نوشته شده توسط : Admin

 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J500F ورژن J500FXXU1BSF2 اندروید 6.0.1

J500F J500FXXU1BSF2 Android 6.0.1 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ M205F ورژن M205FDDU1BSF4 اندروید 9.0

M205F M205FDDU1BSF4 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J260F ورژن J260FXXU3ASF1 اندروید 8.1.0

J260F J260FXXU3ASF1 Android 8.1.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A705FN ورژن A705FNXXU2ASF5 اندروید 9.0

A705FN A705FNXXU2ASF5 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A105F ورژن A105FDDU3ASG2 اندروید 9.0

A105F A105FDDU3ASG2 Android 9.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 2148
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 تير 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ G960U ورژن G960USQU6ASG1 باینری U6

G960U Binary U6 COMBINATION FAC FA80 G960USQU6ASG1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A202F ورژن A202FXXU2ASG1 باینری U2

A202F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A202FXXU2ASG1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G970F ورژن G970FXXU2ASG2 باینری U2

G970F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G970FXXU2ASG2

 


 

کامبینیشن سامسونگ G970F ورژن G970FXXU1ASG1

G970F COMBINATION FAC FA90 G970FXXU1ASG1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G965U ورژن G965USQU6ASG1 باینری U6

G965U Binary U6 COMBINATION FAC FA80 G965USQU6ASG1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G955U ورژن G955USQU6ASG1 باینری U6

G955U Binary U6 COMBINATION FA70 G955USQU6ASG1

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ M105G ورژن M105GDXU1BSF6 اندروید 9.0

M105G M105GDXU1BSF6 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G935V ورژن G935VVRUACSF2 اندروید 8.0

G935V G935VVRUACSF2 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G930V ورژن G930VVRUACSF2 اندروید 8.0

G930V G930VVRUACSF2 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ A102U ورژن A102USQU1ASG3 اندروید 9.0

A102U A102USQU1ASG3 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ A102U ورژن A102USQU1ASFI اندروید 9.0

A102U A102USQU1ASFI Android 9.0 5File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 2637
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 29 تير 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ G973F ورژن G973FXXU2ASG2 باینری U2

G973F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G973FXXU2ASG2

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G390F ورژن G390FXXU4CSG2 اندروید 9.0

G390F G390FXXU4CSG2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

کامبینیشن سامسونگ T515 ورژن T515XXU1ASG3

T515 COMBINATION FAC FA90 T515XXU1ASG3

 


 

کامبینیشن سامسونگ G975F ورژن G975FXXU2ASG2 باینری U2

G975F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G975FXXU2ASG2

 


 

کامبینیشن سامسونگ G975F ورژن G975FXXU1ASG1

G975F COMBINATION FAC FA90 G975FXXU1ASG1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G973F ورژن G973FXXU1ASG1

G973F COMBINATION FAC FA90 G973FXXU1ASG1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A705FN ورژن A705FNXXU3ASG4 باینری U3

A705FN Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A705FNXXU3ASG4

 


 

کامبینیشن سامسونگ A105FN ورژن A105FNXXU2ASG2 باینری U2

A105FN Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A105FNXXU2ASG2

 


 

کامبینیشن سامسونگ A600T ورژن A600TUVU2ASG1 باینری U2

A600T Binary U2 COMBINATION FAC FA80 A600TUVU2ASG1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A205F ورژن A205FDDU2ASG2 باینری U2

A205F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A205FDDU2ASG2

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A305F ورژن A305FDDU2ASF3 اندروید 9.0

A305F A305FDDU2ASF3 Android 9.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 2560
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 27 تير 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ A205F ورژن A205FDDU2ASG2 باینری U2

A205F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A205FDDU2ASG2

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A305F ورژن A305FDDU2ASF3 اندروید 9.0

A305F A305FDDU2ASF3 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A305F ورژن A305FDDU2ASF3 اندروید 9.0

A305F A305FDDU2ASF3 Android 9.0 4File Firmware

 


 

کامبینیشن سامسونگ T397U ورژن T397UUEU4ASF1 باینری U4

T397U Binary U4 COMBINATION OYM FA71 T397UUEU4ASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ T727V ورژن T727VVRU1ASF3

T727V COMBINATION FAC FA90 T727VVRU1ASF3

 


 

کامبینیشن سامسونگ T515 ورژن T515XXU2ASG1 باینری U2

T515 Binary U2 COMBINATION FAC FA90 T515XXU2ASG1

 


