3 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ A600U ورژن A600UUES4BSK1 اندروید 9.0

A600U A600UUES4BSK1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A515F ورژن A515FXXU1ASKJ اندروید 10

A515F A515FXXU1ASKJ Android 10 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ A505U1 ورژن A505U1UES3ASK1 اندروید 9.0

A505U1 A505U1UES3ASK1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ A505U ورژن A505USQS3ASK3 اندروید 9.0

A505U A505USQS3ASK3 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A305F ورژن A305FDDU3ASK3 اندروید 9.0

A305F A305FDDU3ASK3 Android 9.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 1630
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 20 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ M307F ورژن M307FXXU2ASK2 باینری U2

M307F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 M307FXXU2ASK2

 


 

کامبینیشن سامسونگ M307F ورژن M307FXXU1ASK1

M307F COMBINATION FAC FA90 M307FXXU1ASK1

 


 

کامنبینیشن سامسونگ A705FN ورژن A705FNXXU4ASK5 باینری U4

A705FN Binary U4 COMBINATION FAC FA90 A705FNXXU4ASK5

 


 

کامبینیشن سامسونگ A307GT ورژن A307GTVJU2ASK4 باینری U2

A307GT Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A307GTVJU2ASK4

 


 

کامبینیشن سامسونگ G955F ورژن G955FXXU6ASK1 باینری U6

G955F Binary U6 COMBINATION FA70 G955FXXU6ASK1

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T727V ورژن T727VVRS1ASK2 اندروید 9.0

T727V T727VVRS1ASK2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

کامبینیشن سامسونگ R500 ورژن R500XXU1ASK2

R500 COMBINATION FT40 R500XXU1ASK2

 


 

کامبینیشن سامسونگ N976U ورژن N976USQU1ASK6

N976U COMBINATION FAC FAQ0 N976USQU1ASK6

 


 

کامبینیشن سامسونگ T867V ورژن T867VVRU2ASK1 باینری U2

T867V Binary U2 COMBINATION FAC FA90 T867VVRU2ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A7050 ورژن A7050ZCU4ASK3 باینری U4

A7050 Binary U4 COMBINATION FAC FA90 A7050ZCU4ASK3

 


 

کامبینیشن سامسونگ A805F ورژن A805FXXU3ASK3 باینری U3

A805F Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A805FXXU3ASK3

 


 

کامبینیشن سامسونگ A805F ورژن A805FXXU2ASK2 باینری U2

A805F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A805FXXU2ASK2

 


 

کامبینیشن سامسونگ A102U ورژن A102USQU4ASK1 باینری U4

A102U Binary U4 COMBINATION FAC FA90 A102USQU4ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ N960U ورژن N960USQU3ASJ1 باینری U3

N960U Binary U3 COMBINATION FAC FA81 N960USQU3ASJ1

 


 

کامبینیشن سامسونگ J337T ورژن J337TUVU6ASK2 باینری U6

J337T Binary U6 COMBINATION FAC FA80 J337TUVU6ASK2

 


 

فایل فلش 3 فایل فارسی سامسونگ T590 ورژن T590XXU3BSJ1 اندروید 9.0

T590 T590XXU3BSJ1 Android 9.0 3File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ S506DL ورژن S506DLUDS2ASJ1 اندروید 9.0

S506DL S506DLUDS2ASJ1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ S205DL ورژن S205DLUDS2ASJ1 اندروید 9.0

S205DL S205DLUDS2ASJ1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ S102DL ورژن S102DLUDS2ASJ1 اندروید 9.0

S102DL S102DLUDS2ASJ1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 3 فایل سامسونگ R830 ورژن R830XXU1BSK4

R830 R830XXU1BSK4 3File Firmware

 


 

فایل فلش 3 فایل سامسونگ R820 ورژن R820XXU1BSK4

R820 R820XXU1BSK4 3File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ N975F ورژن N975FXXU1ASK7 اندروید 9.0