 

کامبینیشن سامسونگ T510 ورژن T510XXU2ASG1 باینری U2

T510 Binary U2 COMBINATION FAC FA90 T510XXU2ASG1

 


 

کامبینیشن سامسونگ T510 ورژن T510XXU1ASG2

T510 COMBINATION FAC FA90 T510XXU1ASG2

 


 

کامبینیشن سامسونگ M305M ورژن M305MUBU1ASG1

M305M COMBINATION FAC FA81 M305MUBU1ASG1

 


 

کامبینیشن سامسونگ N950F ورژن N950FXXU7ASG1 باینری U7

N950F Binary U7 COMBINATION FA71 N950FXXU7ASG1

 


 

کامبینیشن سامسونگ J810Y ورژن J810YDXU4ASG1 باینری U4

J810Y Binary U4 COMBINATION FAC FA80 J810YDXU4ASG1

 


 

کامبینیشن سامسونگ J610G ورژن J610GUBU3ASG1 باینری U3

J610G Binary U3 COMBINATION FAC FA81 J610GUBU3ASG1

 


 

کامبینیشن سامسونگ J600GF ورژن J600GFDDU2ASG1 باینری U2

J600GF Binary U2 COMBINATION FAC FA80 J600GFDDU2ASG1

 


 

کامبینیشن سامسونگ J337T ورژن J337TUVU4ASF1 باینری U4

J337T Binary U4 COMBINATION FAC FA80 J337TUVU4ASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A805F ورژن A805FXXU2ASG7 باینری U2

A805F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A805FXXU2ASG7

 


 

کامبینیشن سامسونگ A805F ورژن A805FXXU1ASG6

A805F COMBINATION FAC FA90 A805FXXU1ASG6

 


 

کامبینیشن سامسونگ A705MN ورژن A705MNXXU2ASG1 باینری U2

A705MN Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A705MNXXU2ASG1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A705MN ورژن A705MNXXU1ASG2

A705MN COMBINATION FAC FA90 A705MNXXU1ASG2

 


 

کامبینیشن سامسونگ A705GM ورژن A705GMDDU2ASG1 باینری U2

A705GM Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A705GMDDU2ASG1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A705GM ورژن A705GMDDU1ASG2

A705GM COMBINATION FAC FA90 A705GMDDU1ASG2

 


 

کامبینیشن سامسونگ A505G ورژن A505GTUBU3ASG2 باینری U3

A505G Binary U3 COMBINATION FAC FA90 A505GTUBU3ASG2

 


 

کامبینیشن سامسونگ A305G ورژن A305GNDXU2ASG1 باینری U2

A305G Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A305GNDXU2ASG1

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T727V ورژن T727VVRU1ASF9 اندروید 9.0

T727V T727VVRU1ASF9 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T387VK ورژن T387VKVRS1ASF3 اندروید 8.1.0

T387VK T387VKVRS1ASF3 Android 8.1.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T387R4 ورژن T387R4TYS2ASF4 اندروید 8.1.0

T387R4 T387R4TYS2ASF4 Android 8.1.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 3 فایل سامسونگ R770 ورژن R770XXU2ESF2

R770 R770XXU2ESF2 3File Firmware

 


 

فایل فلش 3 فایل سامسونگ R760 ورژن R760XXU2ESF2

R760 R760XXU2ESF2 3File Firmware

 


 

فایل فلش 3 فایل سامسونگ R600 ورژن R600XXU1CSF2

R600 R600XXU1CSF2 3File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J727P ورژن J727PVPU6BSF2 اندروید 8.0

J727P J727PVPU6BSF2 Android 8.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 3026
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 25 تير 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ J600G ورژن J600GDXU4ASG1 باینری U4

J600G Binary U4 COMBINATION FAC FA80 J600GDXU4ASG1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G8870 ورژن G8870ZCU2ASG1 باینری U2

G8870 Binary U2 COMBINATION FAC FA81 G8870ZCU2ASG1

 


 

کامبینیشن سامسونگ T830 ورژن T830XXU3ASG1 باینری U3

T830 Binary U3 COMBINATION FAC FA81 T830XXU3ASG1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A305F ورژن A305FDDU2ASG1 باینری U2

A305F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A305FDDU2ASG1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A7050 ورژن A7050ZCU2ASG2 باینری U2

A7050 Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A7050ZCU2ASG2

 


 

کامبینیشن سامسونگ A8050 ورژن A8050ZCU1ASF4

A8050 COMBINATION FAC FA90 A8050ZCU1ASF4

 


 

کامبینیشن سامسونگ A8050 ورژن A8050ZCU1ASF2

A8050 COMBINATION FAC FA90 A8050ZCU1ASF2

 


 

کامبینیشن سامسونگ R500 ورژن R500XXU1ASG1

R500 COMBINATION FT40 R500XXU1ASG1

 


 

کامبینیشن سامسونگ R800 ورژن R800XXU1ASG1

R800 COMBINATION FT40 R800XXU1ASG1

 


 

کامبینیشن سامسونگ R810 ورژن R810XXU1ASG1

R810 COMBINATION FT40 R810XXU1ASG1

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N960F ورژن N960FXXS3CSG1 اندروید 9.0

N960F N960FXXS3CSG1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ J337R4 ورژن J337R4TYU4BSF3 اندروید 9.0

J337R4 J337R4TYU4BSF3 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ J337A ورژن J337AUCU6BSF4 اندروید 9.0

J337A J337AUCU6BSF4 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A920F ورژن A920FXXU2BSFB اندروید 9.0

A920F A920FXXU2BSFB Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A750F ورژن A750FXXU1BSG1 اندروید 9.0

A750F A750FXXU1BSG1 Android 9.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 2563
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 23 تير 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ T837V ورژن T837VVRU2ASE1 باینری U2

T837V Binary U2 COMBINATION FAC FA81 T837VVRU2ASE1

 


 

کامبینیشن سامسونگ J810F ورژن J810FXXU4ASG1 باینری U4

J810F Binary U4 COMBINATION FAC FA80 J810FXXU4ASG1

 


 

کامبینیشن سامسونگ J337A ورژن J337AUCU6ASF1 باینری U6

J337A Binary U6 COMBINATION FAC FA80 J337AUCU6ASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A505F ورژن A505FDDU2ASG1 باینری U2

A505F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A505FDDU2ASG1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A405FN ورژن A405FNXXU2ASG1 باینری U2

A405FN Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A405FNXXU2ASG1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A102U ورژن A102USQU1ASF1

A102U COMBINATION FAC FA90 A102USQU1ASF1

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ T397U ورژن T397UUES4BSF3 اندروید 8.1.0

T397U T397UUES4BSF3 Android 8.1 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J737VPP ورژن J737VPPVRU3BSEA اندروید 9.0

J737VPP J737VPPVRU3BSEA Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ J737V ورژن J737VVRU3BSEA اندروید 9.0

J737V J737VVRU3BSEA Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ J727U ورژن J727UUES6BSF2 اندروید 8.1.0

J727U J727UUES6BSF2 Android 8.1 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G955F ورژن G955FXXU5DSFB اندروید 9.0

G955F G955FXXU5DSFB Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G950F ورژن G950FXXU5DSFB اندروید 9.0

G950F G950FXXU5DSFB Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G935VC ورژن G935VCCTSACSF1 اندروید 8.0

G935VC G935VCCTSACSF1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G930VC ورژن G930VCCTSACSF1 اندروید 8.0

G930VC G930VCCTSACSF1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ A102U ورژن A102USQU1ASFG اندروید 9.0

A102U A102USQU1ASFG Android 9.0 5File Firmware

 


 

کامبینیشن سامسونگ A705FN ورژن A705FNXXU2ASG2 باینری U2

A705FN Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A705FNXXU2ASG2

 
:: بازدید از این مطلب : 2601
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 20 تير 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ M305M ورژن M305MUBU1ASB5

M305M COMBINATION FAC FA81 M305MUBU1ASB5

 


 

کامبینیشن سامسونگ M105F ورژن M105FDDU1ASF3

M105F COMBINATION FAC FA81 M105FDDU1ASF3

 


 

کامبینیشن سامسونگ G970F ورژن G970FXXU1ASF2

G970F COMBINATION FAC FA90 G970FXXU1ASF2

 


 

کامبینیشن سامسونگ G9650 ورژن G9650ZCU5ASF1 باینری U5

G9650 Binary U5 COMBINATION FAC FA80 G9650ZCU5ASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G9600 ورژن G9600ZCU5ASF1 باینری U5

G9600 Binary U5 COMBINATION FAC FA80 G9600ZCU5ASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ T385 ورژن T385DXU3ASF1 باینری U3

T385 Binary U3 COMBINATION OLB FA70 T385DXU3ASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ T385 ورژن T385DXU2ASF2 باینری U2