N975F N975FXXU1ASK7 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J727R4 ورژن J727R4TYS2BSJ1 اندروید 8.1

J727R4 J727R4TYS2BSJ1 Android 8.1 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J337T ورژن J337TUVS6ASK2 اندروید 8.0

J337T J337TUVS6ASK2 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G965U ورژن G965USQS7CSJ9 اندروید 9.0

G965U G965USQS7CSJ9 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G960U ورژن G960USQS7CSJ9 اندروید 9.0

G960U G960USQS7CSJ9 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G955U ورژن G955USQU6DSJ6 اندروید 9.0

G955U G955USQU6DSJ6 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G950U ورژن G950USQU6DSJ6 اندروید 9.0

G950U G950USQU6DSJ6 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ F900F ورژن F900FXXS2ASK1 اندروید 9.0

F900F F900FXXS2ASK1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A520F ورژن A520FXXSCCSK3 اندروید 8.0

A520F A520FXXSCCSK3 Android 8.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 1710
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 6 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ T837T ورژن T837TUVS4BSK1 اندروید 9.0

T837T T837TUVS4BSK1 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ T597P ورژن T597PVPS2BSK1 اندروید 9.0

T597P T597PVPS2BSK1 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N970U1 ورژن N970U1UEU1ASJ3 اندروید 9.0

N970U1 N970U1UEU1ASJ3 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ J337A ورژن J337AUCS8BSK1 اندروید 9.0

J337A J337AUCS8BSK1 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G975U ورژن G975USQS2BSIW اندروید 9.0

G975U G975USQS2BSIW Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G970U ورژن G970USQS2BSIW اندروید 9.0

G970U G970USQS2BSIW Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ A102U ورژن A102USQS4ASK2 اندروید 9.0

A102U A102USQS4ASK2 Android 9.0 5File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 1729
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 4 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ G955F ورژن G955FXXU5ASF1 باینری U5

G955F Binary U5 COMBINATION FA70 G955FXXU5ASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ N950F ورژن N950FXXU8ASK1 باینری U8

N950F Binary U8 COMBINATION FA71 N950FXXU8ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G960U ورژن G960USQU7ASK1 باینری U7

G960U Binary U7 COMBINATION FAC FA80 G960USQU7ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G960U ورژن G960USQU7ASK1 باینری U7

G960U Binary U7 COMBINATION FAC FA80 G960USQU7ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G965U ورژن G965USQU7ASK1 باینری U7

G965U Binary U7 COMBINATION FAC FA80 G965USQU7ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G9600 ورژن G9600ZCU6ASJ2 باینری U6

G9600 Binary U6 COMBINATION FAC FA80 G9600ZCU6ASJ2

 


 

کامبینیشن سامسونگ G9650 ورژن G9650ZCU6ASJ2 باینری U6

G9650 Binary U6 COMBINATION FAC FA80 G9650ZCU6ASJ2

 


 

کامبینیشن سامسونگ J610F ورژن J610FXXU4ASK1 باینری u4

J610F Binary u4 COMBINATION FAC FA81 J610FXXU4ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ N960F ورژن N960FXXU4ASJ2 باینری U4

N960F Binary U4 COMBINATION FAC FA81 N960FXXU4ASJ2

 


 

کامبینیشن سامسونگ T837V ورژن T837VVRU4ASK1 باینری U4

T837V Binary U4 COMBINATION FAC FA81 T837VVRU4ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A105G ورژن A105GDXU5ASK1 باینری U5

A105G Binary U5 COMBINATION FAC FA90 A105GDXU5ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A105G ورژن A105GDXU4ASJ1 باینری U4

A105G Binary U4 COMBINATION FAC FA90 A105GDXU4ASJ1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A205GN ورژن A205GNDXU3ASK6 باینری U3

A205GN Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A205GNDXU3ASK6

 


 

کامبینیشن سامسونگ A205GN ورژن A205GNDXU2ASK5 باینری U2

A205GN Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A205GNDXU2ASK5

 