T385 Binary U2 COMBINATION OLB FA70 T385DXU2ASF2

 


 

کامبینیشن سامسونگ T385C ورژن T385CZCU3BSF2 باینری U3

T385C Binary U3 COMBINATION CHC FA70 T385CZCU3BSF2

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ J337P ورژن J337PVPU3BSF5 اندروید 9.0

J337P J337PVPU3BSF5 Android 9.0 5File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 2460
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 19 تير 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ T927A ورژن T927AUCU2ASF1 باینری U2

T927A Binary U2 COMBINATION FAC FA81 T927AUCU2ASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ J260AZ ورژن J260AZTUU3ASG1 باینری U3

J260AZ Binary U3 COMBINATION FAC FA81 J260AZTUU3ASG1

 


 

کامبینیشن سامسونگ J260AZ ورژن J260AZTUU2ASD2 باینری U2

J260AZ Binary U2 COMBINATION FAC FA81 J260AZTUU2ASD2

 


 

کامبینیشن سامسونگ G950U ورژن G950USQU5ASF1 باینری U5

G950U Binary U5 COMBINATION FA70 G950USQU5ASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G928F ورژن G928FXXU5ARH1 باینری U5

G928F Binary U5 COMBINATION FA51 G928FXXU5ARH1

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G390F ورژن G390FXXU4CSF9 اندروید 9.0

G390F G390FXXU4CSF9 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G965U ورژن G965USQU5CSF3 اندروید 9.0

G965U G965USQU5CSF3 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G960U ورژن G960USQU5CSF3 اندروید 9.0

G960U G960USQU5CSF3 Android 9.0 5File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 2544
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 19 تير 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A720F ورژن A720F اندروید 8.0

A720FXXU8CSF1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J400F ورژن J400FXXU4BSF4 اندروید 9.0

J400F J400FXXU4BSF4 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N935F ورژن N935FXXS5CSF1 اندروید 9.0

N935F N935FXXS5CSF1 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T395 ورژن T395JXU4CSF6 اندروید 9.0

T395 T395JXU4CSF6 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T595 ورژن T595JXU3BSF6 اندروید 9.0

T595 T595JXU3BSF6 Android 9.0 4File Firmware

 


 

کامبینیشن سامسونگ J610F ورژن J610FXXU3ASG1 باینری U3

J610F Binary U3 COMBINATION FAC FA81 J610FXXU3ASG1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A705FN ورژن A705FNXXU1ASG1

A705FN COMBINATION FAC FA90 A705FNXXU1ASG1

 
:: بازدید از این مطلب : 2558
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 18 تير 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ M105G ورژن M105GDXU1ASF3

M105G COMBINATION FAC FA81 M105GDXU1ASF3

 


 

کامبینیشن سامسونگ T835 ورژن T835XXU3ASE1 باینری U3

T835 Binary U3 COMBINATION FAC FA81 T835XXU3ASE1

 


 

کامبینیشن سامسونگ T835 ورژن T835XXU3ASE1 باینری U3

T835 Binary U3 COMBINATION FAC FA81 T835XXU3ASE1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A205U ورژن A205USQU1ASF8

A205U COMBINATION FAC FA90 A205USQU1ASF8

 


 

کامبینیشن سامسونگ G970U ورژن G970USQU2ASF1 باینری U2

G970U Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G970USQU2ASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G973U ورژن G973USQU2ASF1 باینری U2

G973U Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G973USQU2ASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G975U ورژن G975USQU2ASF1 باینری U2

G975U Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G975USQU2ASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ T510 ورژن T510XXU1ASF2

T510 COMBINATION FAC FA90 T510XXU1ASF2

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T387V ورژن T387VVRS1ASF1 اندروید 8.1.0

T387V T387VVRS1ASF1 Android 8.1.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ A205U ورژن A205USQU1ASFB اندروید 9.0

A205U A205USQU1ASFB Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G398FN ورژن G398FNXXU1ASF5 اندروید 9.0

G398FN G398FNXXU1ASF5 Android 9.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 2870
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 15 تير 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G955U1 ورژن G955U1UES5DSF3 اندروید 9.0

G955U1 G955U1UES5DSF3 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G950U1 ورژن G950U1UES5DSF3 اندروید 9.0

G950U1 G950U1UES5DSF3 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G950U ورژن G950USQS5DSF2 اندروید 9.0

G950U G950USQS5DSF2 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G950U ورژن G950USQS5DSF2 اندروید 9.0

G950U G950USQS5DSF2 Android 9.0 5File Firmware

 


 

کامبینیشن سامسونگ T380 ورژن T380DXU3ASF1 باینری U3

T380 Binary U3 COMBINATION OLB FA70 T380DXU3ASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ T380 ورژن T380DXU2ASF2 باینری U2

T380 Binary U2 COMBINATION OLB FA70 T380DXU2ASF2

 


 

کامبینیشن سامسونگ R805W ورژن R805WVLU1ASD2

R805W COMBINATION FT40 R805WVLU1ASD2

 


 

کامبینیشن سامسونگ R815W ورژن R815WVLU1ASD2

R815W COMBINATION FT40 R815WVLU1ASD2

 


 

کامبینیشن سامسونگ A530W ورژن A530WVLU4ASB2 باینری U4

A530W Binary u4 COMBINATION OYV FA71 A530WVLU4ASB2

 


 

کامبینیشن سامسونگ A520W ورژن A520WVLU6ASB1 باینری U6

A520W Binary U6 COMBINATION OYA FA60 A520WVLU6ASB1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A705W ورژن A705WVLU1ASE7

A705W COMBINATION FAC FA90 A705WVLU1ASE7

 


 

کامبینیشن سامسونگ A505W ورژن A505WVLU1ASF1

A505W COMBINATION FAC FA90 A505WVLU1ASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A205W ورژن A205WVLU1ASF2

A205W COMBINATION FAC FA90 A205WVLU1ASF2

 


 

کامبینیشن سامسونگ J337W ورژن J337WVLU2ASC2 باینری U2

J337W Binary U2 COMBINATION FAC FA80 J337WVLU2ASC2

 


 

کامبینیشن سامسونگ G930W8 ورژن G930W8VLU6ASB1 باینری U6

G930W8 Binary U6 COMBINATION FA60 G930W8VLU6ASB1

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G955U ورژن G955USQS5DSF2 اندروید 9.0

G955U G955USQS5DSF2 Android 9.0 5File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 2844
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 13 تير 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ A405FN ورژن A405FNXXU2ASF2 باینری U2

A405FN Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A405FNXXU2ASF2

 


 

کامبینیشن سامسونگ G935A ورژن G935AUCUAASF1 باینری UA

G935A Binary UA COMBINATION ATT FA60 G935AUCUAASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G977B ورژن G977BXXU1ASF3

G977B COMBINATION FAC FA90 G977BXXU1ASF3

 


 

کامبینیشن سامسونگ G930A ورژن G930AUCUAASF1 باینری UA

G930A Binary UA COMBINATION VZW FA60 G930AUCUAASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A405FN ورژن A405FNXXU1ASF3

A405FN COMBINATION FAC FA90 A405FNXXU1ASF3

 


 

کامبینیشن سامسونگ A105FN ورژن A105FNXXU2ASG1 باینری U2

A105FN Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A105FNXXU2ASG1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A105FN ورژن A105FNXXU1ASF2

A105FN COMBINATION FAC FA90 A105FNXXU1ASF2

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T290 ورژن T290XXU1ASF8 اندروید 9.0

T290 T290XXU1ASF8 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G975U ورژن G975USQU2ASF6 اندروید 9.0

G975U G975USQU2ASF6 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G973U ورژن G973USQU2ASF6 اندروید 9.0

G973U G973USQU2ASF6 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G970U ورژن G970USQU2ASF6 اندروید 9.0

G970U G970USQU2ASF6 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G935F ورژن G935FXXS5ESF3 اندروید 8.0

G935F G935FXXS5ESF3 Android 8.0 4File Firmware

 


 

کامبینیشن سامسونگ G977U ورژن G977UVRU1ASF2

G977U COMBINATION FAC FA90 G977UVRU1ASF2

 


 

کامبینیشن سامسونگ N9600 ورژن N9600ZCU3ASF1 باینری U3

N9600 Binary U3 COMBINATION FAC FA81 N9600ZCU3ASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ M105M ورژن M105MUBU1ASF2

M105M COMBINATION FAC FA81 M105MUBU1ASF2

 


 

کامبینیشن سامسونگ M105F ورژن M105FDDU1ASF2

M105F COMBINATION FAC FA81 M105FDDU1ASF2

 


 

کامبینیشن سامسونگ A505G ورژن A505GTUBU2ASF2 باینری U2

A505G Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A505GTUBU2ASF2

 


 