 

کامبینیشن سامسونگ A205GN ورژن A205GNDXU1ASK4

A205GN COMBINATION FAC FA90 A205GNDXU1ASK4

 


 

کامبینیشن سامسونگ A305G ورژن A305GNDXU3ASK1 باینری U3

A305G Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A305GNDXU3ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A705MN ورژن A705MNXXU3ASK3 باینری U3

A705MN Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A705MNXXU3ASK3

 


 

کامبینیشن سامسونگ A705W ورژن A705WVLU2ASK1 باینری U2

A705W Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A705WVLU2ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A805F ورژن A805FXXU3ASK1 باینری U3

A805F Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A805FXXU3ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A7050 ورژن A7050ZCU3ASJ1 باینری U3

A7050 Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A7050ZCU3ASJ1

 


 

کامبینیشن سامسونگ F900F ورژن F900FXXU2ASK1 باینری U2

F900F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 F900FXXU2ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ T865 ورژن T865XXU2ASK1 باینری U2

T865 Binary U2 COMBINATION FAC FA90 T865XXU2ASK1

 


 

کامبینیشن سامسونگ N976U ورژن N976USQU1ASK5

N976U COMBINATION FAC FAQ0 N976USQU1ASK5

 


 

کامبینیشن سامسونگ J701F ورژن J701FXXU7ASH2 باینری U7

J701F Binary U7 COMBINATION OLB FA70 J701FXXU7ASH2

 


 

کامبینیشن سامسونگ R8050 ورژن R8050ZCU1ASK2

R8050 COMBINATION FT40 R8050ZCU1ASK2

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T725 ورژن T725XXU1ASJ3 اندروید 9.0

T725 T725XXU1ASJ3 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 3 فایل فارسی سامسونگ T720 ورژن T720XXU1ASK1 اندروید 9.0

T720 T720XXU1ASK1 Android 9.0 3File Firmware

 


 

فایل فلش 3 فایل فارسی سامسونگ T510 ورژن T510XXS2ASK1 اندروید 9.0

T510 T510XXS2ASK1 Android 9.0 3File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ N975U1 ورژن N975U1UEU2ASJC اندروید 9.0

N975U1 N975U1UEU2ASJC Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J530F ورژن J530FXWU5CSK2 اندروید 9.0

J530F J530FXWU5CSK2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J415F ورژن J415FXXU5BSK6 اندروید 9.0

J415F J415FXXU5BSK6 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J337AZ ورژن J337AZTUS8ASK1 اندروید 8.0

J337AZT J337AZTUS8ASK1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J336AZ ورژن J336AZTUS8ASK1 اندروید 8.0

J336AZ J336AZTUS8ASK1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J250F ورژن J250FXXU2ASK1 اندروید 7.1.1

J250F J250FXXU2ASK1 Android 7.1.1 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G965U ورژن G965USQS7CSJ7 اندروید 9.0

G965U G965USQS7CSJ7 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G965U ورژن G965USQS7CSJ6 اندروید 9.0

G965U G965USQS7CSJ6 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G960U ورژن G960USQS7CSJ6 اندروید 9.0

G960U G960USQS7CSJ6 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G960U ورژن G960USQS7CSJ7 اندروید 9.0

G960U G960USQS7CSJ7 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G935P ورژن G935PVPUACSJ3 اندروید 8.0

G935P G935PVPUACSJ3 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G930P ورژن G930PVPUACSJ3 اندروید 8.0

G930P G930PVPUACSJ3 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G892U ورژن G892USQU5CSJ4 اندروید 9.0

G892U G892USQU5CSJ4 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G610F ورژن G610FDDS1CSI1 اندروید 8.1

G610F G610FDDS1CSI1 Android 8.1 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ A600AZ ورژن A600AZTUU5BSJ4 اندروید 9.0

A600AZ A600AZTUU5BSJ4 Android 9.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 1655
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 3 آذر 1398 | نظرات ()