کامبینیشن سامسونگ A705MN ورژن A705MNXXU2ASF1 باینری U2

A705MN Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A705MNXXU2ASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A605G ورژن A605GDXU4ASF1 باینری U4

A605G Binary U4 COMBINATION FAC FA80 A605GDXU4ASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ T825Y ورژن T825YDXU3ASF1 باینری U3

T825Y Binary U3 COMBINATION FA70 T825YDXU3ASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A805F ورژن A805FXXU2ASF3 باینری U2

A805F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A805FXXU2ASF3

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G930F ورژن G930FXXS5ESF3 اندروید 8.0

G930F G930FXXS5ESF3 Android 8.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 2908
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 12 تير 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ A530F ورژن A530FXXU6ASEA باینری U6

A530F Binary U6 COMBINATION OXM FA71 A530FXXU6ASEA

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T290 ورژن T290XXU1ASF7 اندروید 9.0

T290 T290XXU1ASF7 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N950F ورژن N950FXXU6DSF6 اندروید 9.0

N950F N950FXXU6DSF6 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J600F ورژن J600FXXU4BSF5 اندروید 9.0

J600F J600FXXU4BSF5 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 3 فایل سامسونگ T390 ورژن T390XXU4CSF1 اندروید 9.0

T390 T390XXU4CSF1 Android 9.0 3File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 2945
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 11 تير 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ J260F ورژن J260FPUU3ASF2 باینری U3

J260F Binary U3 COMBINATION FAC FG00 J260FPUU3ASF2

 


 

کامبینیشن سامسونگ G960F ورژن G960FXXU5ASF1 باینری U5

G960F Binary U5 COMBINATION OXM FA80 G960FXXU5ASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G973F ورژن G973FXXU2ASF1 باینری U2

G973F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G973FXXU2ASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G970F ورژن G970FXXU2ASF1 باینری u2

G970F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G970FXXU2ASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A805F ورژن A805FXXU1ASF4

A805F COMBINATION FAC FA90 A805FXXU1ASF4

 


 

کامبینیشن سامسونگ G977T ورژن G977TUVU1ASF2

G977T COMBINATION FAC FA90 G977TUVU1ASF2

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ T927A ورژن T927AUCS2ASF2 اندروید 8.1.0

T927A T927AUCS2ASF2 Android 8.1.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N950U ورژن N950USQS5DSE9 اندروید 9.0

N950U N950USQS5DSE9 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G977U ورژن G977UVRU1ASFG اندروید 9.0

G977U G977UVRU1ASFG Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G977T ورژن G977TUVU1ASFG اندروید 9.0

G977T G977TUVU1ASFG Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G930VL ورژن G930VLUDS9DSE1 اندروید 8.0

G930VL G930VLUDS9DSE1 Android 8.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 2760
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 11 تير 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ T837V ورژن T837VVRS2BSF2 اندروید 9.0

T837V T837VVRS2BSF2 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ T837T ورژن T837TUVS2BSF2 اندروید 9.0

T837T T837TUVS2BSF2 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ T587P ورژن T587PVPS2CSF1 اندروید 8.1.0

T587P T587PVPS2CSF1 Android 8.1.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ T387T ورژن T387TUVS1ASF2 اندروید 8.1.0

T387T T387TUVS1ASF2 Android 8.1.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ T387AA ورژن T387AAUCU1BSF2 اندروید 9.0

T387AA T387AAUCU1BSF2 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N960U1 ورژن N960U1UES1CSF1 اندروید 9.0

N960U1 N960U1UES1CSF1 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N960U ورژن N960USQS1CSF3 اندروید 9.0

N960U N960USQS1CSF3 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N960U ورژن N960USQS1CSF2 اندروید 9.0

N960U N960USQS1CSF2 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N960U ورژن N960USQS1CSF1 اندروید 9.0

N960U N960USQS1CSF1 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N950U1 ورژن N950U1UES5DSF3 اندروید 9.0

N950U1 N950U1UES5DSF3 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N950U ورژن N950USQS5DSF6 اندروید 9.0

N950U N950USQS5DSF6 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N950U ورژن N950USQS5DSF5 اندروید 9.0

N950U N950USQS5DSF5 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N950U ورژن N950USQS5DSE8 اندروید 9.0

N950U N950USQS5DSE8 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ J260AZ ورژن J260AZTUS3ASF1 اندروید 8.1.0

J260AZ J260AZTUS3ASF1 Android 8.1.0 5File Firmware

 


 

رام 5 فایل سامسونگ G975U ورژن G975USQS2ASF7 اندروید 9.0

G975U G975USQS2ASF7 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G973U ورژن G973USQS2ASF7 اندروید 9.0

G973U G973USQS2ASF7 Android 9.0 5File Firmware

 


 

رام 5 فایل سامسونگ G970U ورژن G970USQS2ASF7 اندروید 9.0

G970U G970USQS2ASF7 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G935P ورژن G935PVPSACSF1 اندروید 8.0

G935P G935PVPSACSF1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G935A ورژن G935AUCUACSF1 اندروید 8.0

G935A G935AUCUACSF1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G930P ورژن G930PVPSACSF1 اندروید 8.0

G930P G930PVPSACSF1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل سامسونگ G930A ورژن G930AUCUACSF1 اندروید 8.0

G930A G930AUCUACSF1 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G892U ورژن G892USQS5BSF2 اندروید 8.0

G892U G892USQS5BSF2 Android 8.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G892U ورژن G892USQS5BSF2 اندروید 8.0

G892U G892USQS5BSF1 Android 8.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ A600P ورژن A600PVPS3BSF2 اندروید 9.0

A600P A600PVPS3BSF2 Android 9.0 5File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 2979
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 10 تير 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ T515 ورژن T515XXU1ASF1

T515 COMBINATION FAC FA90 T515XXU1ASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A605FN ورژن A605FNXXU4ASF1 باینری U4

A605FN Binary U4 COMBINATION FAC FA80 A605FNXXU4ASF1

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J330F ورژن J330FXWS3BSF3 اندروید 8.0

J330F J330FXWS3BSF3 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J330F ورژن J330FXWS3BSF2 اندروید 8.0

J330F J330FXWS3BSF2 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G975F ورژن G975FXXU2ASF3 اندروید 9.0

G975F G975FXXU2ASF3 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G973F ورژن G973FXXU2ASF3 اندروید 9.0

G973F G973FXXU2ASF3 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G970F ورژن G970FXXU2ASF3 اندروید 9.0

G970F G970FXXU2ASF3 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A750F ورژن A750FXXU1BSF3 اندروید 9.0

A750F A750FXXU1BSF3 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A530F ورژن A530FXXU6CSF7 اندروید 9.0

A530F A530FXXU6CSF7 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A520F ورژن A520FXXSBCSF2 اندروید 8.0

A520F A520FXXSBCSF2 Android 8.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A105F ورژن A105FDDU2ASF2 اندروید 9.0

A105F A105FDDU2ASF2 Android 9.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 3030
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 9 تير 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

رام 5 فایل سامسونگ A102U ورژن A102USQU1ASF5 اندروید 9.0

A102U A102USQU1ASF5 Android 9.0 5File Firmware

 


 

کامبینیشن سامسونگ J727T ورژن J727TUVU6ASF1 باینری U6

J727T Binary U6 COMBINATION TMB FA70 J727TUVU6ASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G965F ورژن G965FXXU5ASF1 باینری U5

G965F Binary U5 COMBINATION OXM FA80 G965FXXU5ASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G975F ورژن G975FXXU2ASF1 باینری U2

G975F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G975FXXU2ASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G975F ورژن G975FXXU1ASF2

G975F COMBINATION FAC FA90 G975FXXU1ASF2

 


 

کامبینیشن سامسونگ A720F ورژن A720FXXU8ASF1 باینری U8

A720F Binary U8 COMBINATION FAC FA60 A720FXXU8ASF1

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ T837A ورژن T837AUCS2BSF1 اندروید 9.0

T837A T837AUCS2BSF1 Android 9.0 5File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 3079
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 5 تير 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ J410F ورژن J410FXXU2ASF3 اندروید 8.1.0

J410F J410FXXU2ASF3 Android 8.1.0 4File Firmware

 


 

کامبینیشن سامسونگ S367VL ورژن S367VLUDU3ASF1 باینری U3

S367VL Binary U3 COMBINATION FAC FA80 S367VLUDU3ASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G973F ورژن G973FXXU2ASF1 باینری U2

G973F Binary U2 COMBINATION FAC FA90 G973FXXU2ASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ J610FN ورژن J610FNXXU2ASF1 باینری U2

J610FN Binary U2 COMBINATION FAC FA81 J610FNXXU2ASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ J337V ورژن J337VVRU3ASF1 باینری U3

J337V Binary U3 COMBINATION FAC FA80 J337VVRU3ASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ J337P ورژن J337PVPU3ASF1 باینری U3

J337P Binary U3 COMBINATION FAC FA80 J337PVPU3ASF1

 


 

رام 5 فایل سامسونگ A102U ورژن A102USQU1ASF8 اندروید 9.0

A102U A102USQU1ASF8 Android 9.0 5File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 3068
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 4 تير 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ T295 ورژن T295XXU1ASF8 اندروید 9.0

T295 T295XXU1ASF8 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ N950U ورژن N950USQS5DSF3 اندروید 9.0

N950U N950USQS5DSF3 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ N950F ورژن N950FXXS6DSF2 اندروید 9.0

N950F N950FXXS6DSF2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ J260A ورژن J260AUCU2ASE1 اندروید 8.1.0

J260A J260AUCU2ASE1 Android 8.1.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 5 فایل سامسونگ G977T ورژن G977TUVU1ASF7 اندروید 9.0

G977T G977TUVU1ASF7 Android 9.0 5File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G965F ورژن G965FXXU5CSF2 اندروید 9.0

G965F G965FXXU5CSF2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ G960F ورژن G960FXXU5CSF2 اندروید 9.0

G960F G960FXXU5CSF2 Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A805F ورژن A805FXXU1ASED اندروید 9.0

A805F A805FXXU1ASED Android 9.0 4File Firmware

 


 

فایل فلش 4 فایل فارسی سامسونگ A205F ورژن A205FXXU2ASE8 اندروید 9.0

A205F A205FXXU2ASE8 Android 9.0 4File Firmware

 
:: بازدید از این مطلب : 3122
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 3 تير 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : Admin

 

کامبینیشن سامسونگ N960F ورژن N960FXXU3ASF1 باینری U3

N960F Binary U3 COMBINATION FAC FA81 N960FXXU3ASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A7050 ورژن A7050ZCU2ASF2 باینری U2

A7050 Binary U2 COMBINATION FAC FA90 A7050ZCU2ASF2

 


 

کامبینیشن سامسونگ A3050 ورژن A3050ZCU1ASE3

A3050 COMBINATION FAC FA90 A3050ZCU1ASE3

 


 

کامبینیشن سامسونگ A750GN ورژن A750GNDXU3ASE1 باینری U3

A750GN Binary U3 COMBINATION FAC FA80 A750GNDXU3ASE1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A750GN ورژن A750GNDXU2ASF2 باینری U2

A750GN Binary U2 COMBINATION FAC FA80 A750GNDXU2ASF2

 


 

کامبینیشن سامسونگ A750GN ورژن A750GNDXU1ASF1

A750GN COMBINATION FAC FA80 A750GNDXU1ASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ W2018 ورژن W2018ZCU2CSE1 باینری U2

W2018 Binary U2 COMBINATION FA71 W2018ZCU2CSE1

 


 

کامبینیشن سامسونگ S757BL ورژن S757BLUDU2ASF1 باینری U2

S757BL Binary U2 COMBINATION FAC FA80 S757BLUDU2ASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ J610F ورژن J610FXXU2ASF3 باینری U2

J610F Binary U2 COMBINATION FAC FA81 J610FXXU2ASF3

 


 

کامبینیشن سامسونگ J737U ورژن J737UUEU3ASF2 باینری U3

J737U Binary U3 COMBINATION FAC FA80 J737UUEU3ASF2

 


 

کامبینیشن سامسونگ J737T ورژن J737TUVU5ASF1 باینری U5

J737T Binary U5 COMBINATION FAC FA80 J737TUVU5ASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ J737A ورژن J737AUCU4ASF1 باینری U4

J737A Binary U4 COMBINATION FAC FA80 J737AUCU4ASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ G398FN ورژن G398FNXXU1ASE7

G398FN COMBINATION FAC FA90 G398FNXXU1ASE7

 


 

کامبینیشن سامسونگ G398FN ورژن G398FNXXU1ASE6

G398FN COMBINATION FAC FA90 G398FNXXU1ASE6

 


 

کامبینیشن سامسونگ A520F ورژن A520FXXUBASF1 باینری UB

A520F Binary UB COMBINATION FAC FA60 A520FXXUBASF1

 


 

کامبینیشن سامسونگ A260F ورژن A260FXXU3ASF2 باینری U3

A260F Binary U3 COMBINATION FAC FG00 A260FXXU3ASF2

 
:: بازدید از این مطلب : 2914
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 1 تير 1398 | نظرات ()